Psychometrer Eiji
Tác giả:
Ando YumaAndo Yuma
Thể loại:
Comedy , Mystery , Psychological , Shounen , Shounen , Psychological , Mystery , Comedy
Trạng thái:
Đang phát hành
Lượt xem:
10.218
Nội dung:
Eiji Asuma là một học sinh trung học có khả năng ngoại cảm. Khi tiếp xúc với một vật hay một người, cậu có thể cảm nhận đựợc những mảnh vụn kí ức đến từ đó. Những người duy nhất biết được khả năng này của cậu chỉ có cô em gái Emi và người bạn thân nhất Yusuke. Trong vụ trọng án về một kẻ giết người hàng lọat có tên Moebius, Eji đã làm quen với nữ cảnh sát hình sự Ryoko Shima. Shima để ý và nhanh chóng nhận ra khả năng của Eji, nhờ vào những luận văn cô đã từng nghiên cứu về khả năng ngoại cảm khi còn ở trường học cảnh sát. Và mọi chuyện bắt đầu, khi nhà ngoại cảm trẻ đồng ý trở thành người cộng sự với cô.
Share:
Psychometrer Eiji chapter 71 Psychometrer Eiji chapter 70 Psychometrer Eiji chapter 69 Psychometrer Eiji chapter 68 Psychometrer Eiji chapter 67 Psychometrer Eiji chapter 66 Psychometrer Eiji chapter 65 Psychometrer Eiji chapter 64 Psychometrer Eiji chapter 63 Psychometrer Eiji chapter 62 Psychometrer Eiji chapter 61 Psychometrer Eiji chapter 60 Psychometrer Eiji chapter 59 Psychometrer Eiji chapter 58 Psychometrer Eiji chapter 57 Psychometrer Eiji chapter 56 Psychometrer Eiji chapter 55 Psychometrer Eiji chapter 54 Psychometrer Eiji chapter 53 Psychometrer Eiji chapter 52 Psychometrer Eiji chapter 51 Psychometrer Eiji chapter 50 Psychometrer Eiji chapter 49 Psychometrer Eiji chapter 48 Psychometrer Eiji chapter 47 Psychometrer Eiji chapter 46 Psychometrer Eiji chapter 45 Psychometrer Eiji chapter 44 Psychometrer Eiji chapter 43 Psychometrer Eiji chapter 42 Psychometrer Eiji chapter 41 Psychometrer Eiji chapter 40 Psychometrer Eiji chapter 39 Psychometrer Eiji chapter 38 Psychometrer Eiji chapter 37 Psychometrer Eiji chapter 36 Psychometrer Eiji chapter 35 Psychometrer Eiji chapter 34 Psychometrer Eiji chapter 33 Psychometrer Eiji chapter 32 Psychometrer Eiji chapter 31 Psychometrer Eiji chapter 30 Psychometrer Eiji chapter 29 Psychometrer Eiji chapter 28 Psychometrer Eiji chapter 27 Psychometrer Eiji chapter 26 Psychometrer Eiji chapter 25 Psychometrer Eiji chapter 24 Psychometrer Eiji chapter 23 Psychometrer Eiji chapter 22 Psychometrer Eiji chapter 21 Psychometrer Eiji chapter 20 Psychometrer Eiji chapter 19 Psychometrer Eiji chapter 18 Psychometrer Eiji chapter 17 Psychometrer Eiji chapter 16 Psychometrer Eiji chapter 15 Psychometrer Eiji chapter 14 Psychometrer Eiji chapter 13 Psychometrer Eiji chapter 12 Psychometrer Eiji chapter 11 Psychometrer Eiji chapter 10 Psychometrer Eiji chapter 9 Psychometrer Eiji chapter 8 Psychometrer Eiji chapter 7 Psychometrer Eiji chapter 6 Psychometrer Eiji chapter 5 Psychometrer Eiji chapter 4 Psychometrer Eiji chapter 3 Psychometrer Eiji chapter 2 Psychometrer Eiji chapter 1