[Trace]
Tác giả:
Nastycat
Thể loại:
Action , Manhwa , Martial Arts
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
19.575
Nội dung:
30 năm trước, thế giới xuất hiện " Trouble ", những con quái vật giết người. Cùng với nó, xuất hiện những người có năng lực đặc biệt được gọi là " Trace ", chỉ có họ mới có khả năng chống lại " Trouble ".
Tuy nhiên sức mạnh thường đến cùng tham vọng, số tội ác do những " Trace " lạm dụng sức mạnh gây ra ngày càng tăng. Nên họ đã bị xã hội kỳ thị, họ không được coi là con người.
Bộ truyện nói về những con người lương thiện, vô tội, nhưng lại nhận được sức mạnh của "Trace", và họ đã bị xã hội ruồng bỏ, mất đi quyền làm người. Mỗi nhân vật là một cuộc đời, mỗi cuộc đời lại là một câu chuyện đầy tính nhân văn. Không đơn thuần chỉ là một cuộc chiến, mà còn là câu chuyện về tình bạn, tình yêu, gia đình,...
Và nói tóm lại là truyện hành động kịch tính, hay kịnh khủng, không sếc xiếc gì hết ! ecchi cũng không nốt ! Ai không đọc thì phí, đỡ nói nhiều dài dòng.
Xem phần tiếp theo tại: Trace 1.5
Share:
[Trace] vol 7 - chap 4 morrienoah jin [Trace] vol 7 - chap 3 sa ghang gwon [Trace] vol 7 - chap 2 kim yun seong [Trace] vol 7 - chap 1 nasty cat [Trace] vol 6 - chap 33 [Trace] vol 6 - chap 32 [Trace] vol 6 - chap 31 [Trace] vol 6 - chap 30 [Trace] vol 6 - chap 29 [Trace] vol 6 - chap 28 [Trace] vol 6 - chap 27 [Trace] vol 6 - chap 26 [Trace] vol 6 - chap 25 [Trace] vol 6 - chap 24 [Trace] vol 6 - chap 23 [Trace] vol 6 - chap 22 [Trace] vol 6 - chap 21 [Trace] vol 6 - chap 20 [Trace] vol 6 - chap 19 [Trace] vol 6 - chap 18 [Trace] vol 6 - chap 18 [Trace] vol 6 - chap 17 [Trace] vol 6 - chap 16 [Trace] vol 6 - chap 15 [Trace] vol 6 - chap 14 [Trace] vol 6 - chap 13 [Trace] vol 6 - chap 12 [Trace] vol 6 - chap 11 [Trace] vol 6 - chap 10 [Trace] vol 6 - chap 9 [Trace] vol 6 - chap 8 [Trace] vol 6 - chap 7 [Trace] vol 6 - chap 6 [Trace] vol 6 - chap 5 [Trace] vol 6 - chap 4 [Trace] vol 6 - chap 3 [Trace] vol 6 - chap 2 [Trace] vol 6 - chap 1 [Trace] vol 5 - chap 12 [Trace] vol 5 - chap 11 [Trace] vol 5 - chap 10 [Trace] vol 5 - chap 9 [Trace] vol 5 - chap 8 [Trace] vol 5 - chap 7 [Trace] vol 5 - chap 6 [Trace] vol 5 - chap 5 [Trace] vol 5 - chap 4 [Trace] vol 5 - chap 3 [Trace] vol 5 - chap 2 [Trace] vol 5 - chap 1 [Trace] vol 4 - chap 45 [Trace] vol 4 - chap 44 [Trace] vol 4 - chap 43 [Trace] vol 4 - chap 42 [Trace] vol 4 - chap 41 [Trace] vol 4 - chap 40 [Trace] vol 4 - chap 39 [Trace] vol 4 - chap 38 [Trace] vol 4 - chap 37 [Trace] vol 4 - chap 36 [Trace] vol 4 - chap 35 [Trace] vol 4 - chap 34 [Trace] vol 4 - chap 33 [Trace] vol 4 - chap 32 [Trace] vol 4 - chap 31 [Trace] vol 4 - chap 30 [Trace] vol 4 - chap 29 [Trace] vol 4 - chap 28 [Trace] vol 4 - chap 27 [Trace] vol 4 - chap 26 [Trace] vol 4 - chap 25 [Trace] vol 4 - chap 24 [Trace] vol 4 - chap 23 [Trace] vol 4 - chap 22 [Trace] vol 4 - chap 21 [Trace] vol 4 - chap 20 [Trace] vol 4 - chap 19 [Trace] vol 4 - chap 18 [Trace] vol 4 - chap 17.5 [Trace] vol 4 - chap 17 [Trace] vol 4 - chap 16 [Trace] vol 4 - chap 15 [Trace] vol 4 - chap 14 [Trace] vol 4 - chap 13 [Trace] vol 4 - chap 12 [Trace] vol 4 - chap 11 [Trace] vol 4 - chap 10 [Trace] vol 4 - chap 9 [Trace] vol 4 - chap 8 [Trace] vol 4 - chap 7 [Trace] vol 4 - chap 6 [Trace] vol 4 - chap 5 [Trace] vol 4 - chap 4 [Trace] vol 4 - chap 3 [Trace] vol 4 - chap 2 [Trace] vol 4- chap 1 [Trace] vol 4 - chap 0 [Trace] vol 3 - chap 28.5 [Trace] vol 3 - chap 28 [Trace] vol 3 - chap 27 [Trace] vol 3 - chap 26 [Trace] vol 3 - chap 25 [Trace] vol 3 - chap 24 [Trace] vol 3 - chap 23 [Trace] vol 3 - chap 22 [Trace] vol 3 - chap 21 [Trace] vol 3 - chap 20 [Trace] vol 3 - chap 19 [Trace] vol 3 - chap 18 [Trace] vol 3 - chap 17 [Trace] vol 3 - chap 16 [Trace] vol 3 - chap 15 [Trace] vol 3 - chap 14 [Trace] vol 3 - chap 13 [Trace] vol 3 - chap 12 [Trace] vol 3 - chap 11 [Trace] vol 3 - chap 10 [Trace] vol 3 - chap 9 [Trace] vol 3- chap 8 [Trace] vol 3 - chap 7 [Trace] vol 3 - chap 6 [Trace] vol 3 - chap 5 [Trace] vol 3 - chap 4 [Trace] vol 3 - chap 3 [Trace] vol 3 - chap 2 [Trace] vol 3 - chap 1 [Trace] vol 2 - chap 55 [Trace] vol 2 - chap 54 [Trace] vol 2 - chap 53 [Trace] vol 2 - chap 52 [Trace] vol 2 - chap 51 [Trace] vol 2 - chap 50 [Trace] vol 2 - chap 49 [Trace] vol 2 - chap 48 [Trace] vol 2 - chap 47 [Trace] vol 2 - chap 46 [Trace] vol 2 - chap 45 [Trace] vol 2 - chap 44 [Trace] vol 2 - chap 43 [Trace] vol 2 - chap 42 [Trace] vol 2 - chap 41 [Trace] vol 2 - chap 40 [Trace] vol 2 - chap 39 [Trace] vol 2 - chap 38 [Trace] vol 2 - chap 37 [Trace] vol 2 - chap 36 [Trace] vol 2 - chap 35 [Trace] vol 2 - chap 34 [Trace] vol 2 - chap 33 [Trace] vol 2 - chap 32 [Trace] vol 2 - chap 31 [Trace] vol 2 - chap 30 [Trace] vol 2 - chap 29 [Trace] vol 2 - chap 28 [Trace] vol 2 - chap 27 [Trace] vol 2 - chap 26 [Trace] vol 2 - chap 25 [Trace] vol 2 - chap 24 [Trace] vol 2 - chap 23 [Trace] vol 2 - chap 22 [Trace] vol 2 - chap 21 [Trace] vol 1 - chap 20.5 [Trace] vol 1 - chap 20 [Trace] vol 1- chap 19 [Trace] vol 1 - chap 18 [Trace] vol 1 - chap 17 [Trace] vol 1 - chap 16 [Trace] vol 1 - chap 15 [Trace] vol 1 - chap 14 [Trace] vol 1 - chap 13 [Trace] vol 1 - chap 12 [Trace] vol 1 - chap 11 [Trace] vol 1 - chap 10 [Trace] vol 1 - chap 09 [Trace] vol 1 - chap 08 [Trace] vol 1 - chap 07 [Trace] vol 1 - chap 06 [Trace] vol 1 - chap 05 [Trace] vol 1 - chap 04 [Trace] vol 1 - chap 03 [Trace] vol 1 - chap 02 [Trace] vol 1 - chap 01 [Trace] vol 1 - chap 00