Resident Evil Biohazard Heavenly Island
Tác giả:
Đang cập nhật 
Thể loại:
Action , Horror , Fantasy , Truyện COMICVN.NET  , manga
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
13.627
Nội dung:
Tominaga takeru là trợ lý của giám đốc sản xuất chương trình idol survival - một chương trình truyền hình thực tế tập trung những idol hàng đầu của Nhật và Mỹ. Trong chương trình lần này, đoàn làm phim đã chọn một hòn đảo hoang vu ở Nam Mỹ có tên là Sonidode Totoga để quay phim. Nhưng họ không biết rằng Alex Wesker từng dùng nơi này để có những thí nghiệm nhằm tìm ra cách trường sinh bất tử. Tominaga sớm phát hiện ra xác của một trong những idol và mọi chuyện bắt đầu từ đây
Share:
Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 50 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 49 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 48 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 47 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 46 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 45 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 44 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 43 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 42 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 41 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 40 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 39 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 38 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 37 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 36 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 35 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 34 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 33 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 32 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 31 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 30 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 29 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 28 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 27 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 26 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 25 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 24 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 23 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 22 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 21 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 20 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 19 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 18 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 17 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 16 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 15 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 14 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 13 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 12 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 11 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 10 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 9 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 8 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 7 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 6 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 5 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 4 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 3 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 2 Resident Evil Biohazard Heavenly Island chapter 1