Ultimate Power
Tác giả:
Marvel
Thể loại:
Action , Adventure , Fantasy , Martial Arts , Sci-fi , Supernatural , Comic
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
850
Nội dung:
Trong 9 tập Ultimate Power là cuộc chiến xuyên chiều không gian giữa vũ trụ Ultimate và Squadron Supreme.
Share: