Path of the Assassin – Hanzou no Mon
Tên khác:
半蔵の門
Tác giả:
Koike Kazuo ,
Thể loại:
Action , Drama , Historical , Martial Arts ,
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
13.787
Nội dung:
Path of the Assassin (半蔵の門) Hanzou no Mon là manga Gekiga ( Kịch họa) được viết bởi Kazuo Koike và họa sĩ Goseki Kojima, được xuất bản trên tạp chí tuần san Gendai (Kodansha), không giống như các tác phẩm trước hai người đã hợp tác cùng nhau ( Sói mang con và đao phủ võ sĩ đạo), câu truyện này tập trung vào hai hình tượng lịch sử của nhật bản thế kỉ mười sáu. Hanzou no Mon là câu truyện kể về cuộc đời của Hattori Hanzou, Thủ lĩnh đội ninja bảo vệ Tokugawa Ieyasu người sau này trở thành tướng quân và là người thống nhất Nhật Bản. Hai tác giả của câu truyện đã mô tả nó như một câu chuyện về hai người bạn tri kỉ, cùng một giấc mơ, nỗ lực vươn lên trong cơn triều dâng thời đại.
Share:
Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 64.3 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 64.2 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 64.1 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 63.2 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 63.1 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 62.4 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 62.3 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 62.2 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 62.1 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 61 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 60 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 59.2 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 59.1 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 58.2 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 58.1 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 57.2 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 57.1 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 56 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 55 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 54 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 53.3 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 53.2 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 53.1 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 52 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 51 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 50 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 49.4 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 49.3 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 49.2 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 49.1 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 48 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 47.2 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 47.1 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 46 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 45 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 44 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 43.2 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 43 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 42 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 41 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 40 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 39 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 38 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 37 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 36.2 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 36.1 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 35 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 34 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 33 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 32.7 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 32.6 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 32.5 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 32.4 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 32.3 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 32.2 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 32.1 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 31.5 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 31.4 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 31.3 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 31.2 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 31.1 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 30 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 29 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 28 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 27 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 26 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 25 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 24 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 23 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 22 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 21 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 20 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 19 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 18 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 17.2 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 17.1 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 16 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 15 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 14 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 13 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 12 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 11 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 10 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 9 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 8 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 7 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 6 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 5 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 4 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 3 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 2 Path of the Assassin – Hanzou no Mon chap 1