Tiểu Hoà Thượng
Tên khác:
The little Monk
Tác giả:
Đang cập nhật 
Thể loại:
Action , Adventure , Truyện COMICVN.NET  , manga
Trạng thái:
Đang phát hành
Lượt xem:
21.912
Nội dung:
Truyện kể về nhóc Tiểu Hoà Thượng tên Nhất Viên đi tìm 12 linh thú và dùng sức mạnh của linh thú kết hợp với sức mạnh 12 sao tà, 12 đệ tử của Tiên Đạo Môn để chống lại Kasa đang dần trở lại sau 500 năm....Liệu Nhất Viên có thành công??? Xem truyện sẽ rõ.
Share:
Tiểu Hoà Thượng chapter 152 Tiểu Hoà Thượng chapter 151 Tiểu Hoà Thượng chapter 150 Tiểu Hoà Thượng chapter 149 Tiểu Hoà Thượng chapter 148 Tiểu Hoà Thượng chapter 147 Tiểu Hoà Thượng chapter 146 Tiểu Hoà Thượng chapter 145 Tiểu Hoà Thượng chapter 144 Tiểu Hoà Thượng chapter 143 Tiểu Hoà Thượng chapter 142 Tiểu Hoà Thượng chapter 141 Tiểu Hoà Thượng chapter 140 Tiểu Hoà Thượng chapter 139 Tiểu Hoà Thượng chapter 138 Tiểu Hoà Thượng chapter 137 Tiểu Hoà Thượng chapter 136 Tiểu Hoà Thượng chapter 135 Tiểu Hoà Thượng chapter 134 Tiểu Hoà Thượng chapter 133 Tiểu Hoà Thượng chapter 132 Tiểu Hoà Thượng chapter 131 Tiểu Hoà Thượng chapter 130 Tiểu Hoà Thượng chapter 129 Tiểu Hoà Thượng chapter 128 Tiểu Hoà Thượng chapter 127 Tiểu Hoà Thượng chapter 126 Tiểu Hoà Thượng chapter 125 Tiểu Hoà Thượng chapter 124 Tiểu Hoà Thượng chapter 123 Tiểu Hoà Thượng chapter 122 Tiểu Hoà Thượng chapter 121 Tiểu Hoà Thượng chapter 120 Tiểu Hoà Thượng chapter 119 Tiểu Hoà Thượng chapter 118 Tiểu Hoà Thượng chapter 117 Tiểu Hoà Thượng chapter 116 Tiểu Hoà Thượng chapter 115 Tiểu Hoà Thượng chapter 114 Tiểu Hoà Thượng chapter 113 Tiểu Hoà Thượng chapter 112 Tiểu Hoà Thượng chapter 111 Tiểu Hoà Thượng chapter 110 Tiểu Hoà Thượng chapter 109 Tiểu Hoà Thượng chapter 108 Tiểu Hoà Thượng chapter 107 Tiểu Hoà Thượng chapter 106 Tiểu Hoà Thượng chapter 105 Tiểu Hoà Thượng chapter 104 Tiểu Hoà Thượng chapter 103 Tiểu Hoà Thượng chapter 102 Tiểu Hoà Thượng chapter 101 Tiểu Hoà Thượng chapter 100 Tiểu Hoà Thượng chapter 99 Tiểu Hoà Thượng chapter 98 Tiểu Hoà Thượng chapter 97 Tiểu Hoà Thượng chapter 96 Tiểu Hoà Thượng chapter 95 Tiểu Hoà Thượng chapter 94 Tiểu Hoà Thượng chapter 93 Tiểu Hoà Thượng chapter 92 Tiểu Hoà Thượng chapter 91 Tiểu Hoà Thượng chapter 90 Tiểu Hoà Thượng chapter 89 Tiểu Hoà Thượng chapter 88 Tiểu Hoà Thượng chapter 87 Tiểu Hoà Thượng chapter 86 Tiểu Hoà Thượng chapter 85 Tiểu Hoà Thượng chapter 84 Tiểu Hoà Thượng chapter 83 Tiểu Hoà Thượng chapter 82 Tiểu Hoà Thượng chapter 81 Tiểu Hoà Thượng chapter 80 Tiểu Hoà Thượng chapter 79 Tiểu Hoà Thượng chapter 78 Tiểu Hoà Thượng chapter 77 Tiểu Hoà Thượng chapter 76 Tiểu Hoà Thượng chapter 75 Tiểu Hoà Thượng chapter 74 Tiểu Hoà Thượng chapter 73 Tiểu Hoà Thượng chapter 72 Tiểu Hoà Thượng chapter 71 Tiểu Hoà Thượng chapter 70 Tiểu Hoà Thượng chapter 69 Tiểu Hoà Thượng chapter 68 Tiểu Hoà Thượng chapter 67 Tiểu Hoà Thượng chapter 66 Tiểu Hoà Thượng chapter 65 Tiểu Hoà Thượng chapter 64 Tiểu Hoà Thượng chapter 63 Tiểu Hoà Thượng chapter 62 Tiểu Hoà Thượng chapter 61 Tiểu Hoà Thượng chapter 60 Tiểu Hoà Thượng chapter 59 Tiểu Hoà Thượng chapter 58 Tiểu Hoà Thượng chapter 57 Tiểu Hoà Thượng chapter 56 Tiểu Hoà Thượng chapter 55 Tiểu Hoà Thượng chapter 54 Tiểu Hoà Thượng chapter 53 Tiểu Hoà Thượng chapter 52 Tiểu Hoà Thượng chapter 51 Tiểu Hoà Thượng chapter 50 Tiểu Hoà Thượng chapter 49 Tiểu Hoà Thượng chapter 48 Tiểu Hoà Thượng chapter 47 Tiểu Hoà Thượng chapter 46 Tiểu Hoà Thượng chapter 45 Tiểu Hoà Thượng chapter 44 Tiểu Hoà Thượng chapter 43 Tiểu Hoà Thượng chapter 42 Tiểu Hoà Thượng chapter 41 Tiểu Hoà Thượng chapter 40 Tiểu Hoà Thượng chapter 39 Tiểu Hoà Thượng chapter 38 Tiểu Hoà Thượng chapter 37 Tiểu Hoà Thượng chapter 36 Tiểu Hoà Thượng chapter 35 Tiểu Hoà Thượng chapter 34 Tiểu Hoà Thượng chapter 33 Tiểu Hoà Thượng chapter 32 Tiểu Hoà Thượng chapter 31 Tiểu Hoà Thượng chapter 30 Tiểu Hoà Thượng chapter 29 Tiểu Hoà Thượng chapter 28 Tiểu Hoà Thượng chapter 27 Tiểu Hoà Thượng chapter 26 Tiểu Hoà Thượng chapter 25 Tiểu Hoà Thượng chapter 24 Tiểu Hoà Thượng chapter 23 Tiểu Hoà Thượng chapter 22 Tiểu Hoà Thượng chapter 21 Tiểu Hoà Thượng chapter 20 Tiểu Hoà Thượng chapter 19 Tiểu Hoà Thượng chapter 18 Tiểu Hoà Thượng chapter 17 Tiểu Hoà Thượng chapter 16 Tiểu Hoà Thượng chapter 15 Tiểu Hoà Thượng chapter 14 Tiểu Hoà Thượng chapter 13 Tiểu Hoà Thượng chapter 12 Tiểu Hoà Thượng chapter 11 Tiểu Hoà Thượng chapter 10 Tiểu Hoà Thượng chapter 9 Tiểu Hoà Thượng chapter 8 Tiểu Hoà Thượng chapter 7 Tiểu Hoà Thượng chapter 6 Tiểu Hoà Thượng chapter 5 Tiểu Hoà Thượng chapter 4 Tiểu Hoà Thượng chapter 3 Tiểu Hoà Thượng chapter 2 Tiểu Hoà Thượng chapter 1