Slam Dunk
Tác giả:
Đang cập nhật  ,
Thể loại:
Comedy , Drama , School Life , Shounen , Sports ,
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
343.387
Nội dung:
Hanamichi được mệnh danh là "người kỉ lục thế giới" về thất tình. Anh chàng tóc đỏ, nóng nẩy, và học sinh quậy này lại đem lòng yêu mến Haruko, một cô gái ngoan hiền, dễ thương. Vì Haruko, Hanamichi quyết tâm vào đội bóng rổ của trường. Rukawa, tình địch của Hanamichi, cũng tham vào thời gian đó, và cả hai nhanh chóng thành kẻ đối đầu với nhau.
Share:
Slam Dunk chap 277 Slam Dunk chap 276 Slam Dunk chap 275 Slam Dunk chap 274 Slam Dunk chap 273 Slam Dunk chap 272 Slam Dunk chap 271 Slam Dunk chap 270 Slam Dunk chap 269 Slam Dunk chap 268 Slam Dunk chap 267 Slam Dunk chap 266 Slam Dunk chap 265 Slam Dunk chap 264 Slam Dunk chap 263 Slam Dunk chap 262 Slam Dunk chap 261 Slam Dunk chap 260 Slam Dunk chap 259 Slam Dunk chap 258 Slam Dunk chap 257 Slam Dunk chap 256 Slam Dunk chap 255 Slam Dunk chap 254 Slam Dunk chap 253 Slam Dunk chap 252 Slam Dunk chap 251 Slam Dunk chap 250 Slam Dunk chap 249 Slam Dunk chap 248 Slam Dunk chap 247 Slam Dunk chap 246 Slam Dunk chap 245 Slam Dunk chap 244 Slam Dunk chap 243 Slam Dunk chap 242 Slam Dunk chap 241 Slam Dunk chap 240 Slam Dunk chap 239 Slam Dunk chap 238 Slam Dunk chap 237 Slam Dunk chap 236 Slam Dunk chap 235 Slam Dunk chap 234 Slam Dunk chap 233 Slam Dunk chap 232 Slam Dunk chap 231 Slam Dunk chap 230 Slam Dunk chap 229 Slam Dunk chap 228 Slam Dunk chap 227 Slam Dunk chap 226 Slam Dunk chap 225 Slam Dunk chap 224 Slam Dunk chap 223 Slam Dunk chap 222 Slam Dunk chap 221 Slam Dunk chap 220 Slam Dunk chap 219 Slam Dunk chap 218 Slam Dunk chap 217 Slam Dunk chap 216 Slam Dunk chap 215 Slam Dunk chap 214 Slam Dunk chap 213 Slam Dunk chap 212 Slam Dunk chap 211 Slam Dunk chap 210 Slam Dunk chap 209 Slam Dunk chap 208 Slam Dunk chap 207 Slam Dunk chap 206 Slam Dunk chap 205 Slam Dunk chap 204 Slam Dunk chap 203 Slam Dunk chap 202 Slam Dunk chap 201 Slam Dunk chap 200 Slam Dunk chap 199 Slam Dunk chap 198 Slam Dunk chap 197 Slam Dunk chap 196 Slam Dunk chap 195 Slam Dunk chap 194 Slam Dunk chap 193 Slam Dunk chap 192 Slam Dunk chap 191 Slam Dunk chap 190 Slam Dunk chap 189 Slam Dunk chap 188 Slam Dunk chap 187 Slam Dunk chap 186 Slam Dunk chap 185 Slam Dunk chap 184 Slam Dunk chap 183 Slam Dunk chap 182 Slam Dunk chap 181 Slam Dunk chap 180 Slam Dunk chap 179 Slam Dunk chap 178 Slam Dunk chap 177 Slam Dunk chap 176 Slam Dunk chap 175 Slam Dunk chap 174 Slam Dunk chap 173 Slam Dunk chap 172 Slam Dunk chap 171 Slam Dunk chap 170 Slam Dunk chap 169 Slam Dunk chap 168 Slam Dunk chap 167 Slam Dunk chap 166 Slam Dunk chap 165 Slam Dunk chap 164 Slam Dunk chap 163 Slam Dunk chap 162 Slam Dunk chap 161 Slam Dunk chap 160 Slam Dunk chap 159 Slam Dunk chap 158 Slam Dunk chap 157 Slam Dunk chap 156 Slam Dunk chap 155 Slam Dunk chap 154 Slam Dunk chap 153 Slam Dunk chap 152 Slam Dunk chap 151 Slam Dunk chap 150 Slam Dunk chap 149 Slam Dunk chap 148 Slam Dunk chap 147 Slam Dunk chap 146 Slam Dunk chap 145 Slam Dunk chap 144 Slam Dunk chap 143 Slam Dunk chap 142 Slam Dunk chap 141 Slam Dunk chap 140 Slam Dunk chap 139 Slam Dunk chap 138 Slam Dunk chap 137 Slam Dunk chap 136 Slam Dunk chap 135 Slam Dunk chap 134 Slam Dunk chap 133 Slam Dunk chap 132 Slam Dunk chap 131 Slam Dunk chap 130 Slam Dunk chap 129 Slam Dunk chap 128 Slam Dunk chap 127 Slam Dunk chap 126 Slam Dunk chap 125 Slam Dunk chap 124 Slam Dunk chap 123 Slam Dunk chap 122 Slam Dunk chap 121 Slam Dunk chap 120 Slam Dunk chap 119 Slam Dunk chap 118 Slam Dunk chap 117 Slam Dunk chap 116 Slam Dunk chap 115 Slam Dunk chap 114 Slam Dunk chap 113 Slam Dunk chap 112 Slam Dunk chap 111 Slam Dunk chap 110 Slam Dunk chap 109 Slam Dunk chap 108 Slam Dunk chap 107 Slam Dunk chap 106 Slam Dunk chap 105 Slam Dunk chap 104 Slam Dunk chap 103 Slam Dunk chap 102 Slam Dunk chap 101 Slam Dunk chap 100 Slam Dunk chap 99 Slam Dunk chap 98 Slam Dunk chap 97 Slam Dunk chap 96 Slam Dunk chap 95 Slam Dunk chap 94 Slam Dunk chap 93 Slam Dunk chap 92 Slam Dunk chap 91 Slam Dunk chap 90 Slam Dunk chap 89 Slam Dunk chap 88 Slam Dunk chap 87 Slam Dunk chap 86 Slam Dunk chap 85 Slam Dunk chap 84 Slam Dunk chap 83 Slam Dunk chap 82 Slam Dunk chap 81 Slam Dunk chap 80 Slam Dunk chap 79 Slam Dunk chap 78 Slam Dunk chap 77 Slam Dunk chap 76 Slam Dunk chap 75 Slam Dunk chap 74 Slam Dunk chap 73 Slam Dunk chap 72 Slam Dunk chap 71 Slam Dunk chap 70 Slam Dunk chap 69 Slam Dunk chap 68 Slam Dunk chap 67 Slam Dunk chap 66 Slam Dunk chap 65 Slam Dunk chap 64 Slam Dunk chap 63 Slam Dunk chap 62 Slam Dunk chap 61 Slam Dunk chap 60 Slam Dunk chap 59 Slam Dunk chap 58 Slam Dunk chap 57 Slam Dunk chap 56 Slam Dunk chap 55 Slam Dunk chap 54 Slam Dunk chap 53 Slam Dunk chap 52 Slam Dunk chap 51 Slam Dunk chap 50 Slam Dunk chap 49 Slam Dunk chap 48 Slam Dunk chap 47 Slam Dunk chap 46 Slam Dunk chap 45 Slam Dunk chap 44 Slam Dunk chap 43 Slam Dunk chap 42 Slam Dunk chap 41 Slam Dunk chap 40 Slam Dunk chap 39 Slam Dunk chap 38 Slam Dunk chap 37 Slam Dunk chap 36 Slam Dunk chap 35 Slam Dunk chap 34 Slam Dunk chap 33 Slam Dunk chap 32 Slam Dunk chap 31 Slam Dunk chap 30 Slam Dunk chap 29 Slam Dunk chap 28 Slam Dunk chap 27 Slam Dunk chap 26 Slam Dunk chap 25 Slam Dunk chap 24 Slam Dunk chap 23 Slam Dunk chap 22 Slam Dunk chap 21 Slam Dunk chap 20 Slam Dunk chap 19 Slam Dunk chap 18 Slam Dunk chap 17 Slam Dunk chap 16 Slam Dunk chap 15 Slam Dunk chap 14 Slam Dunk chap 13 Slam Dunk chap 12 Slam Dunk chap 11 Slam Dunk chap 10 Slam Dunk chap 9 Slam Dunk chap 8 Slam Dunk chap 7 Slam Dunk chap 6 Slam Dunk chap 5 Slam Dunk chap 4 Slam Dunk chap 3 Slam Dunk chap 2 Slam Dunk chap 1