Tenkuu Shinpan
Tác giả:
Miura Tsuina , Oba Takahiro ,
Thể loại:
Action , Horror , Mature , Mystery , Psychological , Shounen ,
Trạng thái:
Đang phát hành
Lượt xem:
57.685
Nội dung:

Bất ngờ thấy bản thân mình đang ở trong một tòa nhà không rõ lý do. Yuri Honji, một nữ sinh trung học thấy ngay trước mặt mình là một người đàn ông bị một kẻ đeo mặt nạ dùng rìu sát hại. Bị phát hiện, Yuri Honji lập tức bỏ chạy nhưng mọi lối đi ra khỏi tòa nhà đều bị bịt kín, lối duy nhất là chạy lên trên tòa nhà. Khi lên tới nơi, cô phát hiện rằng nơi mình đang ở không phải là Tokyo, xung quanh có rất nhiều các tòa nhà chọc trời, không xuống được mặt đất , cách di chuyển duy nhất giữa các tòa nhà là đi qua những chiếc cầu treo được nối từ tòa nhà này tới các tòa nhà khác. Không còn cách nào khác,để có thể chạy trốn khỏi tên đeo mặt nạ đang truy đuổi mình, Yuri Honji buộc phải đánh liều bước qua những cây cầu nhằm tìm cách thoát khỏi thế giới kỳ lạ mà cô đang ở.

Share:
Tenkuu Shinpan Chap 257 Tenkuu Shinpan Chap 256 Tenkuu Shinpan Chap 255 Tenkuu Shinpan Chap 254 Tenkuu Shinpan Chap 253 Tenkuu Shinpan Chap 252 Tenkuu Shinpan Chap 251 Tenkuu Shinpan Chap 250 Tenkuu Shinpan Chap 249 Tenkuu Shinpan Chap 248 Tenkuu Shinpan Chap 247 Tenkuu Shinpan Chap 246 Tenkuu Shinpan Chap 245 Tenkuu Shinpan Chap 244 Tenkuu Shinpan Chap 243 Tenkuu Shinpan Chap 242 Tenkuu Shinpan Chap 241 Tenkuu Shinpan Chap 237 Tenkuu Shinpan Chap 236 Tenkuu Shinpan Chap 235 Tenkuu Shinpan Chap 234 Tenkuu Shinpan Chap 233 Tenkuu Shinpan Chap 232 Tenkuu Shinpan Chap 231 Tenkuu Shinpan Chap 230 Tenkuu Shinpan Chap 229 Tenkuu Shinpan Chap 228 Tenkuu Shinpan Chap 227 Tenkuu Shinpan Chap 226 Tenkuu Shinpan Chap 225 Tenkuu Shinpan Chap 224 Tenkuu Shinpan Chap 223 Tenkuu Shinpan Chap 222 Tenkuu Shinpan Chap 221 Tenkuu Shinpan Chap 220 Tenkuu Shinpan Chap 219 Tenkuu Shinpan Chap 218 Tenkuu Shinpan Chap 217 Tenkuu Shinpan Chap 216 Tenkuu Shinpan Chap 215 Tenkuu Shinpan Chap 214 Tenkuu Shinpan Chap 213 Tenkuu Shinpan Chap 212 Tenkuu Shinpan Chap 211 Tenkuu Shinpan Chap 210 Tenkuu Shinpan Chap 209 Tenkuu Shinpan Chap 208 Tenkuu Shinpan Chap 207 Tenkuu Shinpan Chap 206 Tenkuu Shinpan Chap 205 Tenkuu Shinpan Chap 203 Tenkuu Shinpan Chap 202 Tenkuu Shinpan Chap 201 Tenkuu Shinpan Chap 200 Tenkuu Shinpan Chap 199 Tenkuu Shinpan Chap 198: Sự thật về Mr. Mặt nạ Tenkuu Shinpan Chap 197 Tenkuu Shinpan Chap 196 Tenkuu Shinpan Chap 195 Tenkuu Shinpan Chap 194 Tenkuu Shinpan chap 193 Tenkuu Shinpan chap 192 Tenkuu Shinpan chap 191.5 Tenkuu Shinpan chap 191 Tenkuu Shinpan chap 190.5 Tenkuu Shinpan chap 190 Tenkuu Shinpan chap 189.5 Tenkuu Shinpan chap 189 Tenkuu Shinpan chap 188.5 Tenkuu Shinpan chap 188 Tenkuu Shinpan chap 187.5 Tenkuu Shinpan chap 187 Tenkuu Shinpan chap 186.5 Tenkuu Shinpan chap 186 Tenkuu Shinpan chap 185.5 Tenkuu Shinpan chap 185 Tenkuu Shinpan chap 184.5 Tenkuu Shinpan chap 184 Tenkuu Shinpan chap 183.5 Tenkuu Shinpan chap 183 Tenkuu Shinpan chap 182.5 Tenkuu Shinpan chap 182 Tenkuu Shinpan chap 181.5 Tenkuu Shinpan chap 181 Tenkuu Shinpan chap 180.5 Tenkuu Shinpan chap 180 Tenkuu Shinpan chap 179.5 Tenkuu Shinpan chap 179 Tenkuu Shinpan chap 178.5 Tenkuu Shinpan chap 178 Tenkuu Shinpan chap 177.5 Tenkuu Shinpan chap 177 Tenkuu Shinpan chap 176.5 Tenkuu Shinpan chap 176 Tenkuu Shinpan chap 175.5 Tenkuu Shinpan chap 175 Tenkuu Shinpan chap 174.5 Tenkuu Shinpan chap 174 Tenkuu Shinpan chap 173.5 Tenkuu Shinpan chap 173 Tenkuu Shinpan chap 172.5 Tenkuu Shinpan chap 172 Tenkuu Shinpan chap 171 Tenkuu Shinpan chap 170 Tenkuu Shinpan chap 169 Tenkuu Shinpan chap 168 Tenkuu Shinpan chap 167 Tenkuu Shinpan chap 166 Tenkuu Shinpan chap 165 Tenkuu Shinpan chap 164 Tenkuu Shinpan chap 163 Tenkuu Shinpan chap 162 Tenkuu Shinpan chap 161 Tenkuu Shinpan chap 161 Tenkuu Shinpan chap 160 Tenkuu Shinpan chap 159 Tenkuu Shinpan chap 158 Tenkuu Shinpan chap 157 Tenkuu Shinpan chap 156 Tenkuu Shinpan chap 155 Tenkuu Shinpan chap 154 Tenkuu Shinpan chap 153 Tenkuu Shinpan chap 152 Tenkuu Shinpan chap 151 Tenkuu Shinpan chap 150 Tenkuu Shinpan chap 149 Tenkuu Shinpan chap 148 Tenkuu Shinpan chap 147 Tenkuu Shinpan chap 146 Tenkuu Shinpan chap 145 Tenkuu Shinpan chap 144 Tenkuu Shinpan chap 143 Tenkuu Shinpan chap 142 Tenkuu Shinpan chap 141 Tenkuu Shinpan chap 140 Tenkuu Shinpan chap 139 Tenkuu Shinpan chap 138 Tenkuu Shinpan chap 137 Tenkuu Shinpan chap 136 Tenkuu Shinpan chap 135 Tenkuu Shinpan chap 134 Tenkuu Shinpan chap 133 Tenkuu Shinpan chap 132 Tenkuu Shinpan chap 131 Tenkuu Shinpan chap 130 Tenkuu Shinpan chap 129 Tenkuu Shinpan chap 128 Tenkuu Shinpan chap 127 Tenkuu Shinpan chap 126 Tenkuu Shinpan chap 125 Tenkuu Shinpan chap 124 Tenkuu Shinpan chap 123 Tenkuu Shinpan chap 122 Tenkuu Shinpan chap 121 Tenkuu Shinpan chap 120 Tenkuu Shinpan chap 119 Tenkuu Shinpan chap 118 Tenkuu Shinpan chap 117 Tenkuu Shinpan chap 116 Tenkuu Shinpan chap 115 Tenkuu Shinpan chap 114 Tenkuu Shinpan chap 113 Tenkuu Shinpan chap 112 Tenkuu Shinpan chap 111 Tenkuu Shinpan chap 110 Tenkuu Shinpan chap 109 Tenkuu Shinpan chap 108 Tenkuu Shinpan chap 107 Tenkuu Shinpan chap 106 Tenkuu Shinpan chap 105 Tenkuu Shinpan chap 104 Tenkuu Shinpan chap 103 Tenkuu Shinpan chap 102 Tenkuu Shinpan chap 101 Tenkuu Shinpan chap 100 Tenkuu Shinpan chap 99 Tenkuu Shinpan chap 98 Tenkuu Shinpan chap 97 Tenkuu Shinpan chap 96 Tenkuu Shinpan chap 95 Tenkuu Shinpan chap 94 Tenkuu Shinpan chap 93 Tenkuu Shinpan chap 92 Tenkuu Shinpan chap 91 Tenkuu Shinpan chap 90 Tenkuu Shinpan chap 89 Tenkuu Shinpan chap 88 Tenkuu Shinpan chap 87 Tenkuu Shinpan chap 86 Tenkuu Shinpan chap 85 Tenkuu Shinpan chap 84 Tenkuu Shinpan chap 83 Tenkuu Shinpan chap 82 Tenkuu Shinpan chap 81 Tenkuu Shinpan chap 80 Tenkuu Shinpan chap 79 Tenkuu Shinpan chap 78 Tenkuu Shinpan chap 77 Tenkuu Shinpan chap 76 Tenkuu Shinpan chap 75 Tenkuu Shinpan chap 74 Tenkuu Shinpan chap 73 Tenkuu Shinpan chap 72 Tenkuu Shinpan chap 71 Tenkuu Shinpan chap 70 Tenkuu Shinpan chap 69 Tenkuu Shinpan chap 68 Tenkuu Shinpan chap 67 Tenkuu Shinpan chap 66 Tenkuu Shinpan chap 65 Tenkuu Shinpan chap 64 Tenkuu Shinpan chap 63 Tenkuu Shinpan chap 62 Tenkuu Shinpan chap 61 Tenkuu Shinpan chap 60 Tenkuu Shinpan chap 59 Tenkuu Shinpan chap 58 Tenkuu Shinpan chap 57 Tenkuu Shinpan chap 56 Tenkuu Shinpan chap 55 Tenkuu Shinpan chap 54 Tenkuu Shinpan chap 53 Tenkuu Shinpan chap 52 Tenkuu Shinpan chap 51 Tenkuu Shinpan chap 50 Tenkuu Shinpan chap 49 Tenkuu Shinpan chap 48 Tenkuu Shinpan chap 47 Tenkuu Shinpan chap 46 Tenkuu Shinpan chap 45 Tenkuu Shinpan chap 44 Tenkuu Shinpan chap 43 Tenkuu Shinpan chap 42 Tenkuu Shinpan chap 41 Tenkuu Shinpan chap 40 Tenkuu Shinpan chap 39 Tenkuu Shinpan chap 38 Tenkuu Shinpan chap 37 Tenkuu Shinpan chap 36 Tenkuu Shinpan chap 35 Tenkuu Shinpan chap 34 Tenkuu Shinpan chap 33 Tenkuu Shinpan chap 32 Tenkuu Shinpan chap 31 Tenkuu Shinpan chap 30 Tenkuu Shinpan chap 29 Tenkuu Shinpan chap 28 Tenkuu Shinpan chap 27 Tenkuu Shinpan chap 26 Tenkuu Shinpan chap 25 Tenkuu Shinpan chap 24 Tenkuu Shinpan chap 23 Tenkuu Shinpan chap 22 Tenkuu Shinpan chap 21 Tenkuu Shinpan chap 20 Tenkuu Shinpan chap 19 Tenkuu Shinpan chap 18 Tenkuu Shinpan chap 17 Tenkuu Shinpan chap 16 Tenkuu Shinpan chap 15 Tenkuu Shinpan chap 14 Tenkuu Shinpan chap 13 Tenkuu Shinpan chap 12 Tenkuu Shinpan chap 11 Tenkuu Shinpan chap 10 Tenkuu Shinpan chap 9 Tenkuu Shinpan chap 8 Tenkuu Shinpan chap 7 Tenkuu Shinpan chap 6 Tenkuu Shinpan chap 5 Tenkuu Shinpan chap 4 Tenkuu Shinpan chap 3 Tenkuu Shinpan chap 2 Tenkuu Shinpan chap 1