Tầm Tần Ký
Tác giả:
Đang cập nhật 
Thể loại:
Action , Mature , Adventure , Martial Arts , Romance , Manhua
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
20.760
Nội dung:
Câu truyện xoay quanh nhân vật có tên Hạng Thiếu Long vốn là đội trưởng của một lực lượng đặc biệt của Trung Quốc trong thế kỷ 21. Trong 1 thí nghiệm khoa học anh đã được đưa về thời chiến quốc, tại đây anh bắt đầu sống một cuộc sống mới như thực cũng như mơ và bắt đầu với những hiểu biết của mình dần dần tác động vào bánh xe lịch sử.
Share:
Tầm Tần Ký chapter 198 Tầm Tần Ký chapter 197 Tầm Tần Ký chapter 196 Tầm Tần Ký chapter 195 Tầm Tần Ký chapter 194 Tầm Tần Ký chapter 193 Tầm Tần Ký chapter 192 Tầm Tần Ký chapter 191 Tầm Tần Ký chapter 190 Tầm Tần Ký chapter 189 Tầm Tần Ký chapter 188 Tầm Tần Ký chapter 187 Tầm Tần Ký chapter 186 Tầm Tần Ký chapter 185 Tầm Tần Ký chapter 184 Tầm Tần Ký chapter 183 Tầm Tần Ký chapter 182 Tầm Tần Ký chapter 181 Tầm Tần Ký chapter 180 Tầm Tần Ký chapter 179 Tầm Tần Ký chapter 178 Tầm Tần Ký chapter 177 Tầm Tần Ký chapter 176 Tầm Tần Ký chapter 175 Tầm Tần Ký chapter 174 Tầm Tần Ký chapter 173 Tầm Tần Ký chapter 172 Tầm Tần Ký chapter 171 Tầm Tần Ký chapter 170 Tầm Tần Ký chapter 169 Tầm Tần Ký chapter 168 Tầm Tần Ký chapter 167 Tầm Tần Ký chapter 166 Tầm Tần Ký chapter 165 Tầm Tần Ký chapter 164 Tầm Tần Ký chapter 163 Tầm Tần Ký chapter 162 Tầm Tần Ký chapter 161 Tầm Tần Ký chapter 160 Tầm Tần Ký chapter 159 Tầm Tần Ký chapter 158 Tầm Tần Ký chapter 157 Tầm Tần Ký chapter 156 Tầm Tần Ký chapter 155 Tầm Tần Ký chapter 154 Tầm Tần Ký chapter 153 Tầm Tần Ký chapter 152 Tầm Tần Ký chapter 151 Tầm Tần Ký chapter 150 Tầm Tần Ký chapter 149 Tầm Tần Ký chapter 148 Tầm Tần Ký chapter 147 Tầm Tần Ký chapter 146 Tầm Tần Ký chapter 145 Tầm Tần Ký chapter 144 Tầm Tần Ký chapter 143 Tầm Tần Ký chapter 142 Tầm Tần Ký chapter 141 Tầm Tần Ký chapter 140 Tầm Tần Ký chapter 139 Tầm Tần Ký chapter 138 Tầm Tần Ký chapter 137 Tầm Tần Ký chapter 136 Tầm Tần Ký chapter 135 Tầm Tần Ký chapter 134 Tầm Tần Ký chapter 133 Tầm Tần Ký chapter 132 Tầm Tần Ký chapter 131 Tầm Tần Ký chapter 130 Tầm Tần Ký chapter 129 Tầm Tần Ký chapter 128 Tầm Tần Ký chapter 127 Tầm Tần Ký chapter 126 Tầm Tần Ký chapter 125 Tầm Tần Ký chapter 124 Tầm Tần Ký chapter 123 Tầm Tần Ký chapter 122 Tầm Tần Ký chapter 121 Tầm Tần Ký chapter 120 Tầm Tần Ký chapter 119 Tầm Tần Ký chapter 118 Tầm Tần Ký chapter 117 Tầm Tần Ký chapter 116 Tầm Tần Ký chapter 115 Tầm Tần Ký chapter 114 Tầm Tần Ký chapter 113 Tầm Tần Ký chapter 112 Tầm Tần Ký chapter 111 Tầm Tần Ký chapter 110 Tầm Tần Ký chapter 109 Tầm Tần Ký chapter 108 Tầm Tần Ký chapter 107 Tầm Tần Ký chapter 106 Tầm Tần Ký chapter 105 Tầm Tần Ký chapter 104 Tầm Tần Ký chapter 103 Tầm Tần Ký chapter 102 Tầm Tần Ký chapter 101 Tầm Tần Ký chapter 100 Tầm Tần Ký chapter 99 Tầm Tần Ký chapter 98 Tầm Tần Ký chapter 97 Tầm Tần Ký chapter 96 Tầm Tần Ký chapter 95 Tầm Tần Ký chapter 94 Tầm Tần Ký chapter 93 Tầm Tần Ký chapter 92 Tầm Tần Ký chapter 91 Tầm Tần Ký chapter 90 Tầm Tần Ký chapter 89 Tầm Tần Ký chapter 88 Tầm Tần Ký chapter 87 Tầm Tần Ký chapter 86 Tầm Tần Ký chapter 85 Tầm Tần Ký chapter 84 Tầm Tần Ký chapter 83 Tầm Tần Ký chapter 82 Tầm Tần Ký chapter 81 Tầm Tần Ký chapter 80 Tầm Tần Ký chapter 79 Tầm Tần Ký chapter 78 Tầm Tần Ký chapter 77 Tầm Tần Ký chapter 76 Tầm Tần Ký chapter 75 Tầm Tần Ký chapter 74 Tầm Tần Ký chapter 73 Tầm Tần Ký chapter 72 Tầm Tần Ký chapter 71 Tầm Tần Ký chapter 70 Tầm Tần Ký chapter 69 Tầm Tần Ký chapter 68 Tầm Tần Ký chapter 67 Tầm Tần Ký chapter 66 Tầm Tần Ký chapter 65 Tầm Tần Ký chapter 64 Tầm Tần Ký chapter 63 Tầm Tần Ký chapter 62 Tầm Tần Ký chapter 61 Tầm Tần Ký chapter 60 Tầm Tần Ký chapter 59 Tầm Tần Ký chapter 58 Tầm Tần Ký chapter 57 Tầm Tần Ký chapter 56 Tầm Tần Ký chapter 55 Tầm Tần Ký chapter 54 Tầm Tần Ký chapter 53 Tầm Tần Ký chapter 52 Tầm Tần Ký chapter 51 Tầm Tần Ký chapter 50 Tầm Tần Ký chapter 49 Tầm Tần Ký chapter 48 Tầm Tần Ký chapter 47 Tầm Tần Ký chapter 46 Tầm Tần Ký chapter 45 Tầm Tần Ký chapter 44 Tầm Tần Ký chapter 43 Tầm Tần Ký chapter 42 Tầm Tần Ký chapter 41 Tầm Tần Ký chapter 40 Tầm Tần Ký chapter 39 Tầm Tần Ký chapter 38 Tầm Tần Ký chapter 37 Tầm Tần Ký chapter 36 Tầm Tần Ký chapter 35 Tầm Tần Ký chapter 34 Tầm Tần Ký chapter 33 Tầm Tần Ký chapter 32 Tầm Tần Ký chapter 31 Tầm Tần Ký chapter 30 Tầm Tần Ký chapter 29 Tầm Tần Ký chapter 28 Tầm Tần Ký chapter 27 Tầm Tần Ký chapter 26 Tầm Tần Ký chapter 25 Tầm Tần Ký chapter 24 Tầm Tần Ký chapter 23 Tầm Tần Ký chapter 22 Tầm Tần Ký chapter 21 Tầm Tần Ký chapter 20 Tầm Tần Ký chapter 19 Tầm Tần Ký chapter 18 Tầm Tần Ký chapter 17 Tầm Tần Ký chapter 16 Tầm Tần Ký chapter 15 Tầm Tần Ký chapter 14 Tầm Tần Ký chapter 13 Tầm Tần Ký chapter 12 Tầm Tần Ký chapter 11 Tầm Tần Ký chapter 10 Tầm Tần Ký chapter 9 Tầm Tần Ký chapter 8 Tầm Tần Ký chapter 7 Tầm Tần Ký chapter 6 Tầm Tần Ký chapter 5 Tầm Tần Ký chapter 4 Tầm Tần Ký chapter 3 Tầm Tần Ký chapter 2 Tầm Tần Ký chapter 1