Tây Du
Tác giả:
Trịnh Kiến Hòa , Đặng Chí Huy
Thể loại:
Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Sci-fi , Supernatural
Trạng thái:
Đang phát hành
Lượt xem:
4.652
Nội dung:
Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...
Share:
Tây Du chapter 92: thiên hạ hữu tuyết Tây Du chapter 91: về đội Tây Du chapter 90: chuyện bất khả thi ở âm giới Tây Du chapter 89: oán độc chính nghĩa (2) Tây Du chapter 89: oán độc chính nghĩa (1) Tây Du chapter 88: âm gian hành (2) Tây Du chapter 88: âm gian hành (1) Tây Du chapter 87: khắc cốt ghi tâm Tây Du chapter 86: ám hồn giáo tổ Tây Du chapter 85: tinh tú sa ngã Tây Du chapter 84: thiên giới chi chiến Tây Du chapter 83: tôn ngộ không vs tỳ sa môn thiên Tây Du chapter 82 Tây Du chapter 81 Tây Du chapter 80: phong sa vô tình Tây Du chapter 79 Tây Du chapter 78 Tây Du chapter 77 Tây Du chapter 76 Tây Du chapter 75 Tây Du chapter 74 Tây Du chapter 73 Tây Du chapter 72 Tây Du chapter 71 Tây Du chapter 70 Tây Du chapter 69: nhất hổ tiến kích Tây Du chapter 68: thiểm diệu kim long 3 Tây Du chapter 67: thiểm diệu kim long 2 Tây Du chapter 66: thiểm diệu kim long 1 Tây Du chapter 65: chuyện khác của như lai Tây Du chapter 64: từ bi chi nộ quyền Tây Du chapter 63: bất bại viên vương Tây Du chapter 62: cuồng vương ma đao Tây Du chapter 61: đấu hồn Tây Du chapter 60: đọa thần Tây Du chapter 59: dũng sấm quỷ quốc Tây Du chapter 58: vì yêu Tây Du chapter 57: cuồng ngưu tiến kích Tây Du chapter 56: đại bạo tẩu Tây Du chapter 55: tầm vũ Tây Du chapter 54: thâm nhập u cốc Tây Du chapter 53: dã ngưu và độc phong Tây Du chapter 52: tề thiên đại thánh ở đây Tây Du chapter 51: thạch trung thần viên Tây Du chapter 50: dã ngưu bảo Tây Du chapter 49: bản đẹp Tây Du chapter 48: bí mật cổ long Tây Du chapter 47: quyết chiến lưỡng đại thiên vương Tây Du chapter 46: người không tin số mạng Tây Du chapter 45: nghịch thiên thần kỹ Tây Du chapter 44: hồn đoạn Tây Du chapter 43: cự long và rồng Tây Du chapter 42: thiết thạch chi thân Tây Du chapter 41: cự nhân quốc Tây Du chapter 40: hướng về tương lai xa xăm Tây Du chapter 39: xét xử vô tình Tây Du chapter 38: nhân duyên Tây Du chapter 37: tạm biệt tôn ngộ không Tây Du chapter 36 Tây Du chapter 35: hầu vương sống lại Tây Du chapter 34: cửu biệt trùng ngộ Tây Du chapter 33: thần tướng độc nhất vô nhị Tây Du chapter 32: người giữ mộ Tây Du chapter 31: quyết chiến tướng mạnh nhất thiên giới Tây Du chapter 30: bất bại kỵ sĩ Tây Du chapter 29: quyết định sai lầm nhất Tây Du chapter 28: lựa chọn Tây Du chapter 27: nam hải long tộc Tây Du chapter 26: cái chết của tôn ngộ không Tây Du chapter 25: sa vương tham chiến Tây Du chapter 24: sư phụ vĩnh viễn Tây Du chapter 23: trì quốc thiên vương Tây Du chapter 22: vong ngã Tây Du chapter 21: lưu sa hà Tây Du chapter 20: trư vương tham chiến Tây Du chapter 19: răng nanh mọc lại Tây Du chapter 18: điều mãi không phai mờ Tây Du chapter 17: vua của bầy lợn Tây Du chapter 16: khởi hàng Tây Du chapter 15: như lai tương tống Tây Du chapter 14: thần trung thần Tây Du chapter 13: hồn phách thức tỉnh Tây Du chapter 13: nhất niệm địa ngục Tây Du chapter 11: dị sắc Tây Du chapter 10: yêu quái đại đạo Tây Du chapter 9: tiểu bạch long Tây Du chapter 8: nhập thế xuất thế Tây Du chapter 7: không vì thương sinh Tây Du chapter 6: tim bất tử Tây Du chapter 5: tìm đường tam tạng Tây Du chapter 4: sói trả kinh Tây Du chapter 3: bí mật kỳ kinh Tây Du chapter 2: long vương thần tướng Tây Du chapter 1: rồng và sói