Siêu Nhân Mì Ăn Liền
Tác giả:
Au Yao Hsing
Thể loại:
Action , Comedy , Manhua , Shounen
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
10.209
Nội dung:
Cuộc sống bình thường của cậu học sinh tiểu học Bao Tinh Tinh thực sự bị đảo lộn khi cậu phát hiện ra mình là Siêu nhân mì ăn liền, người có sứ mệnh cứu nước Mĩ Thực thoát khỏi âm mưu xâm chiếm của Tiến sĩ Siêu Phàm (về sau trở thành Ma Vương).
Tinh Tinh sẽ ra sao với trọng trách lớn lao này?
Hãy cùng theo dõi những diễn biến đầy bất ngờ, thú vị qua bộ truyện "Siêu nhân mì ăn liền", bộ truyện tranh siêu nhân đầu tiên thể loại manhua.
Share:
Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 22.4 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 22.3 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 22.2 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 22.1 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 21.3 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 21.2 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 21.1 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 20.3 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 20.2 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 20.1 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 19.3 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 19.2 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 19.1 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 18.6 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 18.5 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 18.4 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 18.3 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 18.2 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 18.1 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 17.3 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 17.2 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 17.1 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 16.4 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 16.3 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 16.2 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 16.1 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 15.3 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 15.2 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 15.1 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 13.3 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 13.2 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 13.1 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 12.3 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 12.2 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 12.1 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 11.3 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 11.2 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 11.1 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 10.3 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 10.2 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 10.1 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 9.4 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 9.3 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 9.2 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 9.1 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 8.4 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 8.3 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 8.2 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 8.1 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 7.5 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 7.4 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 7.3 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 7.2 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 7.1 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 6.3 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 6.2 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 6.1 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 5.3 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 5.2 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 5.1 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 4.3 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 4.2 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 4.1 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 3.3 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 3.2 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 3.1 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 2.3 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 2.2 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 2.1 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 1.3 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 1.2 Siêu Nhân Mì Ăn Liền tập 1.1