Tokyo Ghoul
Tên khác:
Toukyou Kushu
Tác giả:
ISHIDA Sui ,
Thể loại:
Action , Horror , Mystery , Psychological , Seinen , Supernatural ,
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
23.785
Nội dung:
Những vụ ám sát kì lạ đang xảy ra ở Tokyo. Dựa vào những vết tích tại hiện trường, cảnh sát đã kết luận rằng đó là do 1 loại như "quỷ hút máu" gây ra...
Share:
Tokyo Ghoul chapter omake Tokyo Ghoul chapter 143 - end Tokyo Ghoul chapter 142 Tokyo Ghoul chapter 141 Tokyo Ghoul chapter 140 Tokyo Ghoul chapter 139 Tokyo Ghoul chapter 138 Tokyo Ghoul chapter 137 Tokyo Ghoul oneshot joker Tokyo Ghoul chapter 136 Tokyo Ghoul chapter 135 Tokyo Ghoul chapter 134 Tokyo Ghoul chapter 133 Tokyo Ghoul chapter 132 Tokyo Ghoul chapter 131 Tokyo Ghoul chapter 130 Tokyo Ghoul chapter 129 Tokyo Ghoul chapter 128 Tokyo Ghoul chapter 127 Tokyo Ghoul chapter 126 Tokyo Ghoul chapter 125 Tokyo Ghoul chapter 124 Tokyo Ghoul chapter 123 Tokyo Ghoul chapter 122 Tokyo Ghoul chapter 121 Tokyo Ghoul chapter 120 Tokyo Ghoul chapter 119 Tokyo Ghoul chapter 118 Tokyo Ghoul chapter 117 Tokyo Ghoul chapter 116 Tokyo Ghoul chapter 115 Tokyo Ghoul chapter 114 Tokyo Ghoul chapter 113 Tokyo Ghoul chapter 112 Tokyo Ghoul chapter 111 Tokyo Ghoul chapter 110 Tokyo Ghoul chapter 109 Tokyo Ghoul chapter 108 Tokyo Ghoul chapter 107 Tokyo Ghoul chapter 106 Tokyo Ghoul chapter 105 Tokyo Ghoul chapter 104 Tokyo Ghoul chapter 103 Tokyo Ghoul chapter 102 Tokyo Ghoul chapter 101 Tokyo Ghoul chapter 100 Tokyo Ghoul chapter 99 Tokyo Ghoul chapter 98 Tokyo Ghoul chapter 97 Tokyo Ghoul chapter 96 Tokyo Ghoul chapter 95 Tokyo Ghoul chapter 94 Tokyo Ghoul chapter 93 Tokyo Ghoul chapter 92 Tokyo Ghoul chapter 91 Tokyo Ghoul chapter 90 Tokyo Ghoul chapter 89 Tokyo Ghoul chapter 88 Tokyo Ghoul chapter 87 Tokyo Ghoul chapter 86 Tokyo Ghoul chapter 85 Tokyo Ghoul chapter 84 Tokyo Ghoul chapter 83 Tokyo Ghoul chapter 82 Tokyo Ghoul chapter 81 Tokyo Ghoul chapter 80 Tokyo Ghoul chapter 79 Tokyo Ghoul chapter 78 Tokyo Ghoul chapter 77 Tokyo Ghoul chapter 76 Tokyo Ghoul chapter 75 Tokyo Ghoul chapter 74 Tokyo Ghoul chapter 73 Tokyo Ghoul chapter 72 Tokyo Ghoul chapter 71 Tokyo Ghoul chapter 70 Tokyo Ghoul chapter 69 Tokyo Ghoul chapter 68 Tokyo Ghoul chapter 67 Tokyo Ghoul chapter 66 Tokyo Ghoul chapter 65 Tokyo Ghoul chapter 64 Tokyo Ghoul chapter 63 Tokyo Ghoul chapter 62 Tokyo Ghoul chapter 61 Tokyo Ghoul chapter 60 Tokyo Ghoul chapter 59 Tokyo Ghoul chapter 58 Tokyo Ghoul chapter 57 Tokyo Ghoul chapter 56 Tokyo Ghoul chapter 55 Tokyo Ghoul chapter 54 Tokyo Ghoul chapter 53 Tokyo Ghoul chapter 52 Tokyo Ghoul chapter 51 Tokyo Ghoul chapter 50 Tokyo Ghoul chapter 49 Tokyo Ghoul chapter 48 Tokyo Ghoul chapter 48 Tokyo Ghoul chapter 47 Tokyo Ghoul chapter 46.5 Tokyo Ghoul chapter 46 Tokyo Ghoul chapter 45 Tokyo Ghoul chapter 44 Tokyo Ghoul chapter 43 Tokyo Ghoul chapter 42 Tokyo Ghoul chapter 41 Tokyo Ghoul chapter 40 Tokyo Ghoul chapter 39 Tokyo Ghoul chapter 38 Tokyo Ghoul chapter 37 Tokyo Ghoul chapter 36 Tokyo Ghoul chapter 35 Tokyo Ghoul chapter 34 Tokyo Ghoul chapter 33 Tokyo Ghoul chapter 32 Tokyo Ghoul chapter 31 Tokyo Ghoul chapter 30 Tokyo Ghoul chapter 29 Tokyo Ghoul chapter 28 Tokyo Ghoul chapter 27 Tokyo Ghoul chapter 26 Tokyo Ghoul chapter 25 Tokyo Ghoul chapter 24 Tokyo Ghoul chapter 23 Tokyo Ghoul chapter 22 Tokyo Ghoul chapter 20-21 Tokyo Ghoul chapter 17-19 Tokyo Ghoul chapter 16 Tokyo Ghoul chapter 15 Tokyo Ghoul chapter 14 Tokyo Ghoul chapter 13 Tokyo Ghoul chapter 12 Tokyo Ghoul chapter 11 Tokyo Ghoul chapter 10 Tokyo Ghoul chapter 9 Tokyo Ghoul chapter 8 Tokyo Ghoul chapter 7 Tokyo Ghoul chapter 6 Tokyo Ghoul chapter 5 Tokyo Ghoul chapter 4 Tokyo Ghoul chapter 3 Tokyo Ghoul chapter 2 Tokyo Ghoul chapter 1