Ugetsu Monogatari
Tên khác:
Tales of Moonlight and Rain; Tales of the Pale and Silvery Moon After the Rain
Tác giả:
UEDA Akinari , HIWA Tokiko
Thể loại:
Historical , Horror , Josei , Supernatural , Tragedy
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
641
Nội dung:
Thứ mê lực vượt qua thời đọi được mọi người gọi là "Quỷ"
Share: