Urusei Yatsura
Tên khác:
Lum
Tác giả:
Rumiko Takahashi
Thể loại:
Action , Comedy , Martial Arts , School Life , Sports , manga
Trạng thái:
Đang phát hành
Lượt xem:
32.151
Nội dung:
Người ngoài hành tinh muốn xâm chiếm trái đất và họ chọn ngẫu nhiên một người bằng máy tính để thi đấu với công chúa của họ: Lum. liệu cuộc sống của Ataru sẽ ra sao?
Share:
Urusei Yatsura chapter 329 Urusei Yatsura chapter 328 Urusei Yatsura chapter 327 Urusei Yatsura chapter 326 Urusei Yatsura chapter 325 Urusei Yatsura chapter 324 Urusei Yatsura chapter 323 Urusei Yatsura chapter 322 Urusei Yatsura chapter 321 Urusei Yatsura chapter 320 Urusei Yatsura chapter 319 Urusei Yatsura chapter 318 Urusei Yatsura chapter 317 Urusei Yatsura chapter 316 Urusei Yatsura chapter 315 Urusei Yatsura chapter 314 Urusei Yatsura chapter 313 Urusei Yatsura chapter 312 Urusei Yatsura chapter 311 Urusei Yatsura chapter 310 Urusei Yatsura chapter 309 Urusei Yatsura chapter 308 Urusei Yatsura chapter 307 Urusei Yatsura chapter 306 Urusei Yatsura chapter 305 Urusei Yatsura chapter 304 Urusei Yatsura chapter 303 Urusei Yatsura chapter 302 Urusei Yatsura chapter 301 Urusei Yatsura chapter 300 Urusei Yatsura chapter 299 Urusei Yatsura chapter 298 Urusei Yatsura chapter 297 Urusei Yatsura chapter 296 Urusei Yatsura chapter 295 Urusei Yatsura chapter 294 Urusei Yatsura chapter 293 Urusei Yatsura chapter 292 Urusei Yatsura chapter 291 Urusei Yatsura chapter 290 Urusei Yatsura chapter 289 Urusei Yatsura chapter 288 Urusei Yatsura chapter 287 Urusei Yatsura chapter 286 Urusei Yatsura chapter 285 Urusei Yatsura chapter 284 Urusei Yatsura chapter 283 Urusei Yatsura chapter 282 Urusei Yatsura chapter 281 Urusei Yatsura chapter 280 Urusei Yatsura chapter 279 Urusei Yatsura chapter 278 Urusei Yatsura chapter 277 Urusei Yatsura chapter 276 Urusei Yatsura chapter 275 Urusei Yatsura chap 274 Urusei Yatsura chap 273 Urusei Yatsura chap 272 Urusei Yatsura chap 271 Urusei Yatsura chap 270 Urusei Yatsura chap 269 Urusei Yatsura chap 268 Urusei Yatsura chap 267 Urusei Yatsura chap 266 Urusei Yatsura chap 265 Urusei Yatsura chap 264 Urusei Yatsura chap 263 Urusei Yatsura chap 262 Urusei Yatsura chap 261 Urusei Yatsura chap 260 Urusei Yatsura chap 259 Urusei Yatsura chap 258 Urusei Yatsura chap 257 Urusei Yatsura chap 256 Urusei Yatsura chap 255 Urusei Yatsura chap 254 Urusei Yatsura chap 253 Urusei Yatsura chap 252 Urusei Yatsura chap 251 Urusei Yatsura chap 250 Urusei Yatsura chap 249 Urusei Yatsura chap 248 Urusei Yatsura chap 247 Urusei Yatsura chap 246 Urusei Yatsura chap 245 Urusei Yatsura chap 244 Urusei Yatsura chap 243 Urusei Yatsura chap 242 Urusei Yatsura chap 241 Urusei Yatsura chap 240 Urusei Yatsura chap 239 Urusei Yatsura chap 238 Urusei Yatsura chap 237 Urusei Yatsura chap 236 Urusei Yatsura chap 235 Urusei Yatsura chap 234 Urusei Yatsura chap 233 Urusei Yatsura chap 232 Urusei Yatsura chap 231 Urusei Yatsura chap 230 Urusei Yatsura chap 229 Urusei Yatsura chap 228 Urusei Yatsura chap 227 Urusei Yatsura chap 226 Urusei Yatsura chap 225 Urusei Yatsura chap 224 Urusei Yatsura chap 223 Urusei Yatsura chap 222 Urusei Yatsura chap 221 Urusei Yatsura chap 220 Urusei Yatsura chap 219 Urusei Yatsura chap 218 Urusei Yatsura chap 217 Urusei Yatsura chap 216 Urusei Yatsura chap 215 Urusei Yatsura chap 214 Urusei Yatsura chap 213 Urusei Yatsura chap 212 Urusei Yatsura chap 211 Urusei Yatsura chap 210 Urusei Yatsura chap 209 Urusei Yatsura chap 208 Urusei Yatsura chap 207 Urusei Yatsura chap 206 Urusei Yatsura chap 205 Urusei Yatsura chap 204 Urusei Yatsura chap 203 Urusei Yatsura chap 202 Urusei Yatsura chap 201 Urusei Yatsura chap 200 Urusei Yatsura chap 199 Urusei Yatsura chap 198 Urusei Yatsura chap 197 Urusei Yatsura chap 196 Urusei Yatsura chap 195 Urusei Yatsura chap 194 Urusei Yatsura chap 193 Urusei Yatsura chap 192 Urusei Yatsura chap 191 Urusei Yatsura chap 190 Urusei Yatsura chap 189 Urusei Yatsura chap 188 Urusei Yatsura chap 187 Urusei Yatsura chap 186 Urusei Yatsura chap 185 Urusei Yatsura chap 184 Urusei Yatsura chap 183 Urusei Yatsura chap 182 Urusei Yatsura chap 181 Urusei Yatsura chap 180 Urusei Yatsura chap 179 Urusei Yatsura chap 178 Urusei Yatsura chap 177 Urusei Yatsura chap 176 Urusei Yatsura chap 175 Urusei Yatsura chap 174 Urusei Yatsura chap 173 Urusei Yatsura chap 172 Urusei Yatsura chap 171 Urusei Yatsura chap 170 Urusei Yatsura chap 169 Urusei Yatsura chap 168 Urusei Yatsura chap 167 Urusei Yatsura chap 166 Urusei Yatsura chap 165 Urusei Yatsura chap 164 Urusei Yatsura chap 163 Urusei Yatsura chap 162 Urusei Yatsura chap 161 Urusei Yatsura chap 160 Urusei Yatsura chap 159 Urusei Yatsura chap 158 Urusei Yatsura chap 157 Urusei Yatsura chap 156 Urusei Yatsura chap 155 Urusei Yatsura chap 154 Urusei Yatsura chap 153 Urusei Yatsura chap 152 Urusei Yatsura chap 151 Urusei Yatsura chap 150 Urusei Yatsura chap 149 Urusei Yatsura chap 148 Urusei Yatsura chap 147 Urusei Yatsura chap 146 Urusei Yatsura chap 145 Urusei Yatsura chap 144 Urusei Yatsura chap 143 Urusei Yatsura chap 142 Urusei Yatsura chap 141 Urusei Yatsura chap 140 Urusei Yatsura chap 139 Urusei Yatsura chap 138 Urusei Yatsura chap 137 Urusei Yatsura chap 136 Urusei Yatsura chap 135 Urusei Yatsura chap 134 Urusei Yatsura chap 133 Urusei Yatsura chap 132 Urusei Yatsura chap 131 Urusei Yatsura chap 130 Urusei Yatsura chap 129 Urusei Yatsura chap 128 Urusei Yatsura chap 127 Urusei Yatsura chap 126 Urusei Yatsura chap 125 Urusei Yatsura chap 124 Urusei Yatsura chap 123 Urusei Yatsura chap 122 Urusei Yatsura chap 121 Urusei Yatsura chap 120 Urusei Yatsura chap 119 Urusei Yatsura chap 118 Urusei Yatsura chap 117 Urusei Yatsura chap 116 Urusei Yatsura chap 115 Urusei Yatsura chap 114 Urusei Yatsura chap 113 Urusei Yatsura chap 112 Urusei Yatsura chap 111 Urusei Yatsura chap 110 Urusei Yatsura chap 109 Urusei Yatsura chap 108 Urusei Yatsura chap 107 Urusei Yatsura chap 106 Urusei Yatsura chap 105 Urusei Yatsura chap 104 Urusei Yatsura chap 103 Urusei Yatsura chap 102 Urusei Yatsura chap 101 Urusei Yatsura chap 100 Urusei Yatsura chap 099 Urusei Yatsura chap 098 Urusei Yatsura chap 097 Urusei Yatsura chap 096 Urusei Yatsura chap 095 Urusei Yatsura chap 094 Urusei Yatsura chap 093 Urusei Yatsura chap 092 Urusei Yatsura chap 091 Urusei Yatsura chap 090 Urusei Yatsura chap 089 Urusei Yatsura chap 088 Urusei Yatsura chap 087 Urusei Yatsura chap 086 Urusei Yatsura chap 085 Urusei Yatsura chap 084 Urusei Yatsura chap 083 Urusei Yatsura chap 082 Urusei Yatsura chap 081 Urusei Yatsura chap 080 Urusei Yatsura chap 079 Urusei Yatsura chap 078 Urusei Yatsura chap 077 Urusei Yatsura chap 076 Urusei Yatsura chap 075 Urusei Yatsura chap 074 Urusei Yatsura chap 073 Urusei Yatsura chap 072 Urusei Yatsura chap 071 Urusei Yatsura chap 070 Urusei Yatsura chap 069 Urusei Yatsura chap 068 Urusei Yatsura chap 067 Urusei Yatsura chap 066 Urusei Yatsura chap 065 Urusei Yatsura chap 064 Urusei Yatsura chap 063 Urusei Yatsura chap 062 Urusei Yatsura chap 061 Urusei Yatsura chap 060 Urusei Yatsura chap 059 Urusei Yatsura chap 058 Urusei Yatsura chap 057 Urusei Yatsura chap 056 Urusei Yatsura chap 055 Urusei Yatsura chap 054 Urusei Yatsura chap 053 Urusei Yatsura chap 052 Urusei Yatsura chap 051 Urusei Yatsura chap 050 Urusei Yatsura chap 049 Urusei Yatsura chap 048 Urusei Yatsura chap 047 Urusei Yatsura chap 046 Urusei Yatsura chap 045 Urusei Yatsura chap 044 Urusei Yatsura chap 043 Urusei Yatsura chap 042 Urusei Yatsura chap 041 Urusei Yatsura chap 040 Urusei Yatsura chap 039 Urusei Yatsura chap 038 Urusei Yatsura chap 037 Urusei Yatsura chap 036 Urusei Yatsura chap 035 Urusei Yatsura chap 034 Urusei Yatsura chap 033 Urusei Yatsura chap 032 Urusei Yatsura chap 031 Urusei Yatsura chap 030 Urusei Yatsura chap 029 Urusei Yatsura chap 028 Urusei Yatsura chap 027 Urusei Yatsura chap 026 Urusei Yatsura chap 025 Urusei Yatsura chap 024 Urusei Yatsura chap 023 Urusei Yatsura chap 022 Urusei Yatsura chap 021 Urusei Yatsura chap 020 Urusei Yatsura chap 019 Urusei Yatsura chap 018 Urusei Yatsura chap 017 Urusei Yatsura chap 016 Urusei Yatsura chap 015 Urusei Yatsura chap 014 Urusei Yatsura chap 013 Urusei Yatsura chap 012 Urusei Yatsura chap 011 Urusei Yatsura chap 010 Urusei Yatsura chap 009 Urusei Yatsura chap 008 Urusei Yatsura chap 007 Urusei Yatsura chap 006 Urusei Yatsura chap 005 Urusei Yatsura chap 004 Urusei Yatsura chap 003 Urusei Yatsura chap 002 Urusei Yatsura chap 001