Ỷ Thiên Đồ Long Ký
Tác giả:
Đang cập nhật 
Thể loại:
Action , Adventure , Martial Arts , Truyện COMICVN.NET  , Manhua
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
18.315
Nội dung:
Ỷ thiên (nương tựa vào trời) là tên của một thanh bảo kiếm. 'Trời' từ xưa đến nay vốn là một khái niệm siêu thực, tượng trưng cho ý muốn của nhân dân. Ỷ thiên như vậy còn có nghĩa là nương tựa vào nhân dân. Đồ long (giết rồng) là tên một thanh bảo đao. 'Rồng' trong văn hóa phong kiến phương đông luôn là biểu tượng của vua chúa, của bộ máy cai trị quyền lực. Như vậy, 'Ỷ thiên đồ long ký' chính là câu chuyện kể về việc dựa vào sức mạnh của nhân dân để diệt trừ một đế quốc cai trị tàn bạo. Chúng tôi xin được gọi tác phẩm này là một thiên anh hùng ca của chủ nghĩa yêu nước.
Share:
Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 100 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 99 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 98 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 97 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 96 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 95 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 94 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 93 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 92 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 91 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 90 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 89 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 88 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 87 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 86 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 85 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 84 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 83 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 82 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 81 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 80 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 79 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 78 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 77 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 76 : sư vương tranh bá Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 75 : tái chiến tam thần tăng Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 74 : đối chiến Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 73 : tâm ma chi chiến Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 72 : ma trảo hiển uy Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 71 : tuyệt thế ma công Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 70 : cửu âm bạch cốt trảo Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 69 : tâm nguyện diệt tuyệt sư thái Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 68 : quần hào chiến thiếu lâm Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 67 : cửu dương thần công - trương tam phong Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 66 : bí mật thái cực quyền Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 65 : đại chiến tam thần tăng Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 64 : giải cứu tạ tốn Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 63 : tái chiến Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 62 : binh hung chiến hiểm Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 61 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 60 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 59 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 58 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 57 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 56 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 55 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 54 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 53 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 52 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 51 : võ đang kinh biến Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 50 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 49 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 48 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 47 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 46 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 45 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 44 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 43 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 42 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 41 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 40 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 39 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 38 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 37 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 36 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 35 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 34 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 33 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 32 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 31 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 30 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 29 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 28 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 27 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 26 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 25 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 24 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 23 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 22 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 21 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 20 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 19 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 18 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 17 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 16 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 15 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 14 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 13 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 12 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 11 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 10 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 9 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 8 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 7 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 6 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 5 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 4 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 3 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 2 Ỷ Thiên Đồ Long Ký chapter 1