Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen
Tác giả:
Đang cập nhật 
Thể loại:
Đang cập nhật 
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
58.369
Nội dung:
Một manga võ thuật hay, nơi mà con trai con gái trị nhau bằng những miếng võ cực kì đặc sắc. Kotaro - chủ tướng của club karate trường trung học Tsurumine. Với bản tính quậy phá, "cà chớn" của mình, Kotaro đã làm nhiều người phải điên đầu . Vì một tình huống bất ngờ, mảnh đất của club karate bị đem ra làm phần thưởng trong 1 cuộc thi võ thuật "Judo".Và từ đây, cuộc chiến giành mảnh đất cũng như bảo vệ quyền sở hưu khu đất của Kotaro đã nổ ra. Kotaro cùng với những con "quái vật" khác của trường Tsurumine đã tạo nên những trận đấu nảy lửa. Bên cạnh đó truyện cũng không thiếu những tình tiết dở khóc dở cười của anh chàng dâm đãng này.
Share:
Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 225 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 224 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 223 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 222 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 221 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 220 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 219 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 218 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 217 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 216 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 215 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 214 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 213 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 212 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 211 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 210 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 209 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 208 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 207 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 206 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 205 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 204 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 204 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 203 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 202 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 201 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 200 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 199 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 198 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 197 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 196 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 195 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 194 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 193 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 192 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 191 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 190 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 189 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 188 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 187 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 186 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 185 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 184 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 183 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 182 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 181 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 180 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 179 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 178 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 177 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 176 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 175 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 174 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 173 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 172 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 171 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 170 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 169 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 168 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 167 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 166 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 165 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 164 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 163 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 162 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 161 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 160 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 159 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 158 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 157 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 156 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 155 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 154 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 153 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 152 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 151 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 150 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 149 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 148 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 146 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 145 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 144 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 143 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 142 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 141 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 140 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 139 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 138 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 137 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 136 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 135 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 134 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 133 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 132 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 131 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 130 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 129 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 128 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 127 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 126 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 125 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 124 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 123 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 122 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 121 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 120 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 119 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 118 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 117 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 116 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 115 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 114 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 113 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 112 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 111 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 110 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 109 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 108 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 107 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 106 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 105 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 104 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 103 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 102 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 101 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 100 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 99 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 98 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 97 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 96 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 95 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 94 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 93 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 92 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 91 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 90 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 89 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 88 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 87 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 86 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 85 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 84 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 83 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 82 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 81 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 80 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 79 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 78 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 77 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 76 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 75 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 74 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 73 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 72 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 71 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 70 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 69 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 68 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 67 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 66 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 65 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 64 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 63 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 62 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 61 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 60 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 53 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 54 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 55 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 56 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 57 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 58 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 59 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 52 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 51 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 50 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 49 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 48 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 47 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 46 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 45 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 44 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 43 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 42 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 41 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 40 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 39 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 38 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 37 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 36 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 35 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 34 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 33 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 32 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 31 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 30 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 29 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 28 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 27 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 26 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 25 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 24 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 23 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 22 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 21 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 20 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 19b Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 19a Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 18b Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 18a Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 17 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 16 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 15 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 14 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 13 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 12 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 11 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 10 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 9 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 8 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 7 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 6.2 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 6.1 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 5.3 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 5.2 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 5.1 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 4 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 003 Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 002b Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 002a Shin Kotaro Makaritoru! Juudouhen chapter 001