Origin
Tác giả:
Đang cập nhật 
Thể loại:
Action , Adult , Horror , Manhwa , Martial Arts , Psychological
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
21.261
Nội dung:
Năm 2048 sau công nguyên, các tổ chức tội phạm tập trung tại Nhật Bản với những thế lực bí ẩn tấn công ,sát hại con người. " Origin " - người đứng lên đối đầu chúng là ai ? Các bạn cùng theo dõi nhé.
Share:
Origin Chapter 87 Origin Chapter 86 Origin Chapter 85 Origin Chapter 84 Origin Chapter 83 Origin Chapter 82 Origin Chapter 81 Origin Chapter 80 Origin Chapter 79 Origin Chapter 78 Origin Chapter 77 Origin Chapter 76 Origin Chapter 75 Origin Chapter 74 Origin Chapter 73 Origin Chapter 72 Origin Chapter 71 Origin chapter 70 Origin chapter 69 Origin chapter 68 Origin chapter 67 Origin chapter 66 Origin chapter 65 Origin chapter 64 Origin chapter 63 Origin chapter 62 Origin chapter 61 Origin chapter 60 Origin chapter 59 Origin chapter 58 Origin chapter 57 Origin chapter 56 Origin chapter 55 Origin chapter 54 Origin chapter 53 Origin chapter 52 Origin chapter 51 Origin chapter 50 Origin chapter 49 Origin chapter 48 Origin chapter 47 Origin chapter 46 Origin chapter 45 Origin chapter 44 Origin chapter 43 Origin chapter 42 Origin chapter 41 Origin chapter 40 Origin chapter 39 Origin chapter 38 Origin chapter 37 Origin chapter 36 Origin chapter 35 Origin chapter 34 Origin chapter 33 Origin chapter 32 Origin chapter 31 Origin chapter 30 Origin chapter 29 Origin chapter 28 Origin chapter 27 Origin chapter 26 Origin chapter 25 Origin chapter 24 Origin chapter 23 Origin chapter 22 Origin chapter 21 Origin chapter 20 Origin chapter 19 Origin chapter 18 Origin chapter 17 Origin chapter 16 Origin chapter 15 Origin chapter 14 Origin chapter 13 Origin chapter 12 Origin chapter 11 Origin chapter 10 Origin chapter 9 Origin chapter 8 Origin chapter 7 Origin chapter 6 Origin chapter 5 Origin chapter 4 Origin chapter 3 Origin chapter 2 Origin chapter 1