The Breaker: New Waves
Tác giả:
Jeon Geuk-Jin , Park Jin-Hwan ,
Thể loại:
Action , Comedy , Harem , Manhwa , Martial Arts , School Life , Slice of Life , Ecchi ,
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
47.125
Nội dung:
Sau khi bị sư phụ của mình - Goomonryong phá hủy huyệt Đan Điền, Yi Shioon đã rời bỏ Murim để trở về với cuộc sống đời thường mà cậu tin rằng sư phụ của cậu rất mong muốn cậu trở về nơi đó. Nhưng với một chàng trai nắm trong tay huy hiệu Phượng Hoàng của gia tộc Sunwoo và sự thông tuệ tuyệt kỹ Haven Black & Earth, thế giới Murim rồi sẽ tìm đến cậu...
Share:
The Breaker: New Waves chap 200.special 2 The Breaker: New Waves chap 200.special 1 The Breaker: New Waves chap 200.1 The Breaker: New Waves chap 200 - end The Breaker: New Waves chap 199 The Breaker: New Waves chap 198 The Breaker: New Waves chap 197 The Breaker: New Waves chap 196 The Breaker: New Waves chap 195 The Breaker: New Waves chap 194 The Breaker: New Waves chap 193 The Breaker: New Waves chap 192 The Breaker: New Waves chap 191 The Breaker: New Waves chap 190 The Breaker: New Waves chap 189 The Breaker: New Waves chap 188 The Breaker: New Waves chap 187 The Breaker: New Waves chap 186 The Breaker: New Waves chap 185 The Breaker: New Waves chap 184 The Breaker: New Waves chap 183 The Breaker: New Waves chap 182 The Breaker: New Waves chap 181 The Breaker: New Waves chap 180 The Breaker: New Waves chap 179 The Breaker: New Waves chap 178 The Breaker: New Waves chap 177 The Breaker: New Waves chap 176 The Breaker: New Waves chap 175 The Breaker: New Waves chap 174 The Breaker: New Waves chap 173 The Breaker: New Waves chap 172 The Breaker: New Waves chap 171 The Breaker: New Waves chap 170 The Breaker: New Waves chap 169 The Breaker: New Waves chap 168 The Breaker: New Waves chap 167 The Breaker: New Waves chap 166 The Breaker: New Waves chap 165 The Breaker: New Waves chap 164 The Breaker: New Waves chap 163 The Breaker: New Waves chap 162 The Breaker: New Waves chap 161 The Breaker: New Waves chap 160 The Breaker: New Waves chap 159 The Breaker: New Waves chap 158 The Breaker: New Waves chap 157 The Breaker: New Waves chap 156 The Breaker: New Waves chap 155 The Breaker: New Waves chap 154 The Breaker: New Waves chap 153 The Breaker: New Waves chap 152 The Breaker: New Waves chap 151 The Breaker: New Waves chap 150 The Breaker: New Waves chap 149 The Breaker: New Waves chap 148 The Breaker: New Waves chap 147 The Breaker: New Waves chap 146 The Breaker: New Waves chap 145 The Breaker: New Waves chap 144 The Breaker: New Waves chap 143 The Breaker: New Waves chap 142 The Breaker: New Waves chap 141 The Breaker: New Waves chap 140 The Breaker: New Waves chap 139 The Breaker: New Waves chap 138 The Breaker: New Waves chap 137 The Breaker: New Waves chap 136 The Breaker: New Waves chap 135 The Breaker: New Waves chap 134 The Breaker: New Waves chap 133 The Breaker: New Waves chap 132 The Breaker: New Waves chap 131 The Breaker: New Waves chap 130 The Breaker: New Waves chap 129 The Breaker: New Waves chap 128 The Breaker: New Waves chap 127 The Breaker: New Waves chap 126 The Breaker: New Waves chap 125 The Breaker: New Waves chap 124 The Breaker: New Waves chap 123 The Breaker: New Waves chap 122 The Breaker: New Waves chap 121 The Breaker: New Waves chap 120 The Breaker: New Waves chap 119 The Breaker: New Waves chap 118 The Breaker: New Waves chap 117 The Breaker: New Waves chap 116 The Breaker: New Waves chap 115 The Breaker: New Waves chap 114 The Breaker: New Waves chap 113 The Breaker: New Waves chap 112 The Breaker: New Waves chap 111 The Breaker: New Waves chap 110 The Breaker: New Waves chap 109 The Breaker: New Waves chap 108 The Breaker: New Waves chap 107 The Breaker: New Waves chap 106 The Breaker: New Waves chap 105 The Breaker: New Waves chap 104 The Breaker: New Waves chap 103 The Breaker: New Waves chap 102 The Breaker: New Waves chap 101 The Breaker: New Waves chap 100 The Breaker: New Waves chap 99 The Breaker: New Waves chap 98 The Breaker: New Waves chap 97 The Breaker: New Waves chap 96 The Breaker: New Waves chap 95 The Breaker: New Waves chap 94 The Breaker: New Waves chap 93 The Breaker: New Waves chap 92 The Breaker: New Waves chap 91 The Breaker: New Waves chap 90 The Breaker: New Waves chap 89 The Breaker: New Waves chap 88 The Breaker: New Waves chap 87 The Breaker: New Waves chap 86 The Breaker: New Waves chap 85 The Breaker: New Waves chap 84 The Breaker: New Waves chap 83 The Breaker: New Waves chap 82 The Breaker: New Waves chap 81 The Breaker: New Waves chap 80 The Breaker: New Waves chap 79 The Breaker: New Waves chap 78 The Breaker: New Waves chap 77 The Breaker: New Waves chap 76 The Breaker: New Waves chap 75 The Breaker: New Waves chap 74 The Breaker: New Waves chap 73 The Breaker: New Waves chap 72 The Breaker: New Waves chap 71 The Breaker: New Waves chap 70 The Breaker: New Waves chap 69 The Breaker: New Waves chap 68 The Breaker: New Waves chap 67 The Breaker: New Waves chap 66 The Breaker: New Waves chap 65 The Breaker: New Waves chap 64 The Breaker: New Waves chap 63 The Breaker: New Waves chap 62.5 The Breaker: New Waves chap 62 The Breaker: New Waves chap 61 The Breaker: New Waves chap 60 The Breaker: New Waves chap 59 The Breaker: New Waves chap 58 The Breaker: New Waves chap 57 The Breaker: New Waves chap 56 The Breaker: New Waves chap 55 The Breaker: New Waves chap 54 The Breaker: New Waves chap 53 The Breaker: New Waves chap 52 The Breaker: New Waves chap 51 The Breaker: New Waves chap 50 The Breaker: New Waves chap 49 The Breaker: New Waves chap 48.5 The Breaker: New Waves chap 48 The Breaker: New Waves chap 47 The Breaker: New Waves chap 46 The Breaker: New Waves chap 45 The Breaker: New Waves chap 44 The Breaker: New Waves chap 43 The Breaker: New Waves chap 42 The Breaker: New Waves chap 41 The Breaker: New Waves chap 40 The Breaker: New Waves chap 39 The Breaker: New Waves chap 38 The Breaker: New Waves chap 37 The Breaker: New Waves chap 36 The Breaker: New Waves chap 35 The Breaker: New Waves chap 34 The Breaker: New Waves chap 33 The Breaker: New Waves chap 32 The Breaker: New Waves chap 31 The Breaker: New Waves chap 30 The Breaker: New Waves chap 29 The Breaker: New Waves chap 28 The Breaker: New Waves chap 27 The Breaker: New Waves chap 26 The Breaker: New Waves chap 25 The Breaker: New Waves chap 24 The Breaker: New Waves chap 23 The Breaker: New Waves chap 22 The Breaker: New Waves chap 21 The Breaker: New Waves chap 20 The Breaker: New Waves chap 19 The Breaker: New Waves chap 18 The Breaker: New Waves chap 17 The Breaker: New Waves chap 16 The Breaker: New Waves chap 15 The Breaker: New Waves chap 14 The Breaker: New Waves chap 13 The Breaker: New Waves chap 12 The Breaker: New Waves chap 11 The Breaker: New Waves chap 10 The Breaker: New Waves chap 9 The Breaker: New Waves chap 8 The Breaker: New Waves chap 7 The Breaker: New Waves chap 6 The Breaker: New Waves chap 5 The Breaker: New Waves chap 4 The Breaker: New Waves chap 3 The Breaker: New Waves chap 2 The Breaker: New Waves chap 1