Tam Quốc Kiêu Hoàng
Tên khác:
Thiên tử truyền kỳ 7
Tác giả:
Hoàng Ngọc Lang
Thể loại:
Action , Adventure , Historical , Manhua , Martial Arts , Shounen , Truyện Màu
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
9.134
Nội dung:
Đây là tác phẩm mới nhất đổ nhiều tâm huyết của Hoàng Ngọc Lang về một thời đại đặc sắc nhất trong lịch sử Trung Quốc - Tam Quốc. Chúng ta sẽ được gặp lại các anh hùng Tam Quốc dưới nét vẽ Viên Gia Bảo, tuy cũ nhưng không cũ, đầy sáng ý. Tam Đại Hoàng Giả Kiêu Hùng của tam quốc xuất hiện có chút khác lạ. Lưu Bị, hậu nhân của Lưu Manh Thiên Tử Lưu Bang, tai lớn nghe hết nhân tâm, tay lớn gồm thâu thiên hạ, có phải là kẻ giả nhân giả nghĩa? Tào Tháo tay cầm thiên kiếm, thiên hạ cúi đầu, vừa là năng thần, lại là gian hùng. Tôn Kiên tiểu bá vương, con hổ Đông Ngô cùng Lôi Đao, đoạt lại Tổ Ấn.
Share:
Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 52 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 51 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 50 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 49 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 48 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 47 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 46 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 45 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 44 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 43 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 42 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 41 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 40 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 39 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 38 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 37 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 36 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 35 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 34 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 33 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 32 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 31 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 30 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 29 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 28 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 27 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 26 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 24 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 23 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 22 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 21 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 20 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 19 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 18 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 17 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 16 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 15 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 14 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 13 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 12 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 11 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 10 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 9 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 8 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 7 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 6 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 5 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 4 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 3 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 2 Tam Quốc Kiêu Hoàng chapter 1