One-punch man
Tác giả:
ONE - Murata Yuusuke 
Thể loại:
Action , Comedy , Fantasy , Truyện COMICVN.NET  , manga
Trạng thái:
Đang phát hành
Lượt xem:
66.707
Nội dung:
Một Manga thể loại siêu anh hùng với đặc trưng phồng tôm đấm phát chết luôn... và mang đậm tính chất troll của tác giả. Onepunch-man là câu chuyện của 1 chàng thanh niên 23 tuổi, đang là một nhân viên văn phòng điển trai nghiêm túc và tất nhiên là ế. Không hiểu vì biến cố gì mà tự nhiên lông tóc trên người của anh trụi lủi, sau đó anh mang trong mình khả năng siêu đặc biệt "Đấm phát chết luôn" nhằm bảo vệ trái đất và thành phố nơi anh sinh sống khỏi các sinh vật ngoài không gian (nhưng phá hoại cũng không kém).
Share:
One-punch man Chapter 160 One-punch man Chapter 159 One-punch man Chapter 158 One-punch man Chapter 157 One-punch man Chapter 156 One-punch man Chapter 155 One-punch man Chapter 154 One-punch man Chapter 153 One-punch man Chapter 152 One-punch man Chapter 151.5 One-punch man Chapter 151 One-punch man Chapter 150 One-punch man Chapter 149 One-punch man Chapter 148 One-punch man Chapter 147 One-punch man Chapter 146 One-punch man Chapter 145 One-punch man Chapter 144 One-punch man Chapter 143 One-punch man Chapter 142 One-punch man Chapter 141 One-punch man Chapter 140 One-punch man Chapter 139 One-punch man Chapter 138 One-punch man Chapter 137 One-punch man Chapter 136 One-punch man Chapter 135 One-punch man Chapter 134 One-punch man Chapter 133 One-punch man Chapter 132 One-punch man Chapter 131 One-punch man Chapter 130 One-punch man Chapter 129 One-punch man Chapter 128.5 One-punch man Chapter 128 One-punch man Chapter 127 One-punch man Chapter 126 One-punch man Chapter 125 One-punch man Chapter 124 One-punch man Chapter 123 One-punch man Chapter 122 One-punch man Chapter 121 One-punch man Chapter 120 One-punch man Chapter 119 One-punch man Chapter 118 One-punch man Chapter 117 One-punch man Chapter 116 One-punch man Chapter 115 One-punch man Chapter 114.5 One-punch man Chapter 114 One-punch man Chapter 113 One-punch man Chapter 112 One-punch man Chapter 111.5 One-punch man Chapter 111 One-punch man Chapter 110 One-punch man Chapter 109 One-punch man Chapter 108 One-punch man Chapter 107.5 One-punch man Chapter extra One-punch man Chapter 107 One-punch man chapter 106 One-punch man chapter 105.5 One-punch man chapter 105 One-punch man chapter 104 One-punch man chapter 103 One-punch man chapter 102 One-punch man chapter doujin One-punch man chapter 101 One-punch man chapter 100 One-punch man chapter 99 One-punch man chapter 98 One-punch man chapter 97.5 One-punch man chapter 97 One-punch man chapter 96 One-punch man chapter 95 One-punch man chapter 94 One-punch man chapter 93.5 One-punch man chapter 93 One-punch man chapter 92 One-punch man chapter 91 One-punch man Chapter Special One-punch man chapter 90 One-punch man chapter 89 One-punch man chapter 88 One-punch man chapter 87 One-punch man chapter 86 One-punch man chapter 85.5 One-punch man chapter 85 One-punch man chapter 84 One-punch man chapter 83 One-punch man chapter 82 One-punch man chapter 81 One-punch man chapter 80 One-punch man chapter 79 One-punch man chapter 78 One-punch man chapter 77 One-punch man chapter 76 One-punch man chapter 75 One-punch man chapter 74 One-punch man chapter 73 One-punch man chapter 72 One-punch man chapter 71 One-punch man chapter 70 One-punch man chapter 69 One-punch man chapter 68 One-punch man chapter 67 One-punch man chapter 66 One-punch man chapter 65 One-punch man chapter 64 One-punch man chapter 63 One-punch man chapter 62 One-punch man chapter 61 One-punch man chapter 60 One-punch man chapter 59 One-punch man chapter 58 One-punch man chapter 57 One-punch man chapter 56 One-punch man chapter 55 One-punch man chapter 54 One-punch man chapter 53 One-punch man chapter 52 One-punch man chapter 51 One-punch man chapter 50 One-punch man chapter 49 One-punch man chapter 48 One-punch man chapter 47 One-punch man chapter 46 One-punch man chapter 45 One-punch man chapter 44 One-punch man chapter 43 One-punch man chapter 42 One-punch man chapter 41 One-punch man chapter 40 One-punch man chapter 39 One-punch man chapter 38 One-punch man chapter 37 One-punch man chapter 36 One-punch man chapter 35 One-punch man chapter 34 One-punch man chapter 33 One-punch man chapter 32 One-punch man chapter 31 One-punch man chapter 30 One-punch man chapter 29 One-punch man chapter 28 One-punch man chapter 27 One-punch man chapter 26 One-punch man chapter 25 One-punch man chapter 24 One-punch man chapter 23 One-punch man chapter 22 One-punch man chapter 21 One-punch man chapter 20 One-punch man chapter 19 One-punch man chapter 18 One-punch man chapter 17 One-punch man chapter 16 One-punch man chapter 15 One-punch man chapter 14 One-punch man chapter 13 One-punch man chapter 12 One-punch man chapter 11 One-punch man chapter 10 One-punch man chapter 9 One-punch man chapter 8 One-punch man chapter 7 One-punch man chapter 6 One-punch man chapter 5 One-punch man chapter 4 One-punch man chapter 3 One-punch man chapter 2 One-punch man chapter 1