X-Men Phoenix EndSong
Tác giả:
Marvel
Thể loại:
Action , Adventure , Fantasy , Sci-fi , Supernatural , Comic
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
1.242
Nội dung:
Phoenix Force - thực thể hủy diệt của cả vũ trụ đã quay lại Trái đất để tìm vật chủ của nó - nữ anh hùng X-men Jean Grey quá cố. Các X-men đứng trước hai lựa chọn khó khăn: Thứ nhất : họ sẽ phải đưa Jean Grey xuống mồ một lần nữa? Thứ hai: bằng cách nào?
Share: