Tây Du Ký màu
Tác giả:
Ngô Thừa Ân
Thể loại:
Adventure , Fantasy , Manhua , Mystery , Sci-fi , Truyện Màu
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
25.574
Nội dung:
"Tây du kí"của tác giả Ngô Thừa Ân là một trong những tác phẩm bất hủ của văn học Trung Quốc. Bành Siêu và Trần Duy Đông - những người được coi là đi tiên phong cho nền truyện tranh của Trung Quốc, chúng ta vừa thấy được tinh thần và vẻ đẹp của tiểu thuyết Tây du kí, vừa thích thú khi được xem những tranh diễn họa sinh động. Tiểu thuyết đồ sộ với 100 hồi của Ngô Thừa Ân đã được Bành Siêu và Trần Duy Đông giới thiệu đến chúng ta thông qua hơn 300 chapter truyện tranh cực kì hấp dẫn, chắc chắn sẽ làm bạn đọc hài lòng.
Share:
Tây Du Ký màu chapter 134 Tây Du Ký màu chapter 133 Tây Du Ký màu chapter 132 Tây Du Ký màu chapter 131 Tây Du Ký màu chapter 130 Tây Du Ký màu chapter 129 Tây Du Ký màu chapter 128 Tây Du Ký màu chapter 127 Tây Du Ký màu chapter 126 Tây Du Ký màu chapter 125 Tây Du Ký màu chapter 124 Tây Du Ký màu chapter 123 Tây Du Ký màu chapter 122 Tây Du Ký màu chapter 121 Tây Du Ký màu chapter 120 Tây Du Ký màu chapter 119 Tây Du Ký màu chapter 118 Tây Du Ký màu chapter 117 Tây Du Ký màu chapter 116 Tây Du Ký màu chapter 115 Tây Du Ký màu chapter 114 Tây Du Ký màu chapter 113 Tây Du Ký màu chapter 112 Tây Du Ký màu chapter 111 Tây Du Ký màu chapter 110 Tây Du Ký màu chapter 109 Tây Du Ký màu chapter 108 Tây Du Ký màu chapter 107 Tây Du Ký màu chapter 106 Tây Du Ký màu chapter 105 Tây Du Ký màu chapter 104 Tây Du Ký màu chapter 103 Tây Du Ký màu chapter 102 Tây Du Ký màu chapter 101 Tây Du Ký màu chapter 100 Tây Du Ký màu chapter 99 Tây Du Ký màu chapter 98 Tây Du Ký màu chapter 97 Tây Du Ký màu chapter 96 Tây Du Ký màu chapter 95 Tây Du Ký màu chapter 94 Tây Du Ký màu chapter 93 Tây Du Ký màu chapter 92 Tây Du Ký màu chapter 91 Tây Du Ký màu chapter 90 Tây Du Ký màu chapter 89 Tây Du Ký màu chapter 88 Tây Du Ký màu chapter 87 Tây Du Ký màu chapter 86 Tây Du Ký màu chapter 85 Tây Du Ký màu chapter 84 Tây Du Ký màu chapter 83 Tây Du Ký màu chapter 82 Tây Du Ký màu chapter 81 Tây Du Ký màu chapter 80 Tây Du Ký màu chapter 79 Tây Du Ký màu chapter 78 Tây Du Ký màu chapter 77 Tây Du Ký màu chapter 76 Tây Du Ký màu chapter 75 Tây Du Ký màu chapter 74 Tây Du Ký màu chapter 73 Tây Du Ký màu chapter 72 Tây Du Ký màu chapter 71 Tây Du Ký màu chapter 70 Tây Du Ký màu chapter 69 Tây Du Ký màu chapter 68 Tây Du Ký màu chapter 67 Tây Du Ký màu chapter 66 Tây Du Ký màu chapter 65 Tây Du Ký màu chapter 64 Tây Du Ký màu chapter 63 Tây Du Ký màu chapter 62 Tây Du Ký màu chapter 61 Tây Du Ký màu chapter 60 Tây Du Ký màu chapter 59 Tây Du Ký màu chapter 58 Tây Du Ký màu chapter 57 Tây Du Ký màu chapter 56 Tây Du Ký màu chapter 55 Tây Du Ký màu chapter 54 Tây Du Ký màu chapter 53 Tây Du Ký màu chapter 52 Tây Du Ký màu chapter 51 Tây Du Ký màu chapter 50 Tây Du Ký màu chapter 49 Tây Du Ký màu chapter 48 Tây Du Ký màu chapter 47 Tây Du Ký màu chapter 46 Tây Du Ký màu chapter 45 Tây Du Ký màu chapter 44 Tây Du Ký màu chapter 43 Tây Du Ký màu chapter 42 Tây Du Ký màu chapter 41 Tây Du Ký màu chapter 40 Tây Du Ký màu chapter 39 Tây Du Ký màu chapter 38 Tây Du Ký màu chapter 37 Tây Du Ký màu chapter 36 Tây Du Ký màu chapter 35 Tây Du Ký màu chapter 34 Tây Du Ký màu chapter 33 Tây Du Ký màu chapter 32 Tây Du Ký màu chapter 31 Tây Du Ký màu chapter 30 Tây Du Ký màu chapter 29 Tây Du Ký màu chapter 28 Tây Du Ký màu chapter 27 Tây Du Ký màu chapter 26 Tây Du Ký màu chapter 25 Tây Du Ký màu chapter 24 Tây Du Ký màu chapter 23 Tây Du Ký màu chapter 22 Tây Du Ký màu chapter 21 Tây Du Ký màu chapter 20 Tây Du Ký màu chapter 19 Tây Du Ký màu chapter 18 Tây Du Ký màu chapter 17 Tây Du Ký màu chapter 16 Tây Du Ký màu chapter 15 Tây Du Ký màu chapter 14 Tây Du Ký màu chapter 13 Tây Du Ký màu chapter 12 Tây Du Ký màu chapter 11 Tây Du Ký màu chapter 10 Tây Du Ký màu chapter 9 Tây Du Ký màu chapter 8 Tây Du Ký màu chapter 7 Tây Du Ký màu chapter 6 Tây Du Ký màu chapter 5 Tây Du Ký màu chapter 4 Tây Du Ký màu chapter 3 Tây Du Ký màu chapter 2 Tây Du Ký màu chapter 1