Ushio and Tora
Tác giả:
Kazuhiro Fujita
Thể loại:
Action , Comedy , Horror , Shounen
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
26.270
Nội dung:
Cực hay, không đọc là vô cùng tiếc!Một siêu phẩm của thời đại"Ushio và Tora" được sáng tác bởi Kazuhiro Fujita, được xuất bản ở tại Việt Nam với tên "Cậu bé thần giáo". Được nhận giải thưởng Shogakukan Manga Award cho thể loại shounen năm 1992. Đây là truyện vô cùng hay, được xếp hạng 1 trong 50 truyện hay nhất trên thế giới.
Share:
Ushio and Tora chapter 306-313 Ushio and Tora chapter 305 Ushio and Tora chapter 304 Ushio and Tora chapter 303 Ushio and Tora chapter 302 Ushio and Tora chapter 301 Ushio and Tora chapter 300 Ushio and Tora chapter 299 Ushio and Tora chapter 298 Ushio and Tora chapter 297 Ushio and Tora chapter 296 Ushio and Tora chapter 295 Ushio and Tora chapter 294 Ushio and Tora chapter 293 Ushio and Tora chapter 292 Ushio and Tora chapter 291 Ushio and Tora chapter 290 Ushio and Tora chapter 289 Ushio and Tora chapter 288 Ushio and Tora chapter 287 Ushio and Tora chapter 286 Ushio and Tora chapter 285 Ushio and Tora chapter 284 Ushio and Tora chapter 283 Ushio and Tora chapter 282 Ushio and Tora chapter 281 Ushio and Tora chapter 280 Ushio and Tora chapter 279 Ushio and Tora chapter 278 Ushio and Tora chapter 277 Ushio and Tora chapter 276 Ushio and Tora chapter 275 Ushio and Tora chapter 274 Ushio and Tora chapter 273 Ushio and Tora chapter 272 Ushio and Tora chapter 271 Ushio and Tora chapter 270 Ushio and Tora chapter 269 Ushio and Tora chapter 268 Ushio and Tora chapter 267 Ushio and Tora chapter 266 Ushio and Tora chapter 265 Ushio and Tora chapter 264 Ushio and Tora chapter 263 Ushio and Tora chapter 262 Ushio and Tora chapter 261 Ushio and Tora chapter 259 Ushio and Tora chapter 258 Ushio and Tora chapter 257 Ushio and Tora chapter 256 Ushio and Tora chapter 255 Ushio and Tora chapter 254 Ushio and Tora chapter 253 Ushio and Tora chapter 252 Ushio and Tora chapter 251 Ushio and Tora chapter 250 Ushio and Tora chapter 249 Ushio and Tora chapter 248 Ushio and Tora chapter 247 Ushio and Tora chapter 246 Ushio and Tora chapter 245 Ushio and Tora chapter 244 Ushio and Tora chapter 243 Ushio and Tora chapter 242 Ushio and Tora chapter 241 Ushio and Tora chapter 240 Ushio and Tora chapter 239 Ushio and Tora chapter 238 Ushio and Tora chapter 237 Ushio and Tora chapter 236 Ushio and Tora chapter 235 Ushio and Tora chapter 234 Ushio and Tora chapter 233 Ushio and Tora chapter 232 Ushio and Tora chapter 231 Ushio and Tora chapter 230 Ushio and Tora chapter 229 Ushio and Tora chapter 228 Ushio and Tora chapter 227 Ushio and Tora chapter 226 Ushio and Tora chapter 225 Ushio and Tora chapter 224 Ushio and Tora chapter 223 Ushio and Tora chapter 222 Ushio and Tora chapter 221 Ushio and Tora chapter 220 Ushio and Tora chapter 219 Ushio and Tora chapter 219 Ushio and Tora chapter 218 Ushio and Tora chapter 217 Ushio and Tora chapter 216 Ushio and Tora chapter 215 Ushio and Tora chapter 214 Ushio and Tora chapter 213 Ushio and Tora chapter 212 Ushio and Tora chapter 211 Ushio and Tora chapter 210 Ushio and Tora chapter 209 Ushio and Tora chapter 208 Ushio and Tora chapter 207 Ushio and Tora chapter 206 Ushio and Tora chapter 205 Ushio and Tora chapter 204 Ushio and Tora chapter 203 Ushio and Tora chapter 202 Ushio and Tora chapter 201 Ushio and Tora chapter 200 Ushio and Tora chapter 199 Ushio and Tora chapter 198 Ushio and Tora chapter 197 Ushio and Tora chapter 196 Ushio and Tora chapter 195 Ushio and Tora chapter 194 Ushio and Tora chapter 193 Ushio and Tora chapter 192 Ushio and Tora chapter 191 Ushio and Tora chapter 190 Ushio and Tora chapter 189 Ushio and Tora chapter 188 Ushio and Tora chapter 187 Ushio and Tora chapter 186 Ushio and Tora chapter 185 Ushio and Tora chapter 184 Ushio and Tora chapter 183 Ushio and Tora chapter 182 Ushio and Tora chapter 181 Ushio and Tora chapter 180 Ushio and Tora chapter 179 Ushio and Tora chapter 178 Ushio and Tora chapter 177 Ushio and Tora chapter 176 Ushio and Tora chapter 175.1 Ushio and Tora chapter 175 Ushio and Tora chapter 174 Ushio and Tora chapter 173 Ushio and Tora chapter 172 Ushio and Tora chapter 171 Ushio and Tora chapter 170 Ushio and Tora chapter 169 Ushio and Tora chapter 168 Ushio and Tora chapter 167 Ushio and Tora chapter 166 Ushio and Tora chapter 165 Ushio and Tora chapter 164 Ushio and Tora chapter 163 Ushio and Tora chapter 162 Ushio and Tora chapter 161 Ushio and Tora chapter 160 Ushio and Tora chapter 159 Ushio and Tora chapter 158 Ushio and Tora chapter 157 Ushio and Tora chapter 156 Ushio and Tora chapter 155 Ushio and Tora chapter 154 Ushio and Tora chapter 153 Ushio and Tora chapter 152 Ushio and Tora chapter 151 Ushio and Tora chapter 150 Ushio and Tora chapter 149 Ushio and Tora chapter 148 Ushio and Tora chapter 147 Ushio and Tora chapter 146 Ushio and Tora chapter 145 Ushio and Tora chapter 144 Ushio and Tora chapter 143 Ushio and Tora chapter 142 Ushio and Tora chapter 141 Ushio and Tora chapter 140 Ushio and Tora chapter 139 Ushio and Tora chapter 138 Ushio and Tora chapter 137 Ushio and Tora chapter 136 Ushio and Tora chapter 135 Ushio and Tora chapter 134 Ushio and Tora chapter 133 Ushio and Tora chapter 132 Ushio and Tora chapter 131 Ushio and Tora chapter 130 Ushio and Tora chapter 129 Ushio and Tora chapter 128 Ushio and Tora chapter 127 Ushio and Tora chapter 126 Ushio and Tora chapter 125 Ushio and Tora chapter 124 Ushio and Tora chapter 123 Ushio and Tora chapter 122 Ushio and Tora chapter 121 Ushio and Tora chapter 120 Ushio and Tora chapter 119 Ushio and Tora chapter 118 Ushio and Tora chapter 117 Ushio and Tora chapter 116 Ushio and Tora chapter 115 Ushio and Tora chapter 114 Ushio and Tora chapter 113 Ushio and Tora chapter 112 Ushio and Tora chapter 111 Ushio and Tora chapter 110 Ushio and Tora chapter 109 Ushio and Tora chapter 108 Ushio and Tora chapter 107 Ushio and Tora chapter 106 Ushio and Tora chapter 105 Ushio and Tora chapter 104 Ushio and Tora chapter 103 Ushio and Tora chapter 102 Ushio and Tora chapter 101 Ushio and Tora chapter 100 Ushio and Tora chapter 099 Ushio and Tora chapter 098 Ushio and Tora chapter 097 Ushio and Tora chapter 096 Ushio and Tora chapter 095 Ushio and Tora chapter 094 Ushio and Tora chapter 093 Ushio and Tora chapter 092 Ushio and Tora chapter 091 Ushio and Tora chapter 090 Ushio and Tora chapter 089 Ushio and Tora chapter 088 Ushio and Tora chapter 087 Ushio and Tora chapter 086 Ushio and Tora chapter 085 Ushio and Tora chapter 084 Ushio and Tora chapter 083 Ushio and Tora chapter 082 Ushio and Tora chapter 081 Ushio and Tora chapter 080 Ushio and Tora chapter 079 Ushio and Tora chapter 078 Ushio and Tora chapter 077 Ushio and Tora chapter 076 Ushio and Tora chapter 075 Ushio and Tora chapter 074 Ushio and Tora chapter 073 Ushio and Tora chapter 072 Ushio and Tora chapter 071 Ushio and Tora chapter 070 Ushio and Tora chapter 069 Ushio and Tora chapter 068 Ushio and Tora chapter 067 Ushio and Tora chapter 066 Ushio and Tora chapter 065 Ushio and Tora chapter 064 Ushio and Tora chapter 063 Ushio and Tora chapter 062 Ushio and Tora chapter 061 Ushio and Tora chapter 060 Ushio and Tora chapter 059 Ushio and Tora chapter 058 Ushio and Tora chapter 057 Ushio and Tora chapter 056 Ushio and Tora chapter 055 Ushio and Tora chapter 054 Ushio and Tora chapter 053 Ushio and Tora chapter 052 Ushio and Tora chapter 051 Ushio and Tora chapter 050 Ushio and Tora chapter 049 Ushio and Tora chapter 048 Ushio and Tora chapter 047 Ushio and Tora chapter 046 Ushio and Tora chapter 045 Ushio and Tora chapter 044 Ushio and Tora chapter 043 Ushio and Tora chapter 042 Ushio and Tora chapter 041 Ushio and Tora chapter 040 Ushio and Tora chapter 039 Ushio and Tora chapter 038 Ushio and Tora chapter 037 Ushio and Tora chapter 036 Ushio and Tora chapter 035 Ushio and Tora chapter 034 Ushio and Tora chapter 033 Ushio and Tora chapter 032 Ushio and Tora chapter 031 Ushio and Tora chapter 030 Ushio and Tora chapter 029 Ushio and Tora chapter 028 Ushio and Tora chapter 027 Ushio and Tora chapter 026 Ushio and Tora chapter 025 Ushio and Tora chapter 024 Ushio and Tora chapter 023 Ushio and Tora chapter 022 Ushio and Tora chapter 021 Ushio and Tora chapter 020 Ushio and Tora chapter 019 Ushio and Tora chapter 018 Ushio and Tora chapter 017 Ushio and Tora chapter 016 Ushio and Tora chapter 015 Ushio and Tora chapter 014 Ushio and Tora chapter 013 Ushio and Tora chapter 012 Ushio and Tora chapter 011 Ushio and Tora chapter 010 Ushio and Tora chapter 009 Ushio and Tora chapter 008 Ushio and Tora chapter 007 Ushio and Tora chapter 006 Ushio and Tora chapter 005 Ushio and Tora chapter 004 Ushio and Tora chapter 003 Ushio and Tora chapter 002 Ushio and Tora chapter 001