Touch
Tác giả:
Adachi Mitsuru
Thể loại:
Romance , Sports , manga
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
201.355
Nội dung:
Touch là câu chuyện viết về 2 anh em sinh đôi nhà Uesugi trong đó người anh là Tatsuya và cậu em là Kazuya và cô bạn hàng xóm Asakura Minami. Hai gia đình Uesugi và Asakura là hàng xóm và khá thân nhau. Khi Tatsuya, Kazuya và Minami ra đời và bắt đầu nghịch phá lung tung mỗi khi chúng chơi đùa thì bố mẹ chúng quyết định xây 1 căn nhà nhỏ ở khoảng sân giữa 2 gia đình và nơi đây trở thành nơi vui chơi của 3 đứa trẻ...
Share:
Touch chapter 257 Touch chapter 256 Touch chapter 255 Touch chapter 254 Touch chapter 253 Touch chapter 252 Touch chapter 251 Touch chapter 250 Touch chapter 249 Touch chapter 248 Touch chapter 247 Touch chapter 246 Touch chapter 245 Touch chapter 244 Touch chapter 243 Touch chapter 242 Touch chapter 241 Touch chapter 240 Touch chapter 239 Touch chapter 238 Touch chapter 237 Touch chapter 236 Touch chapter 235 Touch chapter 234 Touch chapter 233 Touch chapter 232 Touch chapter 231 Touch chapter 230 Touch chapter 229 Touch chapter 228 Touch chapter 227 Touch chapter 226 Touch chapter 225 Touch chapter 224 Touch chapter 223 Touch chapter 222 Touch chapter 221 Touch chapter 220 Touch chapter 219 Touch chapter 218 Touch chapter 217 Touch chapter 216 Touch chapter 215 Touch chapter 214 Touch chapter 213 Touch chapter 212 Touch chapter 211 Touch chapter 210 Touch chapter 209 Touch chapter 208 Touch chapter 207 Touch chapter 206 Touch chapter 205 Touch chapter 204 Touch chapter 203 Touch chapter 202 Touch chapter 201 Touch chapter 200 Touch chapter 199 Touch chapter 198 Touch chapter 197 Touch chapter 196 Touch chapter 195 Touch chapter 194 Touch chapter 193 Touch chapter 192 Touch chapter 191 Touch chapter 190 Touch chapter 189 Touch chapter 188 Touch chapter 187 Touch chapter 186 Touch chapter 185 Touch chapter 184 Touch chapter 183 Touch chapter 182 Touch chapter 181 Touch chapter 180 Touch chapter 179 Touch chapter 178 Touch chapter 177 Touch chapter 176 Touch chapter 175 Touch chapter 174 Touch chapter 173 Touch chapter 172 Touch chapter 171 Touch chapter 170 Touch chapter 169 Touch chapter 168 Touch chapter 167 Touch chapter 166 Touch chapter 165 Touch chapter 164 Touch chapter 163 Touch chapter 162 Touch chapter 161 Touch chapter 160 Touch chapter 159 Touch chapter 158 Touch chapter 157 Touch chapter 156 Touch chapter 155 Touch chapter 154 Touch chapter 153 Touch chapter 152 Touch chapter 151 Touch chapter 150 Touch chapter 149 Touch chapter 148 Touch chapter 147 Touch chapter 146 Touch chapter 145 Touch chapter 144 Touch chapter 143 Touch chapter 142 Touch chapter 141 Touch chapter 140 Touch chapter 139 Touch chapter 138 Touch chapter 137 Touch chapter 136 Touch chapter 135 Touch chapter 134 Touch chapter 133 Touch chapter 132 Touch chapter 131 Touch chapter 130 Touch chapter 129 Touch chapter 128 Touch chapter 127 Touch chapter 126 Touch chapter 125 Touch chapter 124 Touch chapter 123 Touch chapter 122 Touch chapter 121 Touch chapter 120 Touch chapter 119 Touch chapter 118 Touch chapter 117 Touch chapter 116 Touch chapter 115 Touch chapter 114 Touch chapter 113 Touch chapter 112 Touch chapter 111 Touch chapter 110 Touch chapter 109 Touch chapter 108 Touch chapter 107 Touch chapter 106 Touch chapter 105 Touch chapter 104 Touch chapter 103 Touch chapter 102 Touch chapter 101 Touch chapter 100 Touch chapter 99 Touch chapter 98 Touch chapter 97 Touch chapter 96 Touch chapter 95 Touch chapter 94 Touch chapter 93 Touch chapter 92 Touch chapter 91 Touch chapter 90 Touch chapter 89 Touch chapter 88 Touch chapter 87 Touch chapter 86 Touch chapter 85 Touch chapter 84 Touch chapter 83 Touch chapter 82 Touch chapter 81 Touch chapter 80 Touch chapter 79 Touch chapter 78 Touch chapter 77 Touch chapter 76 Touch chapter 75 Touch chapter 74 Touch chapter 73 Touch chapter 72 Touch chapter 71 Touch chapter 70 Touch chapter 69 Touch chapter 68 Touch chapter 67 Touch chapter 66 Touch chapter 65 Touch chapter 64 Touch chapter 63 Touch chapter 62 Touch chapter 61 Touch chapter 60 Touch chapter 59 Touch chapter 58 Touch chapter 57 Touch chapter 56 Touch chapter 55 Touch chapter 54 Touch chapter 53 Touch chapter 52 Touch chapter 51 Touch chapter 50 Touch chapter 49 Touch chapter 48 Touch chapter 47 Touch chapter 46 Touch chapter 45 Touch chapter 44 Touch chapter 43 Touch chapter 42 Touch chapter 41 Touch chapter 40 Touch chapter 39 Touch chapter 38 Touch chapter 37 Touch chapter 36 Touch chapter 35 Touch chapter 34 Touch chapter 33 Touch chapter 32 Touch chapter 31 Touch chapter 30 Touch chapter 29 Touch chapter 28 Touch chapter 27 Touch chapter 26 Touch chapter 25 Touch chapter 24 Touch chapter 23 Touch chapter 22 Touch chapter 21 Touch chapter 20 Touch chapter 19 Touch chapter 18 Touch chapter 17 Touch chapter 16 Touch chapter 15 Touch chapter 14 Touch chapter 13 Touch chapter 12 Touch chapter 11 Touch chapter 10 Touch chapter 9 Touch chapter 8 Touch chapter 7 Touch chapter 6 Touch chapter 5 Touch chapter 4 Touch chapter 3 Touch chapter 2 Touch chapter 1