Shin Kurosagi
Tên khác:
Con Diệc Đen; Black Swindler
Tác giả:
Takeshi Natsuhara , Kuromaru
Thể loại:
Drama , Mystery , Psychological , Seinen
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
19.478
Nội dung:
Một chàng trai trẻ tên Kurosaki nung nấu ý định trả thù bọn “Shirosagi” ( hay “diệc trắng” chuyên đi lừa đảo các nạn nhân ) bằng cách lừa gạt hầu như toàn bộ tiền của bọn chúng rồi gửi bằng chứng có thể đưa chúng vào tù tới cho cảnh sát. Với sự giúp đỡ của ông trùm lừa đảo Katsuragi, Kurosaki đã giúp những người dân hiền lành bị lừa gạt lấy lại được tài sản. Để trả thù được cho gia đình, Kurosaki phải học cách trở nên tàn nhẫn, anh phải hy sinh tất cả kể cả việc nói không với tình yêu. Nhưng từ lúc anh cứu cô gái Tsusara thoát khỏi bị xe lửa đâm phải, mọi chuyện trở nên thay đổi hoàn toàn
Share:
Shin Kurosagi chap 198 end Shin Kurosagi chap 197 Shin Kurosagi chap 196 Shin Kurosagi chap 195 Shin Kurosagi chap 194 Shin Kurosagi chap 193 Shin Kurosagi chap 192 Shin Kurosagi chap 191 Shin Kurosagi chap 190 Shin Kurosagi chap 189 Shin Kurosagi chap 188 Shin Kurosagi chap 187 Shin Kurosagi chap 186 Shin Kurosagi chap 185 Shin Kurosagi chap 184 Shin Kurosagi chap 183 Shin Kurosagi chap 182 Shin Kurosagi chap 181 Shin Kurosagi chap 180 Shin Kurosagi chap 179 Shin Kurosagi chap 178 Shin Kurosagi chap 177 Shin Kurosagi chap 176 Shin Kurosagi chap 175 Shin Kurosagi chap 174 Shin Kurosagi chap 173 Shin Kurosagi chap 172 Shin Kurosagi chap 171 Shin Kurosagi chap 170 Shin Kurosagi chap 169 Shin Kurosagi chap 168 Shin Kurosagi chap 167 Shin Kurosagi chap 166 Shin Kurosagi chap 165 Shin Kurosagi chap 164 Shin Kurosagi chap 163 Shin Kurosagi chap 162 Shin Kurosagi chap 161 Shin Kurosagi chap 160 Shin Kurosagi chap 159 Shin Kurosagi chap 158 Shin Kurosagi chap 157 Shin Kurosagi chap 156 Shin Kurosagi chap 155 Shin Kurosagi chap 154 Shin Kurosagi chap 153 Shin Kurosagi chap 152 Shin Kurosagi chap 151 Shin Kurosagi chap 150 Shin Kurosagi chap 149 Shin Kurosagi chap 148 Shin Kurosagi chap 147 Shin Kurosagi chap 146 Shin Kurosagi chap 145 Shin Kurosagi chap 144 Shin Kurosagi chap 143 Shin Kurosagi chap 142 Shin Kurosagi chap 141 Shin Kurosagi chap 140 Shin Kurosagi chap 139 Shin Kurosagi chap 138 Shin Kurosagi chap 137 Shin Kurosagi chap 136 Shin Kurosagi chap 135 Shin Kurosagi chap 134 Shin Kurosagi chap 133 Shin Kurosagi chap 132 Shin Kurosagi chap 131 Shin Kurosagi chap 130 Shin Kurosagi chap 129 Shin Kurosagi chap 128 Shin Kurosagi chap 127 Shin Kurosagi chap 126 Shin Kurosagi chap 125 Shin Kurosagi chap 124 Shin Kurosagi chap 123 Shin Kurosagi chap 122 Shin Kurosagi chap 121 Shin Kurosagi chap 120 Shin Kurosagi chap 119 Shin Kurosagi chap 118 Shin Kurosagi chap 117 Shin Kurosagi chap 116 Shin Kurosagi chap 115 Shin Kurosagi chap 114 Shin Kurosagi chap 113 Shin Kurosagi chap 112 Shin Kurosagi chap 111 Shin Kurosagi chap 110 Shin Kurosagi chap 109 Shin Kurosagi chap 108 Shin Kurosagi chap 107 Shin Kurosagi chap 106 Shin Kurosagi chap 105 Shin Kurosagi chap 104 Shin Kurosagi chap 103 Shin Kurosagi chap 102 Shin Kurosagi chap 101 Shin Kurosagi chap 100 Shin Kurosagi chap 99 Shin Kurosagi chap 98 Shin Kurosagi chap 97 Shin Kurosagi chap 96 Shin Kurosagi chap 95 Shin Kurosagi chap 94 Shin Kurosagi chap 93 Shin Kurosagi chap 92 Shin Kurosagi chap 91 Shin Kurosagi chap 90 Shin Kurosagi chap 89 Shin Kurosagi chap 88 Shin Kurosagi chap 87 Shin Kurosagi chap 86 Shin Kurosagi chap 85 Shin Kurosagi chap 84 Shin Kurosagi chap 83 Shin Kurosagi chap 82 Shin Kurosagi chap 81 Shin Kurosagi chap 80 Shin Kurosagi chap 79 Shin Kurosagi chap 78 Shin Kurosagi chap 77 Shin Kurosagi chap 76 Shin Kurosagi chap 75 Shin Kurosagi chap 74 Shin Kurosagi chap 73 Shin Kurosagi chap 72 Shin Kurosagi chap 71 Shin Kurosagi chap 70 Shin Kurosagi chap 69 Shin Kurosagi chap 68 Shin Kurosagi chap 67 Shin Kurosagi chap 66 Shin Kurosagi chap 65 Shin Kurosagi chap 64 Shin Kurosagi chap 63 Shin Kurosagi chap 62 Shin Kurosagi chap 61 Shin Kurosagi chap 60 Shin Kurosagi chap 59 Shin Kurosagi chap 58 Shin Kurosagi chap 57 Shin Kurosagi chap 56 Shin Kurosagi chap 55 Shin Kurosagi chap 54 Shin Kurosagi chap 53 Shin Kurosagi chap 52 Shin Kurosagi chap 51 Shin Kurosagi chap 50 Shin Kurosagi chap 49 Shin Kurosagi chap 48 Shin Kurosagi chap 47 Shin Kurosagi chap 46 Shin Kurosagi chap 45 Shin Kurosagi chap 44 Shin Kurosagi chap 43 Shin Kurosagi chap 42 Shin Kurosagi chap 41 Shin Kurosagi chap 40 Shin Kurosagi chap 39 Shin Kurosagi chap 38 Shin Kurosagi chap 37 Shin Kurosagi chap 36 Shin Kurosagi chap 35 Shin Kurosagi chap 34 Shin Kurosagi chap 33 Shin Kurosagi chap 32 Shin Kurosagi chap 31 Shin Kurosagi chap 30 Shin Kurosagi chap 29 Shin Kurosagi chap 28 Shin Kurosagi chap 27 Shin Kurosagi chap 26 Shin Kurosagi chap 25 Shin Kurosagi chap 24 Shin Kurosagi chap 23 Shin Kurosagi chap 22 Shin Kurosagi chap 21 Shin Kurosagi chap 20 Shin Kurosagi chap 19 Shin Kurosagi chap 18 Shin Kurosagi chap 17 Shin Kurosagi chap 16 Shin Kurosagi chap 15 Shin Kurosagi chap 14 Shin Kurosagi chap 13 Shin Kurosagi chap 12 Shin Kurosagi chap 11 Shin Kurosagi chap 10 Shin Kurosagi chap 9 Shin Kurosagi chap 8 Shin Kurosagi chap 7 Shin Kurosagi chap 6 Shin Kurosagi chap 5 Shin Kurosagi chap 4 Shin Kurosagi chap 3 Shin Kurosagi chap 2 Shin Kurosagi chap 1