Rurouni Kenshin
Tên khác:
Lãng khách Kenshin
Tác giả:
Watsuki Nobuhiro
Thể loại:
Action , Romance , Shounen
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
97.180
Nội dung:
Cựu sát thủ huyền thoại Kenshin Himura nay đã trở thành một samurai lang thang. Anh ta giúp đỡ và bảo vệ cho những người cần đến mình như một hành động chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ. Rồi anh gặp và cứu giúp Kaoru Kamiya . Cha của Kaoru mở một ngôi trường dạy kendo tại Tokyo, Kamiya Kasshin. Kaoru mời Kenshin đến ở lại võ đường của mình. Tại đây, tình cảm của 2 người dần tiến triển, tuy nhiên Kenshin vẫn luôn bị ám ảnh bởi quá khứ của mình...
Share:
Rurouni Kenshin chap phụ lục - meteor strire Rurouni Kenshin chap 255 Rurouni Kenshin chap 254 Rurouni Kenshin chap 253 Rurouni Kenshin chap 252 Rurouni Kenshin chap 251 Rurouni Kenshin chap 250 Rurouni Kenshin chap 249 Rurouni Kenshin chap 248 Rurouni Kenshin chap 247 Rurouni Kenshin chap 246 Rurouni Kenshin chap 245 Rurouni Kenshin chap 244 Rurouni Kenshin chap 243 Rurouni Kenshin chap 242 Rurouni Kenshin chap 241 Rurouni Kenshin chap 240 Rurouni Kenshin chap 239 Rurouni Kenshin chap 238 Rurouni Kenshin chap 237 Rurouni Kenshin chap 236 Rurouni Kenshin chap 235 Rurouni Kenshin chap 234 Rurouni Kenshin chap 233 Rurouni Kenshin chap 232 Rurouni Kenshin chap 231 Rurouni Kenshin chap 230 Rurouni Kenshin chap 229 Rurouni Kenshin chap 228 Rurouni Kenshin chap 227 Rurouni Kenshin chap 226 Rurouni Kenshin chap 225 Rurouni Kenshin chap 224 Rurouni Kenshin chap 223 Rurouni Kenshin chap 222 Rurouni Kenshin chap 221 Rurouni Kenshin chap 220 Rurouni Kenshin chap 219 Rurouni Kenshin chap 218 Rurouni Kenshin chap 217 Rurouni Kenshin chap 216 Rurouni Kenshin chap 215 Rurouni Kenshin chap 214 Rurouni Kenshin chap 213 Rurouni Kenshin chap 212 Rurouni Kenshin chap 211 Rurouni Kenshin chap 210 Rurouni Kenshin chap 209 Rurouni Kenshin chap 208 Rurouni Kenshin chap 207 Rurouni Kenshin chap 206 Rurouni Kenshin chap 205 Rurouni Kenshin chap 204 Rurouni Kenshin chap 203 Rurouni Kenshin chap 202 Rurouni Kenshin chap 201 Rurouni Kenshin chap 200 Rurouni Kenshin chap 199 Rurouni Kenshin chap 198 Rurouni Kenshin chap 197 Rurouni Kenshin chap 196 Rurouni Kenshin chap 195 Rurouni Kenshin chap 194 Rurouni Kenshin chap 193 Rurouni Kenshin chap 192 Rurouni Kenshin chap 191 Rurouni Kenshin chap 190 Rurouni Kenshin chap 189 Rurouni Kenshin chap 188 Rurouni Kenshin chap 187 Rurouni Kenshin chap 186 Rurouni Kenshin chap 185 Rurouni Kenshin chap 184 Rurouni Kenshin chap 183 Rurouni Kenshin chap 182 Rurouni Kenshin chap 181 Rurouni Kenshin chap 180 Rurouni Kenshin chap 179 Rurouni Kenshin chap 178 Rurouni Kenshin chap 177 Rurouni Kenshin chap 176 Rurouni Kenshin chap 175 Rurouni Kenshin chap 174 Rurouni Kenshin chap 173 Rurouni Kenshin chap 172 Rurouni Kenshin chap 171 Rurouni Kenshin chap 170 Rurouni Kenshin chap 169 Rurouni Kenshin chap 168 Rurouni Kenshin chap 167 Rurouni Kenshin chap 166 Rurouni Kenshin chap 165 Rurouni Kenshin chap 164 Rurouni Kenshin chap 163 Rurouni Kenshin chap 162 Rurouni Kenshin chap 161 Rurouni Kenshin chap 160 Rurouni Kenshin chap 159 Rurouni Kenshin chap 158 Rurouni Kenshin chap 157 Rurouni Kenshin chap 156 Rurouni Kenshin chap 155 Rurouni Kenshin chap 154 Rurouni Kenshin chap 153 Rurouni Kenshin chap 152 Rurouni Kenshin chap 151 Rurouni Kenshin chap 150 Rurouni Kenshin chap 149 Rurouni Kenshin chap 148 Rurouni Kenshin chap 147 Rurouni Kenshin chap 146 Rurouni Kenshin chap 145 Rurouni Kenshin chap 144 Rurouni Kenshin chap 143 Rurouni Kenshin chap 142 Rurouni Kenshin chap 141 Rurouni Kenshin chap 140 Rurouni Kenshin chap 139 Rurouni Kenshin chap 138 Rurouni Kenshin chap 137 Rurouni Kenshin chap 136 Rurouni Kenshin chap 135 Rurouni Kenshin chap 134 Rurouni Kenshin chap 133 Rurouni Kenshin chap 132 Rurouni Kenshin chap 131 Rurouni Kenshin chap 130 Rurouni Kenshin chap 129 Rurouni Kenshin chap 128 Rurouni Kenshin chap 127 Rurouni Kenshin chap 126 Rurouni Kenshin chap 125 Rurouni Kenshin chap 124 Rurouni Kenshin chap 123 Rurouni Kenshin chap 122 Rurouni Kenshin chap 121 Rurouni Kenshin chap 120 Rurouni Kenshin chap 119 Rurouni Kenshin chap 118 Rurouni Kenshin chap 117 Rurouni Kenshin chap 116 Rurouni Kenshin chap 115 Rurouni Kenshin chap 114 Rurouni Kenshin chap 113 Rurouni Kenshin chap 112 Rurouni Kenshin chap 111 Rurouni Kenshin chap 110 Rurouni Kenshin chap 109 Rurouni Kenshin chap 108 Rurouni Kenshin chap 107 Rurouni Kenshin chap 106 Rurouni Kenshin chap 105 Rurouni Kenshin chap 104 Rurouni Kenshin chap 103 Rurouni Kenshin chap 102 Rurouni Kenshin chap 101 Rurouni Kenshin chap 100 Rurouni Kenshin chap 99 Rurouni Kenshin chap 98 Rurouni Kenshin chap 97 Rurouni Kenshin chap 96 Rurouni Kenshin chap 95 Rurouni Kenshin chap 94 Rurouni Kenshin chap 93 Rurouni Kenshin chap 92 Rurouni Kenshin chap 91 Rurouni Kenshin chap 90 Rurouni Kenshin chap 89 Rurouni Kenshin chap 88 Rurouni Kenshin chap 87 Rurouni Kenshin chap 86 Rurouni Kenshin chap 85 Rurouni Kenshin chap 84 Rurouni Kenshin chap 83 Rurouni Kenshin chap 82 Rurouni Kenshin chap 81 Rurouni Kenshin chap 80 Rurouni Kenshin chap 79 Rurouni Kenshin chap 78 Rurouni Kenshin chap 77 Rurouni Kenshin chap 76 Rurouni Kenshin chap 75 Rurouni Kenshin chap 74 Rurouni Kenshin chap 73 Rurouni Kenshin chap 72 Rurouni Kenshin chap 71 Rurouni Kenshin chap 70 Rurouni Kenshin chap 69 Rurouni Kenshin chap 68 Rurouni Kenshin chap 67 Rurouni Kenshin chap 66 Rurouni Kenshin chap 65 Rurouni Kenshin chap 64 Rurouni Kenshin chap 63 Rurouni Kenshin chap 62 Rurouni Kenshin chap 61 Rurouni Kenshin chap 60 Rurouni Kenshin chap 59 Rurouni Kenshin chap 58 Rurouni Kenshin chap 57 Rurouni Kenshin chap 56 Rurouni Kenshin chap 55 Rurouni Kenshin chap 54 Rurouni Kenshin chap 53 Rurouni Kenshin chap 52 Rurouni Kenshin chap 51 Rurouni Kenshin chap 50 Rurouni Kenshin chap 49 Rurouni Kenshin chap 48 Rurouni Kenshin chap 47.5-ngoại truyện Rurouni Kenshin chap 47 Rurouni Kenshin chap 46 Rurouni Kenshin chap 45 Rurouni Kenshin chap 44 Rurouni Kenshin chap 43 Rurouni Kenshin chap 42 Rurouni Kenshin chap 41 Rurouni Kenshin chap 40 Rurouni Kenshin chap 39 Rurouni Kenshin chap 38 Rurouni Kenshin chap 37 Rurouni Kenshin chap 36 Rurouni Kenshin chap 35 Rurouni Kenshin chap 34 Rurouni Kenshin chap 33 Rurouni Kenshin chap 32 Rurouni Kenshin chap 31 Rurouni Kenshin chap 30 Rurouni Kenshin chap 29 Rurouni Kenshin chap 28 Rurouni Kenshin chap 27 Rurouni Kenshin chap 26 Rurouni Kenshin chap 25 Rurouni Kenshin chap 24 Rurouni Kenshin chap 23 Rurouni Kenshin chap 22.5 Rurouni Kenshin chap 22 Rurouni Kenshin chap 21 Rurouni Kenshin chap 20 Rurouni Kenshin chap 19 Rurouni Kenshin chap 18 Rurouni Kenshin chap 17 Rurouni Kenshin chap 16 Rurouni Kenshin chap 15 Rurouni Kenshin chap 14 Rurouni Kenshin chap 13 Rurouni Kenshin chap 12 Rurouni Kenshin chap 11 Rurouni Kenshin chap 10 Rurouni Kenshin chap 9 Rurouni Kenshin chap 8 Rurouni Kenshin chap 7 Rurouni Kenshin chap 6.5 Rurouni Kenshin chap 6 Rurouni Kenshin chap 5 Rurouni Kenshin chap 4 Rurouni Kenshin chap 3 Rurouni Kenshin chap 2 Rurouni Kenshin chap 1