Shaman King [Vua pháp thuật]
Tác giả:
Takei Hiroyuki
Thể loại:
Action , Adventure , Magic
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
1.024.668
Nội dung:
Trong thế giới của Shaman King có những shaman (pháp sư), là các phù thủy có thể điều khiển được các linh hồn. Mỗi pháp sư có một linh hồn đi kèm để hỗ trợ. Cứ 500 năm 1 lần sẽ có một đại hội thi đấu giữa các pháp sư để chọn ra một vua pháp sư. Người này sẽ có được linh hồn vĩ đại của Trái Đất để giúp thế giới. Tuy nhiên 2 cuộc thi đấu gần đây nhất đã bị phá hoại bởi một pháp sư tên là Asakura Hao. Manta là một cậu bé đang học trung học ở Tokyo. Cậu tình cờ làm quen với Yoh, một pháp sư mới chuyển đến cùng lớp. Manta lần lượt gặp những pháp sư khác như Anna, Ryu, Tao Ren, Tao Jun. Shaman King kể về cuộc phiêu lưu của Yoh, Anna, và các bạn qua lời kể của Manta.
Share:
Shaman King [Vua pháp thuật] chap bonus Shaman King [Vua pháp thuật] chap 300 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 299.2 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 299.1 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 298 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 297 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 296 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 295 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 294 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 293 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 292 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 291 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 290 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 289 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 288 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 286-287 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 285 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 284 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 283 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 282 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 281 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 280 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 279 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 278 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 277 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 276 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 275 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 274 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 273 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 272 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 271 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 270 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 269 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 268 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 267 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 266 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 265 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 264 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 263 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 262 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 261 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 260 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 259 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 258 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 257 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 256 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 255 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 254 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 253 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 252 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 251 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 250 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 249 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 248 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 247 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 246 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 245 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 244 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 243 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 242 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 241 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 240 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 239 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 238 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 237 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 236 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 235 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 234 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 233 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 232 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 231 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 230 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 229 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 228 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 227 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 226 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 225 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 224 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 223 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 222 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 221 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 220 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 219 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 218 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 217 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 216 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 215 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 214 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 213 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 212 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 211 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 210 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 209 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 208 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 207 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 206 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 205 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 204 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 203 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 202 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 201 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 200 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 199 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 198 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 197 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 196 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 195 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 194 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 193 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 192 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 191 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 190 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 189 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 188 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 187 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 186 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 185 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 184 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 183 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 182 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 181 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 180 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 179 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 178 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 177 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 176 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 175 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 174 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 173 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 172 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 171 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 170 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 169 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 168 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 167 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 166 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 165 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 164 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 163 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 162 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 161 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 160 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 159 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 158 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 157 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 156 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 155 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 154 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 153 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 152 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 151 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 150 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 149 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 148 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 147 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 146 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 145 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 144 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 143 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 142 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 141 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 140 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 139 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 138 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 137 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 136 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 135 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 134 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 133 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 132 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 131 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 130 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 129 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 128 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 127 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 126 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 125 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 124 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 123 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 122 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 121 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 120 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 119 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 118 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 117 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 116 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 115 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 114 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 113 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 112 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 111 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 110 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 109 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 108 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 107 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 106 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 105 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 104 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 103 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 102 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 101 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 100 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 99 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 98 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 97 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 96 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 95 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 94 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 93 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 92 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 91 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 90 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 89 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 88 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 87 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 86 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 85 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 84 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 83 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 82 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 81 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 80 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 79 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 78 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 77 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 76 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 75 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 74 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 73 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 72 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 71 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 70 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 69 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 68 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 67 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 66 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 65 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 64 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 63 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 62 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 61 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 60 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 59 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 58 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 57 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 56 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 55 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 54 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 53 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 52 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 51 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 50 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 49 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 48 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 47 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 46 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 45 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 44 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 43 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 42 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 41 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 40 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 39 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 38 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 37 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 36 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 35 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 34 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 33 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 32 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 31 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 30 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 29 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 28 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 27 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 26 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 25 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 24 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 23 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 22 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 21 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 20 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 19 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 18 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 17 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 16 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 15 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 14 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 13 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 12 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 11 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 10 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 9 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 8 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 7 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 6 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 5 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 4 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 3 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 2 Shaman King [Vua pháp thuật] chap 1