Tokyo Ghoul:re
Tên khác:
Toukyou Kushu: Re, Ngạ Quỷ Vùng Tokyo phần 2
Tác giả:
ISHIDA Sui
Thể loại:
Horror , Mystery , Psychological , Seinen , Supernatural
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
17.487
Nội dung:
Tokyo Ghoul:RE là phần tiếp theo của Tokyo Ghoul, bối cảnh của truyện vẫn tập trung vào thành phố Tokyo, nơi những hiểm họa vẫn ngày đêm rập rình. Nơi đây, những sinh vật ăn thịt người bí ẩn, ghoul, đang hoành hành khắp thành phố. Sự tồn tại của những con ghoul vẫn mãi là một bí ẩn, gieo rắc kinh hoàng cho dân chúng Tokyo. Tại CCG, cơ quan duy nhất điều tra và giải quyết các trường hợp liên quan tới lũ ghoul, Haise Sasaki đã được giao cho một nhiệm vụ. Trong khi phải xử lý bốn đứa trẻ ngang bướng "Quinx", liệu chuỗi ngày kinh khủng của Haise đã bắt đầu?
Share:
Tokyo Ghoul:re chapter 179: (end): bài ca của hắc dương Tokyo Ghoul:re chapter 178 Tokyo Ghoul:re chapter 177 Tokyo Ghoul:re chapter 176 Tokyo Ghoul:re chapter 175 Tokyo Ghoul:re chapter 174 Tokyo Ghoul:re chapter 173: vượt qua Tokyo Ghoul:re chapter 172: đủ rồi Tokyo Ghoul:re chapter 171: biến mất Tokyo Ghoul:re chapter 170: tiến hoá và các vì sao Tokyo Ghoul:re chapter 169 Tokyo Ghoul:re chapter 168: vì đội nhóm Tokyo Ghoul:re chapter 167: thấu suốt Tokyo Ghoul:re chapter 166 Tokyo Ghoul:re chapter 165: mờ nhạt Tokyo Ghoul:re chapter 164: bạch nhân Tokyo Ghoul:re chapter 163: không thể phá vỡ Tokyo Ghoul:re chapter 162 Tokyo Ghoul:re chapter 161 Tokyo Ghoul:re chapter 160 Tokyo Ghoul:re chapter 159 Tokyo Ghoul:re chapter 158 Tokyo Ghoul:re chapter 157 Tokyo Ghoul:re chapter 156 Tokyo Ghoul:re chapter 155 Tokyo Ghoul:re chapter 154 Tokyo Ghoul:re chapter 153 Tokyo Ghoul:re chapter 152 Tokyo Ghoul:re chapter 151 Tokyo Ghoul:re chapter 150 Tokyo Ghoul:re chapter 149 Tokyo Ghoul:re chapter 148 Tokyo Ghoul:re chapter 147 Tokyo Ghoul:re chapter 146 Tokyo Ghoul:re chapter 145 Tokyo Ghoul:re chapter 144 Tokyo Ghoul:re chapter 143 Tokyo Ghoul:re chapter 142 Tokyo Ghoul:re chapter 141 Tokyo Ghoul:re chapter 140 Tokyo Ghoul:re chapter 139 Tokyo Ghoul:re chapter 138 Tokyo Ghoul:re chapter 137 Tokyo Ghoul:re chapter 136 Tokyo Ghoul:re chapter 135 Tokyo Ghoul:re chapter 134 Tokyo Ghoul:re chapter 133 Tokyo Ghoul:re chapter 132 Tokyo Ghoul:re chapter 131 Tokyo Ghoul:re chapter 130 Tokyo Ghoul:re chapter 129 Tokyo Ghoul:re chapter 128 Tokyo Ghoul:re chapter 127 Tokyo Ghoul:re chapter 126 Tokyo Ghoul:re chapter 125 Tokyo Ghoul:re chapter 124 Tokyo Ghoul:re chapter 123 Tokyo Ghoul:re chapter 122 Tokyo Ghoul:re chapter 121 Tokyo Ghoul:re chapter 120 Tokyo Ghoul:re chapter 119 Tokyo Ghoul:re chapter 118 Tokyo Ghoul:re chapter 117 Tokyo Ghoul:re chapter 116 Tokyo Ghoul:re chapter 115 Tokyo Ghoul:re chapter 114 Tokyo Ghoul:re chapter 113 Tokyo Ghoul:re chapter 112 Tokyo Ghoul:re chapter 111 Tokyo Ghoul:re chapter 110 Tokyo Ghoul:re chapter 109 Tokyo Ghoul:re chapter 108 Tokyo Ghoul:re chapter 107 Tokyo Ghoul:re chapter 106 Tokyo Ghoul:re chapter 105 Tokyo Ghoul:re chapter 104 Tokyo Ghoul:re chapter 103 Tokyo Ghoul:re chapter 102 Tokyo Ghoul:re chapter 101 Tokyo Ghoul:re chapter 100 Tokyo Ghoul:re chapter 99 Tokyo Ghoul:re chapter 98 Tokyo Ghoul:re chapter 97 Tokyo Ghoul:re chapter 96 Tokyo Ghoul:re chapter 95 Tokyo Ghoul:re chapter 94 Tokyo Ghoul:re chapter 93 Tokyo Ghoul:re chapter 92 Tokyo Ghoul:re chapter 91 Tokyo Ghoul:re chapter 90 Tokyo Ghoul:re chapter 89 Tokyo Ghoul:re chapter 88 Tokyo Ghoul:re chapter 87 Tokyo Ghoul:re chapter 86 Tokyo Ghoul:re chapter 85 Tokyo Ghoul:re chapter 84 Tokyo Ghoul:re chapter 83 Tokyo Ghoul:re chapter 82 Tokyo Ghoul:re chapter 81 Tokyo Ghoul:re chapter 80 Tokyo Ghoul:re chapter 79 Tokyo Ghoul:re chapter 78 Tokyo Ghoul:re chapter 77 Tokyo Ghoul:re chapter 76 Tokyo Ghoul:re chapter 75 Tokyo Ghoul:re chapter 74 Tokyo Ghoul:re chapter 73 Tokyo Ghoul:re chapter 72 Tokyo Ghoul:re chapter 71 Tokyo Ghoul:re chapter 70 Tokyo Ghoul:re chapter 69 Tokyo Ghoul:re chapter 68 Tokyo Ghoul:re chapter 67 Tokyo Ghoul:re chapter 66 Tokyo Ghoul:re chapter 65 Tokyo Ghoul:re chapter 64 Tokyo Ghoul:re chapter 63 Tokyo Ghoul:re chapter 62 Tokyo Ghoul:re chapter 61 Tokyo Ghoul:re chapter 60 Tokyo Ghoul:re chapter 59 Tokyo Ghoul:re chapter 58 Tokyo Ghoul:re chapter 57 Tokyo Ghoul:re chapter 56 Tokyo Ghoul:re chapter 55 Tokyo Ghoul:re chapter 54 Tokyo Ghoul:re chapter 53 Tokyo Ghoul:re chapter 52 Tokyo Ghoul:re chapter 51 Tokyo Ghoul:re chapter 50 Tokyo Ghoul:re chapter 49 Tokyo Ghoul:re chapter 48 Tokyo Ghoul:re chapter 47 Tokyo Ghoul:re chapter 46 Tokyo Ghoul:re chapter 45 Tokyo Ghoul:re chapter 44.1 Tokyo Ghoul:re chapter 44 Tokyo Ghoul:re chapter 43 Tokyo Ghoul:re chapter 42 Tokyo Ghoul:re chapter 41 Tokyo Ghoul:re chapter 40 Tokyo Ghoul:re chapter 39 Tokyo Ghoul:re chapter 38 Tokyo Ghoul:re chapter 37 Tokyo Ghoul:re chapter 36 Tokyo Ghoul:re chapter 35.2 Tokyo Ghoul:re chapter 35.1 Tokyo Ghoul:re chapter 35 Tokyo Ghoul:re chapter 34 Tokyo Ghoul:re chapter 33.5 Tokyo Ghoul:re chapter 33.2 Tokyo Ghoul:re chapter 33.1 Tokyo Ghoul:re chapter 33 Tokyo Ghoul:re chapter 32.5 Tokyo Ghoul:re chapter 32 Tokyo Ghoul:re chapter 31.5 Tokyo Ghoul:re chapter 31 Tokyo Ghoul:re chapter 30 Tokyo Ghoul:re chapter 29 Tokyo Ghoul:re chapter 28 Tokyo Ghoul:re chapter 27 Tokyo Ghoul:re chapter 26 Tokyo Ghoul:re chapter 25 Tokyo Ghoul:re chapter 24 Tokyo Ghoul:re chapter 23.5 Tokyo Ghoul:re chapter 23 Tokyo Ghoul:re chapter 22 Tokyo Ghoul:re chapter 21 Tokyo Ghoul:re chapter 20 Tokyo Ghoul:re chapter 19 Tokyo Ghoul:re chapter 18 Tokyo Ghoul:re chapter 17 Tokyo Ghoul:re chapter 16 Tokyo Ghoul:re chapter 15 Tokyo Ghoul:re chapter 14 Tokyo Ghoul:re chapter 13 Tokyo Ghoul:re chapter 12 Tokyo Ghoul:re chapter 11 Tokyo Ghoul:re chapter 10 Tokyo Ghoul:re chapter 9 Tokyo Ghoul:re chapter 8 Tokyo Ghoul:re chapter 7 Tokyo Ghoul:re chapter 6 Tokyo Ghoul:re chapter 5 Tokyo Ghoul:re chapter 4 Tokyo Ghoul:re chapter 3.5 Tokyo Ghoul:re chapter 3 Tokyo Ghoul:re chapter 2 Tokyo Ghoul:re chapter 1