Yaiba
Tác giả:
Aoyama Gosho
Thể loại:
Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Shounen , Truyện scan
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
654.150
Nội dung:
Đây là một câu chuyện hài hước, vui nhộn về một cậu bé tên Kurogane Yaiba. Yaiba sống với cha trong rừng. Một ngày nọ, khi Yaiba đang ăn, một đàn khỉ đột xông đến tấn công 2 cha con cậu. Yaiba và cha trốn thoát và trốn vào trong một cái hộp, nhưng họ không hề biết rằng cái hộp đó chứa đầy quả thơm và đang được chuẩn bị đem vào thành phố. Trong thành phố, Yaiba được biết rằng cậu là một chiến binh huyền thoại và phải chiến đấu chống lại tên yêu ma có hình dạng của một học sinh mang tên Takeshi.
Share:
Yaiba chap 255 Yaiba chap 254 Yaiba chap 253 Yaiba chap 252 Yaiba chap 251 Yaiba chap 250 Yaiba chap 249 Yaiba chap 248 Yaiba chap 247 Yaiba chap 246 Yaiba chap 245 Yaiba chap 244 Yaiba chap 243 Yaiba chap 242 Yaiba chap 241 Yaiba chap 240 Yaiba chap 239 Yaiba chap 238 Yaiba chap 237 Yaiba chap 236 Yaiba chap 235 Yaiba chap 234 Yaiba chap 233 Yaiba chap 232 Yaiba chap 231 Yaiba chap 230 Yaiba chap 229 Yaiba chap 228 Yaiba chap 227 Yaiba chap 226 Yaiba chap 225 Yaiba chap 224 Yaiba chap 223 Yaiba chap 222 Yaiba chap 221 Yaiba chap 220 Yaiba chap 219 Yaiba chap 218 Yaiba chap 217 Yaiba chap 216 Yaiba chap 215 Yaiba chap 214 Yaiba chap 213 Yaiba chap 212 Yaiba chap 211 Yaiba chap 210 Yaiba chap 209 Yaiba chap 208 Yaiba chap 207 Yaiba chap 206 Yaiba chap 205 Yaiba chap 204 Yaiba chap 203 Yaiba chap 202 Yaiba chap 201 Yaiba chap 200 Yaiba chap 199 Yaiba chap 198 Yaiba chap 197 Yaiba chap 196 Yaiba chap 195 Yaiba chap 194 Yaiba chap 193 Yaiba chap 192 Yaiba chap 191 Yaiba chap 190 Yaiba chap 189 Yaiba chap 188 Yaiba chap 187 Yaiba chap 186 Yaiba chap 185 Yaiba chap 184 Yaiba chap 183 Yaiba chap 182 Yaiba chap 181 Yaiba chap 180 Yaiba chap 179 Yaiba chap 178 Yaiba chap 177 Yaiba chap 176 - phụ lục Yaiba chap 175 - phụ lục Yaiba chap 174 - phụ lục Yaiba chap 173 - phụ lục Yaiba chap 172 Yaiba chap 171 Yaiba chap 170 Yaiba chap 169 Yaiba chap 168 Yaiba chap 167 Yaiba chap 166 Yaiba chap 165 Yaiba chap 164 Yaiba chap 163 Yaiba chap 162 Yaiba chap 161 Yaiba chap 160 Yaiba chap 159 Yaiba chap 158 Yaiba chap 157 Yaiba chap 156 Yaiba chap 155 Yaiba chap 154 Yaiba chap 153 Yaiba chap 152 Yaiba chap 151 Yaiba chap 150 Yaiba chap 149 Yaiba chap 148 Yaiba chap 147 Yaiba chap 146 Yaiba chap 145 Yaiba chap 144 Yaiba chap 143 Yaiba chap 142 Yaiba chap 141 Yaiba chap 140 Yaiba chap 139 Yaiba chap 138 Yaiba chap 137 Yaiba chap 136 Yaiba chap 135 Yaiba chap 134 Yaiba chap 133 Yaiba chap 132 Yaiba chap 131 Yaiba chap 130 Yaiba chap 129 Yaiba chap 128 Yaiba chap 127 Yaiba chap 126 Yaiba chap 125 Yaiba chap 124 Yaiba chap 123 Yaiba chap 122 Yaiba chap 121 Yaiba chap 120 Yaiba chap 119 Yaiba chap 118 Yaiba chap 117 Yaiba chap 116 Yaiba chap 115 Yaiba chap 114 Yaiba chap 113 Yaiba chap 112 Yaiba chap 111 Yaiba chap 110 Yaiba chap 109 Yaiba chap 108 Yaiba chap 107 Yaiba chap 106 Yaiba chap 105 Yaiba chap 104 Yaiba chap 103 Yaiba chap 102 Yaiba chap 101 Yaiba chap 100 Yaiba chap 99 Yaiba chap 98 Yaiba chap 97 Yaiba chap 96 Yaiba chap 95 Yaiba chap 94 Yaiba chap 93 Yaiba chap 92 Yaiba chap 91 Yaiba chap 90 Yaiba chap 89 Yaiba chap 88 Yaiba chap 87 Yaiba chap 86 Yaiba chap 85 Yaiba chap 84 Yaiba chap 83 Yaiba chap 82 Yaiba chap 81 Yaiba chap 80 Yaiba chap 79 Yaiba chap 78 Yaiba chap 77 Yaiba chap 76 Yaiba chap 75 Yaiba chap 74 Yaiba chap 73 Yaiba chap 72 Yaiba chap 71 Yaiba chap 70 Yaiba chap 69 Yaiba chap 68 Yaiba chap 67 Yaiba chap 66 Yaiba chap 65 Yaiba chap 64 Yaiba chap 63 Yaiba chap 62 Yaiba chap 61 Yaiba chap 60 Yaiba chap 59 Yaiba chap 58 Yaiba chap 57 Yaiba chap 56 Yaiba chap 55 Yaiba chap 54 Yaiba chap 53 Yaiba chap 52 Yaiba chap 51 Yaiba chap 50 Yaiba chap 49 Yaiba chap 48 Yaiba chap 47 Yaiba chap 46 Yaiba chap 45 Yaiba chap 44 Yaiba chap 43 Yaiba chap 42 Yaiba chap 41 Yaiba chap 40 Yaiba chap 39 Yaiba chap 38 Yaiba chap 37 Yaiba chap 36 Yaiba chap 35 Yaiba chap 34 Yaiba chap 33 Yaiba chap 32 Yaiba chap 31 Yaiba chap 30 Yaiba chap 29 Yaiba chap 28 Yaiba chap 27 Yaiba chap 26 Yaiba chap 25 Yaiba chap 24 Yaiba chap 23 Yaiba chap 22 Yaiba chap 21 Yaiba chap 20 Yaiba chap 19 Yaiba chap 18 Yaiba chap 17 Yaiba chap 16 Yaiba chap 15 Yaiba chap 14 Yaiba chap 13 Yaiba chap 12 Yaiba chap 11 Yaiba chap 10 Yaiba chap 9 Yaiba chap 8 Yaiba chap 7 Yaiba chap 6 Yaiba chap 5 Yaiba chap 4 Yaiba chap 3 Yaiba chap 2 Yaiba chap 1