Roppongi Black Cross
Tác giả:
YANAGISAWA Kimio
Thể loại:
Action , Martial Arts , Shounen , manga
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
6.864
Nội dung:
Một ngày nọ, một thành viên của băng đảng yakuza bị tấn công ở roppongi - tokyo, đây chỉ là đoạn mở đầu cho câu chuyện trả thù của một người đàn ông, nguyên do bắt đầu từ vụ tai nạn 22 năm trước, nhưng ngọn lửa báo thù vẫn âm ỉ cháy trong đêm...
Share:
Roppongi Black Cross chap 70 [end] Roppongi Black Cross chap 69 Roppongi Black Cross chap 68 Roppongi Black Cross chap 67 Roppongi Black Cross chap 66 Roppongi Black Cross chap 65 Roppongi Black Cross chap 64 Roppongi Black Cross chap 63 Roppongi Black Cross chap 62 Roppongi Black Cross chap 61 Roppongi Black Cross chap 60 Roppongi Black Cross chap 59 Roppongi Black Cross chap 58 Roppongi Black Cross chap 57 Roppongi Black Cross chap 56 Roppongi Black Cross chap 55 Roppongi Black Cross chap 54 Roppongi Black Cross chap 53 Roppongi Black Cross chap 52 Roppongi Black Cross chap 51 Roppongi Black Cross chap 50 Roppongi Black Cross chap 49 Roppongi Black Cross chap 48 Roppongi Black Cross chap 47 Roppongi Black Cross chap 46 Roppongi Black Cross chap 45 Roppongi Black Cross chap 44 Roppongi Black Cross chap 43 Roppongi Black Cross chap 42 Roppongi Black Cross chap 41 Roppongi Black Cross chap 40 Roppongi Black Cross chap 39 Roppongi Black Cross chap 38 Roppongi Black Cross chap 37 Roppongi Black Cross chap 36 Roppongi Black Cross chap 35 Roppongi Black Cross chap 34 Roppongi Black Cross chap 33 Roppongi Black Cross chap 32 Roppongi Black Cross chap 31 Roppongi Black Cross chap 30 Roppongi Black Cross chap 29 Roppongi Black Cross chap 28 Roppongi Black Cross chap 27 Roppongi Black Cross chap 26 Roppongi Black Cross chap 25 Roppongi Black Cross chap 24 Roppongi Black Cross chap 23 Roppongi Black Cross chap 22 Roppongi Black Cross chap 21 Roppongi Black Cross chap 20 Roppongi Black Cross chap 19 Roppongi Black Cross chap 18 Roppongi Black Cross chap 17 Roppongi Black Cross chap 16 Roppongi Black Cross chap 15 Roppongi Black Cross chap 14 Roppongi Black Cross chap 13 Roppongi Black Cross chap 12 Roppongi Black Cross chap 11 Roppongi Black Cross chap 10 Roppongi Black Cross chap 9 Roppongi Black Cross chap 8 Roppongi Black Cross chap 7 Roppongi Black Cross chap 6 Roppongi Black Cross chap 5 Roppongi Black Cross chap 4 Roppongi Black Cross chap 3 Roppongi Black Cross chap 2 Roppongi Black Cross chap 1