Toriko
Tác giả:
Shimabukuro Mitsutoshi
Thể loại:
Action , Adventure , Comedy , Shounen , Supernatural , manga
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
146.907
Nội dung:
Toriko là một câu truyện phiêu lưu kỳ thú. Trong một thế giới nơi mà con người chỉ đi tìm những thứ nem công chả phượng, những món ăn ngon nhất để thỏa thú sành ăn của mình, tồn tại một nghề mang tên Bishoku-ya (Thợ săn cao lương mỹ vị) và trong hằng hà vô số các Bishoku-ya, có một thợ săn mang tên Toriko có sức mạnh cũng như sức ăn hơn người. Và mục tiêu của bất cứ thợ săn ẩm thực nào chính là một thực đơn linh đình với những của ngon vật lạ làm bao kẻ ghen tị. Rồi một ngày kia Toriko đã tình cờ gặp được một anh đầu bếp tên Komatsu và cùng với Komatsu, cuộc hành trình của 2 người bắt đầu....
Share:
Toriko chap 396 Toriko chap 395 Toriko chap 394 Toriko chap 393 Toriko chap 392 Toriko chap 391 Toriko chap 390 Toriko chap 389 Toriko chap 388 Toriko chap 387 Toriko chap 386 Toriko chap 385 Toriko chap 384 Toriko chap 383 Toriko chap 382 Toriko chap 381 Toriko chap 380 Toriko chap 379 Toriko chap 378 Toriko chap 377 Toriko chap 376 Toriko chap 375 Toriko chap 374 Toriko chap 373 Toriko chap 372 Toriko chap 371 Toriko chap 370 Toriko chap 369 Toriko chap 368 Toriko chap 367 Toriko chap 366 Toriko chap 365 Toriko chap 364 Toriko chap 363 Toriko chap 362 Toriko chap 361 Toriko chap 360 Toriko chap 359 Toriko chap 358 Toriko chap 357 Toriko chap 356 Toriko chap 355 Toriko chap 354 Toriko chap 353 Toriko chap 352 Toriko chap 351 Toriko chap 350 Toriko chap 349 Toriko chap 348 Toriko chap 347 Toriko chap 346 Toriko chap 345 Toriko chap 344 Toriko chap 343 Toriko chap 342 Toriko chap 341 Toriko chap 340 Toriko chap 339 Toriko chap 338 Toriko chap 337 Toriko chap 336 Toriko chap 335 Toriko chap 334 Toriko chap 333 Toriko chap 332 Toriko chap 331 Toriko chap 330 Toriko chap 329 Toriko chap 328 Toriko chap 327 Toriko chap 326 Toriko chap 325 Toriko chap 324 Toriko chap 323 Toriko chap 322 Toriko chap 321 Toriko chap 320 Toriko chap 319 Toriko chap 318 Toriko chap 317 Toriko chap 316 Toriko chap 315 Toriko chap 314 Toriko chap 313 Toriko chap 312 Toriko chap 311 Toriko chap 310 Toriko chap 309 Toriko chap 308 Toriko chap 307 Toriko chap 306 Toriko chap 305 Toriko chap 304 Toriko chap 303 Toriko chap 302 Toriko chap 301 Toriko chap 300 Toriko chap 299 Toriko chap 298 Toriko chap 297 Toriko chap 296 Toriko chap 295 Toriko chap 294 Toriko chap 293 Toriko chap 292 Toriko chap 291 Toriko chap 290 Toriko chap 289 Toriko chap 288 Toriko chap 287 Toriko chap 286 Toriko chap 285 Toriko chap 284 Toriko chap 283 Toriko chap 282 Toriko chap 281 Toriko chap 280 Toriko chap 279 Toriko chap 278 Toriko chap 277 Toriko chap 276 Toriko chap 275 Toriko chap 274 Toriko chap 273 Toriko chap 272 Toriko chap 271 Toriko chap 270 Toriko chap 269 Toriko chap 268 Toriko chap 267 Toriko chap 266 Toriko chap 265 Toriko chap 264 Toriko chap 263 Toriko chap 262 Toriko chap 261 Toriko chap 260 Toriko chap 259 Toriko chap 258 Toriko chap 257 Toriko chap 256 Toriko chap 255 Toriko chap 254 Toriko chap 253 Toriko chap 252 Toriko chap 251 Toriko chap 250 Toriko chap 249 Toriko chap 248 Toriko chap 247 Toriko chap 246 Toriko chap 245 Toriko chap 244 Toriko chap 243 Toriko chap 242 Toriko chap 241 Toriko chap 240 Toriko chap 239 Toriko chap 238 Toriko chap 237 Toriko chap 236 Toriko chap 235 Toriko chap 234 Toriko chap 233 Toriko chap 232 Toriko chap 231 Toriko chap 230 Toriko chap 229 Toriko chap 228 Toriko chap 227 Toriko chap 226 Toriko chap 225 Toriko chap 224 Toriko chap 223 Toriko chap 222 Toriko chap 221 Toriko chap 220 Toriko chap 219 Toriko chap 218 Toriko chap 217 Toriko chap 216 Toriko chap 215 Toriko chap 214 Toriko chap 213 Toriko chap 212 Toriko chap 211 Toriko chap 210 Toriko chap 209 Toriko chap 208 Toriko chap 207 Toriko chap 206 Toriko chap 205 Toriko chap 204 Toriko chap 203 Toriko chap 202 Toriko chap 201 Toriko chap 200 Toriko chap 199 Toriko chap 198 Toriko chap 197 Toriko chap 196 Toriko chap 195 Toriko chap 194 Toriko chap 193 Toriko chap 192 Toriko chap 191 Toriko chap 190 Toriko chap 189 Toriko chap 188 Toriko chap 187 Toriko chap 186 Toriko chap 185 Toriko chap 184 Toriko chap 183 Toriko chap 182 Toriko chap 181 Toriko chap 180 Toriko chap 179 Toriko chap 178 Toriko chap 177 Toriko chap 176 Toriko chap 175 Toriko chap 174 Toriko chap 173 Toriko chap 172 Toriko chap 171 Toriko chap 170 Toriko chap 169 Toriko chap 168 Toriko chap 167 Toriko chap 166 Toriko chap 165 Toriko chap 164 Toriko chap 163 Toriko chap 162 Toriko chap 161 Toriko chap 160 Toriko chap 159 Toriko chap 158 Toriko chap 157 Toriko chap 156 Toriko chap 155 Toriko chap 154 Toriko chap 153 Toriko chap 152 Toriko chap 151 Toriko chap 150 Toriko chap 149 Toriko chap 148 Toriko chap 147 Toriko chap 146 Toriko chap 145 Toriko chap 144 Toriko chap 143 Toriko chap 142 Toriko chap 141 Toriko chap 140 Toriko chap 139 Toriko chap 138 Toriko chap 137 Toriko chap 136 Toriko chap 135 Toriko chap 134 Toriko chap 133 Toriko chap 132 Toriko chap 131 Toriko chap 130 Toriko chap 129 Toriko chap 128 Toriko chap 127 Toriko chap 126 Toriko chap 125 Toriko chap 124 Toriko chap 123 Toriko chap 122 Toriko chap 121 Toriko chap 120 Toriko chap 119 Toriko chap 118 Toriko chap 117 Toriko chap 116 Toriko chap 115 Toriko chap 114 Toriko chap 113 Toriko chap 112 Toriko chap 111 Toriko chap 110 Toriko chap 109 Toriko chap 108 Toriko chap 107 Toriko chap 106 Toriko chap 105 Toriko chap 104 Toriko chap 103 Toriko chap 102 Toriko chap 101 Toriko chap 100 Toriko chap 99 Toriko chap 98 Toriko chap 97 Toriko chap 96 Toriko chap 95 Toriko chap 94 Toriko chap 93 Toriko chap 92 Toriko chap 91 Toriko chap 90 Toriko chap 89 Toriko chap 88 Toriko chap 87 Toriko chap 86 Toriko chap 85 Toriko chap 84 Toriko chap 83 Toriko chap 82 Toriko chap 81 Toriko chap 80 Toriko chap 79 Toriko chap 78 Toriko chap 77 Toriko chap 76 Toriko chap 75 Toriko chap 74 Toriko chap 73 Toriko chap 72 Toriko chap 71 Toriko chap 70 Toriko chap 69 Toriko chap 68 Toriko chap 67 Toriko chap 66 Toriko chap 65 Toriko chap 64 Toriko chap 63 Toriko chap 62 Toriko chap 61 Toriko chap 60 Toriko chap 59 Toriko chap 58 Toriko chap 57 Toriko chap 56 Toriko chap 55 Toriko chap 54 Toriko chap 53 Toriko chap 52 Toriko chap 51 Toriko chap 50 Toriko chap 49 Toriko chap 48 Toriko chap 47 Toriko chap 46 Toriko chap 45 Toriko chap 44 Toriko chap 43 Toriko chap 42 Toriko chap 41 Toriko chap 40 Toriko chap 39 Toriko chap 38 Toriko chap 37 Toriko chap 36 Toriko chap 35 Toriko chap 34 Toriko chap 33 Toriko chap 32 Toriko chap 31 Toriko chap 30 Toriko chap 29 Toriko chap 28 Toriko chap 27 Toriko chap 26 Toriko chap 25 Toriko chap 24 Toriko chap 23 Toriko chap 22 Toriko chap 21 Toriko chap 20 Toriko chap 19 Toriko chap 18 Toriko chap 17 Toriko chap 16 Toriko chap 15 Toriko chap 14 Toriko chap 13 Toriko chap 12 Toriko chap 11 Toriko chap 10 Toriko chap 9 Toriko chap 8 Toriko chap 7 Toriko chap 6 Toriko chap 5 Toriko chap 4 Toriko chap 3 Toriko chap 2 Toriko chap 1