Phong Vân
Tác giả:
Mã Vinh Thành
Thể loại:
Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Supernatural
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
280.018
Nội dung:
Hùng Bá sai thủ hạ của mình đến sát hại gia đình Hoắc Bộ Thiên. Cả nhà họ Hoắc chết thảm, duy có đưá con nuôi là Hoắc Kinh Giác thoát chết nhờ "Thiên Kiếm" Vô Danh cứu gúp. Vì muốn học võ công báo thù, Kinh Giác xin làm đệ tử Vô Danh. Thiên Kiếm thấy oán khí từ người Kinh Giác quá mạnh, nên không thu nhận. Kinh Giác quyết định đến hang ổ kẻ thù - Thiên Hạ Hội - để học võ công của Hùng Bá, hi vọng một ngày có thể giết Hùng Bá bàng chính võ công của hắn. Nhìn lên mây bay trên trời, Kinh Giác lấy tên mới của mình là Bộ Kinh Vân(bước qua mây). Để rồi nhiều năm sau cậu ta trở thành "Bất Khốc tử thần", danh chấn võ lâm.
Share:
Phong Vân chap 675 (tựa mỗi trang) Phong Vân chap 675: hồi cuối (phác thảo) Phong Vân chap 674 Phong Vân chap 673 Phong Vân chap 672 Phong Vân chap 671b Phong Vân chap 671a Phong Vân chap 670 Phong Vân chap 669 Phong Vân chap 668b Phong Vân chap 668a Phong Vân chap 667 Phong Vân chap 666 Phong Vân chap 665 Phong Vân chap 664 Phong Vân chap 663 Phong Vân chap 662 Phong Vân chap 661 Phong Vân chap 660 Phong Vân chap 659 Phong Vân chap 658 Phong Vân chap 657 Phong Vân chap 656 Phong Vân chap 655 Phong Vân chap 654 Phong Vân chap 653 Phong Vân chap 652 Phong Vân chap 651 Phong Vân chap 650 Phong Vân chap 649 Phong Vân chap 648 Phong Vân chap 647 Phong Vân chap 646 Phong Vân chap 645 Phong Vân chap 644 Phong Vân chap 643 Phong Vân chap 642 Phong Vân chap 641 Phong Vân chap 640 Phong Vân chap 639 Phong Vân chap 638 Phong Vân chap 637 Phong Vân chap 636 Phong Vân chap 635 Phong Vân chap 634 Phong Vân chap 633 Phong Vân chap 632 Phong Vân chap 631 Phong Vân chap 630 Phong Vân chap 629 Phong Vân chap 628 Phong Vân chap 627 Phong Vân chap 626 Phong Vân chap 625 Phong Vân chap 624 Phong Vân chap 623 Phong Vân chap 622 Phong Vân chap 621 Phong Vân chap 620 Phong Vân chap 619 Phong Vân chap 618 Phong Vân chap 617 Phong Vân chap 616 Phong Vân chap 615 Phong Vân chap 614 Phong Vân chap 613 Phong Vân chap 612 Phong Vân chap 611 Phong Vân chap 610 Phong Vân chap 609 Phong Vân chap 608 Phong Vân chap 607 Phong Vân chap 606 Phong Vân chap 605 Phong Vân chap 604 Phong Vân chap 603 Phong Vân chap 602 Phong Vân chap 601 Phong Vân chap 600 Phong Vân chap 599 Phong Vân chap 598 Phong Vân chap 597 Phong Vân chap 596 Phong Vân chap 595 Phong Vân chap 594 Phong Vân chap 593 Phong Vân chap 592 Phong Vân chap 591 Phong Vân chap 590 Phong Vân chap 589 Phong Vân chap 588 Phong Vân chap 587 Phong Vân chap 586 Phong Vân chap 585 Phong Vân chap 584 Phong Vân chap 583 Phong Vân chap 582 Phong Vân chap 581 Phong Vân chap 580 Phong Vân chap 579 Phong Vân chap 578 Phong Vân chap 577 Phong Vân chap 576 Phong Vân chap 575 Phong Vân chap 574 Phong Vân chap 573 Phong Vân chap 572 Phong Vân chap 571 Phong Vân chap 570 Phong Vân chap 569 Phong Vân chap 568 Phong Vân chap 567 Phong Vân chap 566 Phong Vân chap 565 Phong Vân chap 564 Phong Vân chap 563 Phong Vân chap 562 Phong Vân chap 561 Phong Vân chap 560 Phong Vân chap 559 Phong Vân chap 558 Phong Vân chap 557 Phong Vân chap 556 Phong Vân chap 555 Phong Vân chap 554 Phong Vân chap 553 Phong Vân chap 552 Phong Vân chap 551 Phong Vân chap 550 Phong Vân chap 549 Phong Vân chap 548 Phong Vân chap 547 Phong Vân chap 546 Phong Vân chap 545 Phong Vân chap 544 Phong Vân chap 543 Phong Vân chap 542 Phong Vân chap 541 Phong Vân chap 540 Phong Vân chap 539 Phong Vân chap 538 Phong Vân chap 537 Phong Vân chap 536 Phong Vân chap 535 Phong Vân chap 534 Phong Vân chap 533 Phong Vân chap 532 Phong Vân chap 531 Phong Vân chap 530 Phong Vân chap 529 Phong Vân chap 528 Phong Vân chap 527 Phong Vân chap 526 Phong Vân chap 525 Phong Vân chap 524 Phong Vân chap 523 Phong Vân chap 522 Phong Vân chap 521 Phong Vân chap 520 Phong Vân chap 519 Phong Vân chap 518 Phong Vân chap 517 Phong Vân chap 516 Phong Vân chap 515 Phong Vân chap 514 Phong Vân chap 513 Phong Vân chap 512 Phong Vân chap 511 Phong Vân chap 510 Phong Vân chap 509 Phong Vân chap 508 Phong Vân chap 507 Phong Vân chap 506 Phong Vân chap 505 Phong Vân chap 504 Phong Vân chap 503 Phong Vân chap 502 Phong Vân chap 501 Phong Vân chap 500 Phong Vân chap 499 Phong Vân chap 498 Phong Vân chap 497 Phong Vân chap 496 Phong Vân chap 495 Phong Vân chap 494 Phong Vân chap 493 Phong Vân chap 492 Phong Vân chap 491 Phong Vân chap 490 Phong Vân chap 489 Phong Vân chap 488 Phong Vân chap 487 Phong Vân chap 486 Phong Vân chap 485 Phong Vân chap 484 Phong Vân chap 483 Phong Vân chap 482 Phong Vân chap 481 Phong Vân chap 480 Phong Vân chap 479 Phong Vân chap 478 Phong Vân chap 477 Phong Vân chap 476 Phong Vân chap 475 Phong Vân chap 474 Phong Vân chap 473 Phong Vân chap 472 Phong Vân chap 471 Phong Vân chap 470 Phong Vân chap 469 Phong Vân chap 468 Phong Vân chap 467 Phong Vân chap 466 Phong Vân chap 465 Phong Vân chap 464 Phong Vân chap 463 Phong Vân chap 462 Phong Vân chap 461 Phong Vân chap 460 Phong Vân chap 459 Phong Vân chap 458 Phong Vân chap 457 Phong Vân chap 456 Phong Vân chap 455 Phong Vân chap 454 Phong Vân chap 453 Phong Vân chap 452 Phong Vân chap 451 Phong Vân chap 450 Phong Vân chap 449 Phong Vân chap 448 Phong Vân chap 447 Phong Vân chap 446 Phong Vân chap 445 Phong Vân chap 444 Phong Vân chap 443 Phong Vân chap 442 Phong Vân chap 441 Phong Vân chap 440 Phong Vân chap 439 Phong Vân chap 438 Phong Vân chap 437 Phong Vân chap 436 Phong Vân chap 435 Phong Vân chap 434 Phong Vân chap 433 Phong Vân chap 432 Phong Vân chap 431 Phong Vân chap 430 Phong Vân chap 429 Phong Vân chap 428 Phong Vân chap 427 Phong Vân chap 426 Phong Vân chap 425 Phong Vân chap 424 Phong Vân chap 423 Phong Vân chap 422 Phong Vân chap 421 Phong Vân chap 420 Phong Vân chap 419 Phong Vân chap 418 Phong Vân chap 417 Phong Vân chap 416 Phong Vân chap 415 Phong Vân chap 414 Phong Vân chap 413 Phong Vân chap 412 Phong Vân chap 411 Phong Vân chap 410 Phong Vân chap 409 Phong Vân chap 408 Phong Vân chap 407 Phong Vân chap 406 Phong Vân chap 405 Phong Vân chap 404 Phong Vân chap 403 Phong Vân chap 402 Phong Vân chap 401 Phong Vân chap 400 Phong Vân chap 399 Phong Vân chap 398 Phong Vân chap 397 Phong Vân chap 396 Phong Vân chap 395 Phong Vân chap 394 Phong Vân chap 393 Phong Vân chap 392 Phong Vân chap 391 Phong Vân chap 390 Phong Vân chap 389 Phong Vân chap 388 Phong Vân chap 387 Phong Vân chap 386 Phong Vân chap 385 Phong Vân chap 384 Phong Vân chap 383 Phong Vân chap 382 Phong Vân chap 381 Phong Vân chap 380 Phong Vân chap 379 Phong Vân chap 378 Phong Vân chap 377 Phong Vân chap 376 Phong Vân chap 375 Phong Vân chap 374 Phong Vân chap 373 Phong Vân chap 372 Phong Vân chap 371 Phong Vân chap 370 Phong Vân chap 369 Phong Vân chap 368 Phong Vân chap 367 Phong Vân chap 366 Phong Vân chap 365 Phong Vân chap 364 Phong Vân chap 363 Phong Vân chap 362 Phong Vân chap 361 Phong Vân chap 360 Phong Vân chap 359 Phong Vân chap 358 Phong Vân chap 357 Phong Vân chap 356 Phong Vân chap 355 Phong Vân chap 354 Phong Vân chap 353 Phong Vân chap 352 Phong Vân chap 351 Phong Vân chap 350 Phong Vân chap 349 Phong Vân chap 348 Phong Vân chap 347 Phong Vân chap 346 Phong Vân chap 345 Phong Vân chap 344 Phong Vân chap 343 Phong Vân chap 342 Phong Vân chap 341 Phong Vân chap 340 Phong Vân chap 339 Phong Vân chap 338 Phong Vân chap 337 Phong Vân chap 336 Phong Vân chap 335 Phong Vân chap 334 Phong Vân chap 333 Phong Vân chap 332 Phong Vân chap 331 Phong Vân chap 330 Phong Vân chap 329 Phong Vân chap 328 Phong Vân chap 327 Phong Vân chap 326 Phong Vân chap 325 Phong Vân chap 324 Phong Vân chap 323 Phong Vân chap 322 Phong Vân chap 321 Phong Vân chap 320 Phong Vân chap 319 Phong Vân chap 318 Phong Vân chap 317 Phong Vân chap 316 Phong Vân chap 315 Phong Vân chap 314 Phong Vân chap 313 Phong Vân chap 312 Phong Vân chap 311 Phong Vân chap 310 Phong Vân chap 309 Phong Vân chap 308 Phong Vân chap 307 Phong Vân chap 306 Phong Vân chap 305 Phong Vân chap 304 Phong Vân chap 303 Phong Vân chap 302 Phong Vân chap 301 Phong Vân chap 300 Phong Vân chap 299 Phong Vân chap 298 Phong Vân chap 297 Phong Vân chap 296 Phong Vân chap 295 Phong Vân chap 294 Phong Vân chap 293 Phong Vân chap 292 Phong Vân chap 291 Phong Vân chap 290 Phong Vân chap 289 Phong Vân chap 288 Phong Vân chap 287 Phong Vân chap 286 Phong Vân chap 285 Phong Vân chap 284 Phong Vân chap 283 Phong Vân chap 282 Phong Vân chap 281 Phong Vân chap 280 Phong Vân chap 279 Phong Vân chap 278 Phong Vân chap 277 Phong Vân chap 276 Phong Vân chap 275 Phong Vân chap 274 Phong Vân chap 273 Phong Vân chap 272 Phong Vân chap 271 Phong Vân chap 270 Phong Vân chap 269 Phong Vân chap 268 Phong Vân chap 267 Phong Vân chap 266 Phong Vân chap 265 Phong Vân chap 264 Phong Vân chap 263 Phong Vân chap 262 Phong Vân chap 261 Phong Vân chap 260 Phong Vân chap 252 Phong Vân chap 251 Phong Vân chap 250 Phong Vân chap 249 Phong Vân chap 248 Phong Vân chap 247 Phong Vân chap 246 Phong Vân chap 245 Phong Vân chap 244 Phong Vân chap 243 Phong Vân chap 242 Phong Vân chap 241 Phong Vân chap 240 Phong Vân chap 239 Phong Vân chap 238 Phong Vân chap 237 Phong Vân chap 236 Phong Vân chap 235 Phong Vân chap 234 Phong Vân chap 233 Phong Vân chap 232 Phong Vân chap 231 Phong Vân chap 230 Phong Vân chap 229 Phong Vân chap 228 Phong Vân chap 227 Phong Vân chap 226 Phong Vân chap 225 Phong Vân chap 224 Phong Vân chap 223 Phong Vân chap 222 Phong Vân chap 221 Phong Vân chap 220 Phong Vân chap 219 Phong Vân chap 218 Phong Vân chap 217 Phong Vân chap 216 Phong Vân chap 215 Phong Vân chap 214 Phong Vân chap 213 Phong Vân chap 212 Phong Vân chap 211 Phong Vân chap 210 Phong Vân chap 209 Phong Vân chap 208 Phong Vân chap 207 Phong Vân chap 206 Phong Vân chap 205 Phong Vân chap 204 Phong Vân chap 203 Phong Vân chap 202 Phong Vân chap 201 Phong Vân chap 200 Phong Vân chap 199 Phong Vân chap 198 Phong Vân chap 197 Phong Vân chap 196 Phong Vân chap 195 Phong Vân chap 194 Phong Vân chap 193 Phong Vân chap 192 Phong Vân chap 191 Phong Vân chap 190 Phong Vân chap 189 Phong Vân chap 188 Phong Vân chap 187 Phong Vân chap 186 Phong Vân chap 185 Phong Vân chap 184 Phong Vân chap 183 Phong Vân chap 182 Phong Vân chap 181 Phong Vân chap 180 Phong Vân chap 179 Phong Vân chap 178 Phong Vân chap 177 Phong Vân chap 176 Phong Vân chap 175 Phong Vân chap 174 Phong Vân chap 173 Phong Vân chap 172 Phong Vân chap 171 Phong Vân chap 170 Phong Vân chap 169 Phong Vân chap 168 Phong Vân chap 167 Phong Vân chap 166 Phong Vân chap 165 Phong Vân chap 164 Phong Vân chap 163 Phong Vân chap 162 Phong Vân chap 161 Phong Vân chap 160 Phong Vân chap 159 Phong Vân chap 158 Phong Vân chap 157 Phong Vân chap 156 Phong Vân chap 155 Phong Vân chap 154 Phong Vân chap 153 Phong Vân chap 152 Phong Vân chap 151 Phong Vân chap 150 Phong Vân chap 149 Phong Vân chap 148 Phong Vân chap 147 Phong Vân chap 146 Phong Vân chap 145 Phong Vân chap 144 Phong Vân chap 143 Phong Vân chap 142 Phong Vân chap 141 Phong Vân chap 140 Phong Vân chap 139 Phong Vân chap 138 Phong Vân chap 137 Phong Vân chap 136 Phong Vân chap 135 Phong Vân chap 134 Phong Vân chap 133 Phong Vân chap 132 Phong Vân chap 131 Phong Vân chap 130 Phong Vân chap 129 Phong Vân chap 128 Phong Vân chap 127 Phong Vân chap 126 Phong Vân chap 125 Phong Vân chap 124 Phong Vân chap 123 Phong Vân chap 122 Phong Vân chap 121 Phong Vân chap 120 Phong Vân chap 119 Phong Vân chap 118 Phong Vân chap 117 Phong Vân chap 116 Phong Vân chap 115 Phong Vân chap 114 Phong Vân chap 113 Phong Vân chap 112 Phong Vân chap 111 Phong Vân chap 110 Phong Vân chap 109 Phong Vân chap 108 Phong Vân chap 107 Phong Vân chap 106 Phong Vân chap 105 Phong Vân chap 104 Phong Vân chap 103 Phong Vân chap 102 Phong Vân chap 101 Phong Vân chap 100 Phong Vân chap 99 Phong Vân chap 98 Phong Vân chap 97 Phong Vân chap 96 Phong Vân chap 95 Phong Vân chap 94 Phong Vân chap 93 Phong Vân chap 92 Phong Vân chap 91 Phong Vân chap 90 Phong Vân chap 89 Phong Vân chap 88 Phong Vân chap 87 Phong Vân chap 86 Phong Vân chap 85 Phong Vân chap 84 Phong Vân chap 83 Phong Vân chap 82 Phong Vân chap 81 Phong Vân chap 80 Phong Vân chap 79 Phong Vân chap 78 Phong Vân chap 77 Phong Vân chap 76 Phong Vân chap 75 Phong Vân chap 74 Phong Vân chap 73 Phong Vân chap 72 Phong Vân chap 71 Phong Vân chap 70 Phong Vân chap 69 Phong Vân chap 68 Phong Vân chap 67 Phong Vân chap 66 Phong Vân chap 65 Phong Vân chap 64 Phong Vân chap 63 Phong Vân chap 62 Phong Vân chap 61 Phong Vân chap 60 Phong Vân chap 59 Phong Vân chap 58 Phong Vân chap 57 Phong Vân chap 56 Phong Vân chap 55 Phong Vân chap 54 Phong Vân chap 53 Phong Vân chap 52 Phong Vân chap 51 Phong Vân chap 50 Phong Vân chap 49 Phong Vân chap 48 Phong Vân chap 47 Phong Vân chap 46 Phong Vân chap 45 Phong Vân chap 44 Phong Vân chap 43 Phong Vân chap 42 Phong Vân chap 41 Phong Vân chap 40 Phong Vân chap 39 Phong Vân chap 38 Phong Vân chap 37 Phong Vân chap 36 Phong Vân chap 35 Phong Vân chap 34 Phong Vân chap 33 Phong Vân chap 32 Phong Vân chap 31 Phong Vân chap 30 Phong Vân chap 29 Phong Vân chap 28 Phong Vân chap 27 Phong Vân chap 26 Phong Vân chap 25 Phong Vân chap 24 Phong Vân chap 23 Phong Vân chap 22 Phong Vân chap 21 Phong Vân chap 20 Phong Vân chap 19 Phong Vân chap 18 Phong Vân chap 17 Phong Vân chap 16 Phong Vân chap 15 Phong Vân chap 14 Phong Vân chap 13 Phong Vân chap 12 Phong Vân chap 11 Phong Vân chap 10 Phong Vân chap 9 Phong Vân chap 8 Phong Vân chap 7 Phong Vân chap 6.5 Phong Vân chap 6 Phong Vân chap 5 Phong Vân chap 4 Phong Vân chap 3 Phong Vân chap 2 Phong Vân chap 1