Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ
Tác giả:
HIGUCHI Daisuke
Thể loại:
Comedy , School Life , Shounen , Sports
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
97.561
Nội dung:
Shou Kazamatsuri hay còn được gọi bằng cái tên Kazan Matsuri là một học sinh cấp 2 say mê bóng đá. Năm lớp 8,Shou nhập học tại trường cao trung SakuraJosui để hiện thực hóa ước mơ được chơi bóng, vì ở ngôi trường cũ cậu chỉ luôn 'được' dạy tâng bóng và...lau bóng mà thôi. Mang cái mác "Cựu học sinh MusashiMori", Shou đã gặp phải sự kỳ vọng thái quá từ cô giáo Yoko - người phụ trách đội bóng, và từ những người đồng đội mới, trừ một người - Tatsuya Mizuno. Khi sự việc Shou chỉ là cầu thủ hạng 3 ở MusashiMori phơi bày, tưởng đâu Shou sẽ sụp đổ, sẽ đau đớn nhận ra mình chỉ là "người thừa" ở bất cứ đâu, thì...
Share:
Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 212.5 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 212 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 211 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 210 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 209 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 208 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 207 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 206.5 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 206 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 205 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 204 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 203 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 202 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 201 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 200 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 199 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 198 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 197 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 196 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 194 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 193 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 192 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 191 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 190 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 189 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 188 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 187 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 186 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 185 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 184 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 183 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 182 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 181 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 180 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 179 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 178 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 177 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 176 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 175 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 174 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 173 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 172 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 171 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 170 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 169 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 168 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 167 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 166 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 165 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 164 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 163 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 162 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 161 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 160 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 159 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 158 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 157 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 156 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 155 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 154 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 153 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 152 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 151 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 150 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 149 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 148 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 147 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 146 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 145 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 144 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 143 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 142 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 141 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 140 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 139 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 138 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 137 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 136 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 135 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 134 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 133 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 132 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 131 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 130 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 129 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 128 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 127 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 126 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 125 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 124 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 123 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 122 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 121 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 120 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 119 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 118 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 117 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 116 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 115 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 114 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 113 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 112 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 111 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 110 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 109 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 108 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 107 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 106 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 105 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 104 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 103 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 102 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 101 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 100 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 099 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 098 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 097 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 096 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 093 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 092 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 091 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 090 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 089 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 088 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 087 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 086 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 085 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 084 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 083 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 082 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 081 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 080 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 079 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 078 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 077 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 076 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 075 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 074 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 073 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 072 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 071 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 070 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 069 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 068 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 067 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 066 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 065 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 064 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 063 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 062 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 061 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 060 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 059 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 058 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 057 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 056 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 055 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 054 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 053 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 052 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 051 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 050 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 049 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 048 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 047 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 046 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 045 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 044 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 043 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 042 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 041 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 040 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 039 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 038 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 037 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 036 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 035 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 034 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 033 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 032 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 031 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 030 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 029 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 028 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 027 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 026 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 025 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 024 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 023 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 022 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 021 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 020 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 019 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 018 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 017 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 016 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 015 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 014 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 013 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 012 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 011 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 010 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 09 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 08 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 07 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 06 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 05 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 04 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 03 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 02 Whistle - Cơn Lốc Sân Cỏ chap 01