Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm
Tên khác:
Bogu Tiểu long thần, Blade of heaven
Tác giả:
Đang cập nhật 
Thể loại:
Action , Adventure , Manhwa
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
21.088
Nội dung:
Truyện trước đây được xuất bản với tên Bogu - Tiểu Long Thần. Hiện được tái bản với tên Shoma - Thiên vương thần kiếm.Shoma là một thiếu niên mồ côi cã cha lẫn mẹ,mang trong lòng 1 nỗi đau khổ riêng nên cậu đã lén vào thiên cung để lấy trộm Thiên Vương Thần Kiếm, một thanh kiếm thần có uy lực diệt trừ yêu ma để tiêu diệt bọn ác ma tàn bạo đang hoành hành ở cõi người.Lúc ấy Đại ma vương đang thống lĩnh cõi ma cũng đang âm mưu tấn công cõi trời,nhằm xưng bá thiên hạ.Shoma được Công chúa Thiên giới ( là con gái của vua cõi trời) giúp đỡ và hành trình cùng Shoma trong cuộc chiến đấu với bọn ác ma.Mời các bạn theo dõi tiếp....
Share:
Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 085 - end Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 084 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 083 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 082 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 081 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 080 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 079 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 078 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 077 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 076 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 075 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 074 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 073 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 072 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 071 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 070 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 069 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 068 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 067 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 066 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 065 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 064 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 063 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 062 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 061 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 060 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 059 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 058 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 057 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 056 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 055 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 054 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 053 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 052 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 051 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 050 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 049 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 048 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 047 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 046 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 045 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 044 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 043 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 042 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 041 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 040 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 039 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 038 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 037 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 036 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 035 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 034 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 033 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 032 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 031 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 030 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 029 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 028 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 027 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 026 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 025 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 024 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 023 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 022 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 021 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 020 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 019 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 018 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 017 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 016 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 015 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 014 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 013 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 012 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 011 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 010 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 009 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 008 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 007 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 006 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 005 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 004 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 003 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 002 Shoma -Thiên Vương Thần Kiếm chương 001