Võ Thần
Tác giả:
Ôn Nhật Lương
Thể loại:
Action , Adventure , Manhua , Martial Arts , Truyện Màu
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
24.457
Nội dung:
Năm AD7067, Trái đất trải qua vô số trận chiến, số dân thế giới giảm xuống còn 500 vạn người, rất nhiều di tích văn hóa bị biến mất, những nguyên liệu chế tạo vũ khí đã dùng hết. Trong thời đại này, những người có tài năng xuất chúng được xưng là Võ thần, Võ thần nào đánh thua Võ thần khác thì sẽ bị cướp mất bộ tộc, vì vậy những người không có được sự bảo vệ của Võ thần, hoặc không cầu xin được sự thu nạp của Võ thần khác thì đặt hy vọng vào quyển sách truyền thuyết của 5000 năm trước - quyển sách ghi chép nhưng văn tự mà không ai hiểu được, chỉ biết âm đọc của quyển sách là địa ngục đạo, tuy không hiểu trong đó viết gì nhưng đời này cứ truyền cho đời kia. Do biết được Võ Nam của Phong tộc, hậu nhân của Võ thần Minh đạo có khả năng giải mã được ngục đạo, nên Võ thần Tam nhãn của bộ tộc Tam nhãn đã tìm cách giết Võ Nam, đây là sự khởi đầu cho cuộc chiến giữa các Võ thần của hai phe Võ thần thiện ác.
Share:
Võ Thần chapter 300 Võ Thần chapter 299 Võ Thần chapter 298 Võ Thần chapter 297 Võ Thần chapter 296 Võ Thần chapter 295 Võ Thần chapter 294 Võ Thần chapter 293 Võ Thần chapter 292 Võ Thần chapter 291 Võ Thần chapter 290 Võ Thần chapter 289 Võ Thần chapter 288 Võ Thần chapter 287 Võ Thần chapter 286 Võ Thần chapter 285 Võ Thần chapter 284 Võ Thần chapter 283 Võ Thần chapter 282 Võ Thần chapter 281 Võ Thần chapter 280 Võ Thần chapter 279 Võ Thần chapter 278 Võ Thần chapter 277 Võ Thần chapter 276 Võ Thần chapter 275 Võ Thần chapter 274 Võ Thần chapter 273 Võ Thần chapter 272 Võ Thần chapter 271 Võ Thần chapter 270 Võ Thần chapter 269 Võ Thần chapter 268 Võ Thần chapter 267 Võ Thần chapter 266 Võ Thần chapter 265 Võ Thần chapter 264 Võ Thần chapter 263 Võ Thần chapter 262 Võ Thần chapter 261 Võ Thần chapter 260 Võ Thần chapter 259 Võ Thần chapter 258 Võ Thần chapter 257 Võ Thần chapter 256 Võ Thần chapter 255 Võ Thần chapter 254 Võ Thần chapter 253 Võ Thần chapter 252 Võ Thần chapter 251 Võ Thần chapter 250 Võ Thần chapter 249 Võ Thần chapter 248 Võ Thần chapter 247 Võ Thần chapter 246 Võ Thần chapter 245 Võ Thần chapter 244 Võ Thần chapter 243 Võ Thần chapter 242 Võ Thần chapter 241 Võ Thần chapter 240 Võ Thần chapter 239 Võ Thần chapter 238 Võ Thần chapter 237 Võ Thần chapter 236 Võ Thần chapter 235 Võ Thần chapter 234 Võ Thần chapter 233 Võ Thần chapter 232 Võ Thần chapter 231 Võ Thần chapter 230 Võ Thần chapter 229 Võ Thần chapter 228 Võ Thần chapter 227 Võ Thần chapter 226 Võ Thần chapter 225 Võ Thần chapter 224 Võ Thần chapter 223 Võ Thần chapter 222 Võ Thần chapter 221 Võ Thần chapter 220 Võ Thần chapter 219 Võ Thần chapter 218 Võ Thần chapter 217 Võ Thần chapter 216 Võ Thần chapter 215 Võ Thần chapter 214 Võ Thần chapter 213 Võ Thần chapter 212 Võ Thần chapter 211 Võ Thần chapter 210 Võ Thần chapter 209 Võ Thần chapter 208 Võ Thần chapter 207 Võ Thần chapter 206 Võ Thần chapter 205 Võ Thần chapter 204 Võ Thần chapter 203 Võ Thần chapter 202 Võ Thần chapter 201 Võ Thần chapter 200 Võ Thần chapter 199 Võ Thần chapter 198 Võ Thần chapter 197 Võ Thần chapter 196 Võ Thần chapter 195 Võ Thần chapter 194 Võ Thần chapter 193 Võ Thần chapter 192 Võ Thần chapter 191 Võ Thần chapter 190 Võ Thần chapter 189 Võ Thần chapter 188 Võ Thần chapter 187 Võ Thần chapter 186 Võ Thần chapter 185 Võ Thần chapter 184 Võ Thần chapter 183 Võ Thần chapter 182 Võ Thần chapter 181 Võ Thần chapter 180 Võ Thần chapter 179 Võ Thần chapter 178 Võ Thần chapter 177 Võ Thần chapter 176 Võ Thần chapter 175 Võ Thần chapter 174 Võ Thần chapter 173 Võ Thần chapter 172 Võ Thần chapter 171 Võ Thần chapter 170 Võ Thần chapter 169 Võ Thần chapter 168 Võ Thần chapter 167 Võ Thần chapter 166 Võ Thần chapter 165 Võ Thần chapter 164 Võ Thần chapter 163 Võ Thần chapter 162 Võ Thần chapter 161 Võ Thần chapter 160 Võ Thần chapter 159 Võ Thần chapter 158 Võ Thần chapter 157 Võ Thần chapter 156 Võ Thần chapter 155 Võ Thần chapter 154 Võ Thần chapter 153 Võ Thần chapter 152 Võ Thần chapter 151 Võ Thần chapter 150 Võ Thần chapter 149 Võ Thần chapter 148 Võ Thần chapter 147 Võ Thần chapter 146 Võ Thần chapter 145 Võ Thần chapter 144 Võ Thần chapter 143 Võ Thần chapter 142 Võ Thần chapter 141 Võ Thần chapter 140 Võ Thần chapter 139 Võ Thần chapter 138 Võ Thần chapter 137 Võ Thần chapter 136 Võ Thần chapter 135 Võ Thần chapter 134 Võ Thần chapter 133 Võ Thần chapter 132 Võ Thần chapter 131 Võ Thần chapter 130 Võ Thần chapter 129 Võ Thần chapter 128 Võ Thần chapter 127 Võ Thần chapter 126 Võ Thần chapter 125 Võ Thần chapter 124 Võ Thần chapter 123 Võ Thần chapter 121 Võ Thần chapter 120 Võ Thần chapter 119 Võ Thần chapter 118 Võ Thần chapter 117 Võ Thần chapter 116 Võ Thần chapter 115 Võ Thần chapter 114 Võ Thần chapter 113 Võ Thần chapter 112 Võ Thần chapter 111 Võ Thần chapter 110 Võ Thần chapter 109 Võ Thần chapter 108 Võ Thần chapter 107 Võ Thần chapter 106 Võ Thần chapter 105 Võ Thần chapter 104 Võ Thần chapter 103 Võ Thần chapter 102 Võ Thần chapter 101 Võ Thần chapter 100 Võ Thần chapter 99 Võ Thần chapter 98 Võ Thần chapter 97 Võ Thần chapter 96 Võ Thần chapter 95 Võ Thần chapter 94 Võ Thần chapter 93 Võ Thần chapter 92 Võ Thần chapter 91 Võ Thần chapter 90 Võ Thần chapter 89 Võ Thần chapter 88 Võ Thần chapter 87 Võ Thần chapter 86 Võ Thần chapter 85 Võ Thần chapter 84 Võ Thần chapter 83 Võ Thần chapter 82 Võ Thần chapter 81 Võ Thần chapter 80 Võ Thần chapter 79 Võ Thần chapter 78 Võ Thần chapter 77 Võ Thần chapter 76 Võ Thần chapter 75 Võ Thần chapter 74 Võ Thần chapter 73 Võ Thần chapter 72 Võ Thần chapter 71 Võ Thần chapter 70 Võ Thần chapter 69 Võ Thần chapter 68 Võ Thần chapter 67 Võ Thần chapter 66 Võ Thần chapter 65 Võ Thần chapter 64 Võ Thần chapter 63 Võ Thần chapter 62 Võ Thần chapter 61 Võ Thần chapter 60 Võ Thần chapter 59 Võ Thần chapter 58 Võ Thần chapter 57 Võ Thần chapter 56 Võ Thần chapter 55 Võ Thần chapter 54 Võ Thần chapter 53 Võ Thần chapter 52 Võ Thần chapter 51 Võ Thần chapter 50 Võ Thần chapter 49 Võ Thần chapter 48 Võ Thần chapter 47 Võ Thần chapter 46 Võ Thần chapter 45 Võ Thần chapter 44 Võ Thần chapter 43 Võ Thần chapter 42 Võ Thần chapter 41 Võ Thần chapter 40 Võ Thần chapter 39 Võ Thần chapter 38 Võ Thần chapter 37 Võ Thần chapter 36 Võ Thần chapter 35 Võ Thần chapter 34 Võ Thần chapter 33 Võ Thần chapter 32 Võ Thần chapter 31 Võ Thần chapter 30 Võ Thần chapter 29 Võ Thần chapter 28 Võ Thần chapter 27 Võ Thần chapter 26 Võ Thần chapter 25 Võ Thần chapter 24 Võ Thần chapter 23 Võ Thần chapter 22 Võ Thần chapter 21 Võ Thần chapter 20 Võ Thần chapter 19 Võ Thần chapter 18 Võ Thần chapter 17 Võ Thần chapter 16 Võ Thần chapter 15 Võ Thần chapter 14 Võ Thần chapter 13 Võ Thần chapter 12 Võ Thần chapter 11 Võ Thần chapter 10 Võ Thần chapter 9 Võ Thần chapter 8 Võ Thần chapter 7 Võ Thần chapter 6 Võ Thần chapter 5 Võ Thần chapter 4 Võ Thần chapter 3 Võ Thần chapter 2 Võ Thần chapter 1