Yu-Gi-Oh! GX
Tác giả:
Kazuki Takahashi
Thể loại:
Action , Mature , Adventure , Horror , Fantasy , manga
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
17.638
Nội dung:
Có lẽ có rất nhiều người biết đến bộ truyện khá là đình đám Yugioh! (vua trò chơi) đã được xuất bản ở Việt Nam (qua tay cả Kim đồng với nhà xuất bản Thanh Hóa gì gì đó !). Đây không phải là phần nối tiếp của Yugioh! hay là phần thêm như là Yugioh ! R, nó là một câu truyện hoàn toàn mới với nhân vật chính là Judai Yuki. Chủ đạo vẫn là những trận đấu bài nảy lửa (được cái là không "chém gió" ác liệt như Yugioh! ^_^). Và sẽ có những điều kì bí về Ai Cập bí ẩn ^^! mọi người hãy đợi xem nhé.
Share:
Yu-Gi-Oh! GX chapter 65 Yu-Gi-Oh! GX chapter 64 Yu-Gi-Oh! GX chapter 63 Yu-Gi-Oh! GX chapter 62 Yu-Gi-Oh! GX chapter 61 Yu-Gi-Oh! GX chapter 60 Yu-Gi-Oh! GX chapter 59 Yu-Gi-Oh! GX chapter 58 Yu-Gi-Oh! GX chapter 57 Yu-Gi-Oh! GX chapter 56 Yu-Gi-Oh! GX chapter 55 Yu-Gi-Oh! GX chapter 54 Yu-Gi-Oh! GX chapter 53 Yu-Gi-Oh! GX chapter 52 Yu-Gi-Oh! GX chapter 51 Yu-Gi-Oh! GX chapter 50 Yu-Gi-Oh! GX chapter 49 Yu-Gi-Oh! GX chapter 48 Yu-Gi-Oh! GX chapter 47 Yu-Gi-Oh! GX chapter 46 Yu-Gi-Oh! GX chapter 45 Yu-Gi-Oh! GX chapter 44 Yu-Gi-Oh! GX chapter 43 Yu-Gi-Oh! GX chương 042 Yu-Gi-Oh! GX chương 041 Yu-Gi-Oh! GX chương 040 Yu-Gi-Oh! GX chương 039 Yu-Gi-Oh! GX chương 038 Yu-Gi-Oh! GX chương 037 Yu-Gi-Oh! GX chương 036 Yu-Gi-Oh! GX chương 035 Yu-Gi-Oh! GX chương 034 Yu-Gi-Oh! GX chương 033 Yu-Gi-Oh! GX chương 032 Yu-Gi-Oh! GX chương 031 Yu-Gi-Oh! GX chương 030 Yu-Gi-Oh! GX chương 029 Yu-Gi-Oh! GX chương 028 Yu-Gi-Oh! GX chương 027 Yu-Gi-Oh! GX chương 026 Yu-Gi-Oh! GX chương 025 Yu-Gi-Oh! GX chương 024 Yu-Gi-Oh! GX chương 023 Yu-Gi-Oh! GX chương 022 Yu-Gi-Oh! GX chương 021 Yu-Gi-Oh! GX chương 020 Yu-Gi-Oh! GX chương 019 Yu-Gi-Oh! GX chương 018 Yu-Gi-Oh! GX chương 017 Yu-Gi-Oh! GX chương 016 Yu-Gi-Oh! GX chương 015 Yu-Gi-Oh! GX chương 014 Yu-Gi-Oh! GX chương 013 Yu-Gi-Oh! GX chương 012 Yu-Gi-Oh! GX chương 011 Yu-Gi-Oh! GX chương 010 Yu-Gi-Oh! GX chương 009 Yu-Gi-Oh! GX chương 008 Yu-Gi-Oh! GX chương 007 Yu-Gi-Oh! GX chương 006 Yu-Gi-Oh! GX chương 005 Yu-Gi-Oh! GX chương 004 Yu-Gi-Oh! GX chương 003 Yu-Gi-Oh! GX chương 002 Yu-Gi-Oh! GX chương 001