Vương tử Takeru phần 2
Tên khác:
Legend of the Great King Takeru, Truyền thuyết bá vương 2, 覇王伝説驍
Tác giả:
Đang cập nhật 
Thể loại:
Action , Adventure , Drama , Historical , Martial Arts
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
7.782
Nội dung:
Nói về 1 hoàng tử của 1 vương triều, vua cha bị hãm hại, nên đành trốn theo 1 võ thần tên Tốn Khải - người này tính tình và võ thuật được xưng là võ thần! Y chang Quan Vân Trường trong Tam Quốc Chí, sau tập hợp lại những tàn quân để xây dựng 1 đế chế mới! Tính tình vị hoang tử này nhu không cương! - Sau đó tới đời con của vị hoàng tử này thì bi kịch tái diễn tiếp, nhưng trái hẳn với tính tình của người cha thì người con mạnh mẽ hơn!Câu chuyện xoay quanh cách đối nhân xử thế, giữa hai tính cách đuoc cho là đối lập nhau, giống như Lưu Bị và Tào Tháo vậy!
Share:
Vương tử Takeru phần 2 chapter 85: - end Vương tử Takeru phần 2 chapter 84 Vương tử Takeru phần 2 chapter 83 Vương tử Takeru phần 2 chapter 82 Vương tử Takeru phần 2 chapter 81 Vương tử Takeru phần 2 chapter 80 Vương tử Takeru phần 2 chapter 79 Vương tử Takeru phần 2 chapter 78 Vương tử Takeru phần 2 chapter 77 Vương tử Takeru phần 2 chapter 76 Vương tử Takeru phần 2 chapter 75 Vương tử Takeru phần 2 chapter 74 Vương tử Takeru phần 2 chapter 73 Vương tử Takeru phần 2 chapter 72 Vương tử Takeru phần 2 chapter 71 Vương tử Takeru phần 2 chapter 70 Vương tử Takeru phần 2 chapter 69 Vương tử Takeru phần 2 chapter 68 Vương tử Takeru phần 2 chapter 67 Vương tử Takeru phần 2 chapter 66 Vương tử Takeru phần 2 chapter 65 Vương tử Takeru phần 2 chapter 64 Vương tử Takeru phần 2 chapter 63 Vương tử Takeru phần 2 chapter 62 Vương tử Takeru phần 2 chapter 61 Vương tử Takeru phần 2 chapter 60 Vương tử Takeru phần 2 chapter 59 Vương tử Takeru phần 2 chapter 58 Vương tử Takeru phần 2 chapter 57 Vương tử Takeru phần 2 chapter 56 Vương tử Takeru phần 2 chapter 55 Vương tử Takeru phần 2 chapter 54 Vương tử Takeru phần 2 chapter 53 Vương tử Takeru phần 2 chapter 52 Vương tử Takeru phần 2 chapter 51 Vương tử Takeru phần 2 chapter 50 Vương tử Takeru phần 2 chapter 49 Vương tử Takeru phần 2 chapter 48 Vương tử Takeru phần 2 chapter 47 Vương tử Takeru phần 2 chapter 46 Vương tử Takeru phần 2 chapter 45 Vương tử Takeru phần 2 chapter 44 Vương tử Takeru phần 2 chapter 43 Vương tử Takeru phần 2 chapter 42 Vương tử Takeru phần 2 chapter 41 Vương tử Takeru phần 2 chapter 40 Vương tử Takeru phần 2 chapter 39 Vương tử Takeru phần 2 chapter 38 Vương tử Takeru phần 2 chapter 37 Vương tử Takeru phần 2 chapter 36 Vương tử Takeru phần 2 chapter 35 Vương tử Takeru phần 2 chapter 34 Vương tử Takeru phần 2 chapter 33 Vương tử Takeru phần 2 chapter 32 Vương tử Takeru phần 2 chapter 31 Vương tử Takeru phần 2 chapter 30 Vương tử Takeru phần 2 chapter 29 Vương tử Takeru phần 2 chapter 28 Vương tử Takeru phần 2 chapter 27 Vương tử Takeru phần 2 chapter 26 Vương tử Takeru phần 2 chapter 25 Vương tử Takeru phần 2 chapter 24 Vương tử Takeru phần 2 chapter 23 Vương tử Takeru phần 2 chapter 22 Vương tử Takeru phần 2 chapter 21 Vương tử Takeru phần 2 chapter 20 Vương tử Takeru phần 2 chapter 19 Vương tử Takeru phần 2 chapter 17 Vương tử Takeru phần 2 chapter 16 Vương tử Takeru phần 2 chapter 15 Vương tử Takeru phần 2 chapter 14 Vương tử Takeru phần 2 chapter 13 Vương tử Takeru phần 2 chapter 12 Vương tử Takeru phần 2 chapter 11 Vương tử Takeru phần 2 chapter 10 Vương tử Takeru phần 2 chapter 9 Vương tử Takeru phần 2 chapter 8 Vương tử Takeru phần 2 chapter 6 Vương tử Takeru phần 2 chapter 5 Vương tử Takeru phần 2 chapter 4 Vương tử Takeru phần 2 chapter 3 Vương tử Takeru phần 2 chapter 2 Vương tử Takeru phần 2 chapter 1