One Piece
Tên khác:
Đảo Hải Tặc, Kho báu One Piece
Tác giả:
Oda Eiichiro 
Thể loại:
Action , Adventure , Comedy , Martial Arts , Fantasy , manga
Trạng thái:
Đang phát hành
Lượt xem:
62.714
Nội dung:
Monkey D. Luffy, 1 cậu bé rất thích hải tặc có ước mơ tìm được kho báu One Piece và trở thành Vua hải tặc - Pirate King. Lúc nhỏ, Luffy tình cờ ăn phải trái quỉ (Devil Fruit) Gomu Gomu, nó cho cơ thể cậu khả năng co dãn đàn hồi như cao su nhưng đổi lại cậu sẽ không bao giờ biết bơi. Sau đó Luffy lại được Shank cứu thoát tuy nhiên ông ta bị mất 1 cánh tay. Sau đấy Shank chia tay Luffy và để lại cho cậu cái mũ rơm (Straw Hat) và nói rằng: "Sau này bao giờ thành cướp biển hãy gặp ta và trả lại nó". Chính lời nói này đã thúc đầy Luffy trở thành 1 cướp biển thật sự.
Share:
One Piece Chapter 936 One Piece Chapter 935 One Piece Chapter 934 One Piece Chapter 933 One Piece Chapter 932 One Piece Chapter 931 One Piece Chapter 930 One Piece Chapter 929 One Piece Chapter 928 One Piece Chapter 927 One Piece Chapter 926 One Piece Chapter 925 One Piece Chapter 924 One Piece Chapter 923 One Piece Chapter 922 One Piece Chapter 921 One Piece Chapter 920 One Piece Chapter 919 One Piece Chapter 918 One Piece Chapter 917 One Piece Chapter 916 One Piece Chapter 915 One Piece Chapter 914 One Piece Chapter 913 One Piece Chapter 912.5 One Piece Chapter 912 One Piece Chapter 911 One Piece Chapter 910 One Piece Chapter 909 One Piece Chapter 908 One Piece Chapter 907 One Piece Chapter 906 One Piece Chapter 905 One Piece Chapter 904 One Piece Chapter 903 One Piece Chapter 902 One Piece Chapter 901 One Piece Chapter 900 One Piece Chapter 899 One Piece Chapter 898 One Piece Chapter 897 One Piece Chapter 896 One Piece Chapter 895 One Piece Chapter 894 One Piece Chapter 893 One Piece Chapter 892 One Piece Chapter 891 One Piece Chapter 890 One Piece Chapter 889 One Piece Chapter 888 One Piece Chapter 887 One Piece Chapter 886 One Piece Chapter 885 One Piece Chapter 884 One Piece Chapter 883: Merienda One Piece Chapter 882: Ngoài dự đoán của Yonkou One Piece Chapter 881 One Piece Chapter 880 One Piece Chapter 879 One Piece Chapter 878: Mink Tộc, Trưởng hộ vệ Quân Pedro One Piece Chapter 877: Ta không ngọt ngào như vậy đâu One Piece Chapter 876: Pudding bất ngờ xuất hiện One Piece chapter 875: danh dự người phụ nữ One Piece chapter 874 One Piece chapter 873 One Piece chapter 872 One Piece chapter 871 One Piece chapter 870 One Piece chapter 869 One Piece chapter 868 One Piece chapter 867 One Piece chapter 866 One Piece chapter 865 One Piece chapter 864 One Piece chapter 863 One Piece chapter 862 One Piece chapter 861 One Piece chapter 860 One Piece chapter 859 One Piece chapter 858 One Piece chapter 856 One Piece chapter 855 One Piece chapter 853 One Piece chapter 852 One Piece chapter 851 One Piece chapter 850 One Piece chapter 849 One Piece chapter 848 One Piece chapter 847 One Piece chapter 846 One Piece chapter 845 One Piece chapter 844 One Piece chapter 843 One Piece chapter 842 One Piece chapter 841 One Piece chapter 840 One Piece chapter 839 One Piece chapter 838 One Piece chapter 837 One Piece chapter 836 One Piece chapter 835 One Piece chapter 834 One Piece chapter 833 One Piece chapter 832 One Piece chapter 831 One Piece chapter 830 One Piece chapter 829 One Piece chapter 828 One Piece chapter 827 One Piece chapter 826 One Piece chapter 825 One Piece chapter 824 One Piece chapter 823 One Piece chapter 822 One Piece chapter 821 One Piece chapter 820 One Piece chapter 819 One Piece chapter 818 One Piece chapter 817 One Piece chapter 816 One Piece chapter 815 One Piece chapter 814 One Piece chapter 813 One Piece chapter 812 One Piece chapter 811 One Piece chapter 810 One Piece chapter 809 One Piece chapter 808 One Piece chapter 807 One Piece chapter 806 One Piece chapter 805 One Piece chapter 804 One Piece chapter 803 One Piece chapter 802 One Piece chapter 801 One Piece chapter 800 One Piece chapter 799 One Piece chapter 798 One Piece chapter 797 One Piece chapter 796 One Piece chapter 795 One Piece chapter 794 One Piece chapter 793 One Piece chapter 792 One Piece chapter 791 One Piece chapter 790 One Piece chapter 789 One Piece chapter 788 One Piece chapter 787 One Piece chapter 786 One Piece chapter 785 One Piece chapter 784 One Piece chapter 783 One Piece chapter 782 One Piece chapter 781 One Piece chapter 780 One Piece chapter 779 One Piece chapter 778 One Piece chapter 777 One Piece chapter 776 One Piece chapter 775 One Piece chapter 774 One Piece chapter 773 One Piece chapter 772 One Piece chapter 771 One Piece chapter 770 One Piece chapter 769 One Piece chapter 768 One Piece chapter 767 One Piece chapter 766 One Piece chapter 765 One Piece chapter 764 One Piece chapter 763 One Piece chapter 762 (tv) One Piece chapter 761 One Piece chapter 760 One Piece chapter 759 One Piece chapter 758 One Piece chapter 757 One Piece chapter 756 One Piece chapter 755 One Piece chapter 754 One Piece chapter 753 One Piece chapter 752 One Piece chapter 751 One Piece chapter 750 One Piece chapter 749 One Piece chapter 748 One Piece chapter 747 One Piece chapter 746 One Piece chapter 745 One Piece chapter 744 One Piece chapter 743 One Piece chapter 742 One Piece chapter 741 One Piece chapter 740 One Piece chapter 739 One Piece chapter 738 One Piece chapter 737 One Piece chapter 736 One Piece chapter 735 One Piece chapter 734 One Piece chapter 733 One Piece chapter 732 One Piece chapter 731 One Piece chapter 730 One Piece chapter 729 One Piece chapter 728 One Piece chapter 727 One Piece chapter 726 One Piece chapter 725 One Piece chapter 724 One Piece chapter 723 One Piece chapter 722 One Piece chapter 721 One Piece chapter 720 One Piece chapter 719 One Piece chapter 718 One Piece chapter 717 One Piece chapter 716 One Piece chapter 715 One Piece chapter 714 One Piece chapter 713 One Piece chapter 713 One Piece chapter 712 One Piece chapter 711 One Piece chapter 710 One Piece chapter 709 One Piece chapter 708 One Piece chapter 707 One Piece chapter 706 One Piece chapter 705 One Piece chapter 704 One Piece chapter 703 One Piece chapter 702 One Piece chapter 701 One Piece chapter 700 One Piece chapter 699 One Piece chapter 698 One Piece chapter 697 One Piece chapter 696 One Piece chapter 695 One Piece chapter 694 One Piece chapter 693 One Piece chapter 692 One Piece chapter 691 One Piece chapter 690 One Piece chapter 689 One Piece chapter 688 One Piece chapter 687 One Piece chapter 686 One Piece chapter 685 One Piece chapter 684 One Piece chapter 683 One Piece chapter 682 One Piece chapter 681 One Piece chapter 680 One Piece chapter 679 One Piece chapter 678 One Piece chapter 677 One Piece chapter 676 One Piece chapter 675 One Piece chapter 674 One Piece chapter 673 One Piece chapter 672 One Piece chapter 671 One Piece chapter 670 One Piece chapter 669 One Piece chapter 668 One Piece chapter 667 One Piece chapter 666 One Piece chapter 665 One Piece chapter 664 One Piece chapter 663 One Piece chapter 662 One Piece chapter 661 One Piece chapter 660 One Piece chapter 659 One Piece chapter 658 One Piece chapter 657 One Piece chapter 656 One Piece chapter 655 One Piece chapter 654 One Piece chapter 653 One Piece chapter 652 One Piece chapter 651 One Piece chapter 650 One Piece chapter 649 One Piece chapter 648 One Piece chapter 647 One Piece chapter 646 One Piece chapter 645 One Piece chapter 644 One Piece chapter 643 One Piece chapter 642 One Piece chapter 641 One Piece chapter 640 One Piece chapter 639 One Piece chapter 638 One Piece chapter 637 One Piece chapter 636 One Piece chapter 635 One Piece chapter 634 One Piece chapter 633 One Piece chapter 632 One Piece chapter 631 One Piece chapter 630 One Piece chapter 629 One Piece chapter 628 One Piece chapter 627 One Piece chapter 626 One Piece chapter 625 One Piece chapter 624 One Piece chapter 623 One Piece chapter 622 One Piece chapter 621 One Piece chapter 620 One Piece chapter 619 One Piece chapter 618 One Piece chapter 617 One Piece chapter 616 One Piece chapter 615 One Piece chapter 614 One Piece chapter 613 One Piece chapter 612 One Piece chapter 611 One Piece chapter 610 One Piece chapter 609 One Piece chapter 608 One Piece chapter 607 One Piece chapter 606 One Piece chapter 605 One Piece chapter 604 One Piece chapter 603 One Piece chapter 602 One Piece chapter 601 One Piece chapter 600 One Piece chapter 599 One Piece chapter 598 One Piece chapter 597 One Piece chapter 596 One Piece chapter 595 One Piece chapter 594 One Piece chapter 593 One Piece chapter 592 One Piece chapter 591 One Piece chapter 590 One Piece chapter 589 One Piece chapter 588 One Piece chapter 587 One Piece chapter 586 One Piece chapter 585 One Piece chapter 584 One Piece chapter 583 One Piece chapter 582 One Piece chapter 581 One Piece chapter 580 One Piece chapter 579 One Piece chapter 578 One Piece chapter 577 One Piece chapter 576 One Piece chapter 575 One Piece chapter 574 One Piece chapter 573 One Piece chapter 572 One Piece chapter 571 One Piece chapter 570 One Piece chapter 569 One Piece chapter 568 One Piece chapter 567 One Piece chapter 566 One Piece chapter 565 One Piece chapter 564 One Piece chapter 563 One Piece chapter 562 One Piece chapter 561 One Piece chapter 560 One Piece chapter 559 One Piece chapter 558 One Piece chapter 557 One Piece chapter 556 One Piece chapter 555 One Piece chapter 554 One Piece chapter 553 One Piece chapter 552 One Piece chapter 551 One Piece chapter 550 One Piece chapter 549 One Piece chapter 548 One Piece chapter 547 One Piece chapter 546 One Piece chapter 545 One Piece chapter 544 One Piece chapter 543 One Piece chapter 542 One Piece chapter 541 One Piece chapter 540 One Piece chapter 539 One Piece chapter 538 One Piece chapter 537 One Piece chapter 536 One Piece chapter 535 One Piece chapter 534 One Piece chapter 533 One Piece chapter 532 One Piece chapter 531 One Piece chapter 530 One Piece chapter 529 One Piece chapter 528 One Piece chapter 527 One Piece chapter 526 One Piece chapter 525 One Piece chapter 524 One Piece chapter 523 One Piece chapter 522 One Piece chapter 521 One Piece chapter 520 One Piece chapter 519 One Piece chapter 518 One Piece chapter 517 One Piece chapter 516 One Piece chapter 515 One Piece chapter 514 One Piece chapter 513 One Piece chapter 512 One Piece chapter 511 One Piece chapter 510 One Piece chapter 509 One Piece chapter 508 One Piece chapter 507 One Piece chapter 506 One Piece chapter 505 One Piece chapter 504 One Piece chapter 503 One Piece chapter 502 One Piece chapter 501 One Piece chapter 500 One Piece chapter 499 One Piece chapter 498 One Piece chapter 497 One Piece chapter 496 One Piece chapter 495 One Piece chapter 494 One Piece chapter 493 One Piece chapter 492 One Piece chapter 491 One Piece chapter 490 One Piece chapter 489 One Piece chapter 488 One Piece chapter 487 One Piece chapter 486 One Piece chapter 485 One Piece chapter 484 One Piece chapter 483 One Piece chapter 482 One Piece chapter 481 One Piece chapter 480 One Piece chapter 479 One Piece chapter 478 One Piece chapter 477 One Piece chapter 476 One Piece chapter 475 One Piece chapter 474 One Piece chapter 473 One Piece chapter 472 One Piece chapter 471 One Piece chapter 470 One Piece chapter 469 One Piece chapter 468 One Piece chapter 467 One Piece chapter 466 One Piece chapter 465 One Piece chapter 464 One Piece chapter 463 One Piece chapter 462 One Piece chapter 461 One Piece chapter 460 One Piece chapter 459 One Piece chapter 458 One Piece chapter 457 One Piece chapter 456 One Piece chapter 455 One Piece chapter 454 One Piece chapter 453 One Piece chapter 452 One Piece chapter 451 One Piece chapter 450 One Piece chapter 449 One Piece chapter 448 One Piece chapter 447 One Piece chapter 446 One Piece chapter 445 One Piece chapter 444 One Piece chapter 443 One Piece chapter 442 One Piece chapter 441 One Piece chapter 440 One Piece chapter 439 One Piece chapter 438 One Piece chapter 437 One Piece chapter 436 One Piece chapter 435 One Piece chapter 434 One Piece chapter 433 One Piece chapter 432 One Piece chapter 431 One Piece chapter 430 One Piece chapter 429 One Piece chapter 428 One Piece chapter 427 One Piece chapter 426 One Piece chapter 425 One Piece chapter 424 One Piece chapter 423 One Piece chapter 422 One Piece chapter 421 One Piece chapter 420 One Piece chapter 419 One Piece chapter 418 One Piece chapter 417 One Piece chapter 416 One Piece chapter 415 One Piece chapter 414 One Piece chapter 413 One Piece chapter 412 One Piece chapter 411 One Piece chapter 410 One Piece chapter 409 One Piece chapter 408 One Piece chapter 407 One Piece chapter 406 One Piece chapter 405 One Piece chapter 404 One Piece chapter 403 One Piece chapter 402 One Piece chapter 401 One Piece chapter 400 One Piece chapter 399 One Piece chapter 398 One Piece chapter 397 One Piece chapter 396 One Piece chapter 395 One Piece chapter 394 One Piece chapter 393 One Piece chapter 392 One Piece chapter 391 One Piece chapter 390 One Piece chapter 389 One Piece chapter 388 One Piece chapter 387 One Piece chapter 386 One Piece chapter 385 One Piece chapter 384 One Piece chapter 383 One Piece chapter 382 One Piece chapter 381 One Piece chapter 380 One Piece chapter 379 One Piece chapter 378 One Piece chapter 377 One Piece chapter 376 One Piece chapter 375 One Piece chapter 374 One Piece chapter 373 One Piece chapter 372 One Piece chapter 371 One Piece chapter 370 One Piece chapter 369 One Piece chapter 368 One Piece chapter 367 One Piece chapter 366 One Piece chapter 365 One Piece chapter 364 One Piece chapter 363 One Piece chapter 362 One Piece chapter 361 One Piece chapter 360 One Piece chapter 359 One Piece chapter 358 One Piece chapter 357 One Piece chapter 356 One Piece chapter 355 One Piece chapter 354 One Piece chapter 353 One Piece chapter 352 One Piece chapter 351 One Piece chapter 350 One Piece chapter 349 One Piece chapter 348 One Piece chapter 347 One Piece chapter 346 One Piece chapter 345 One Piece chapter 344 One Piece chapter 343 One Piece chapter 342 One Piece chapter 341 One Piece chapter 340 One Piece chapter 339 One Piece chapter 338 One Piece chapter 337 One Piece chapter 336 One Piece chapter 335 One Piece chapter 334 One Piece chapter 333 One Piece chapter 332 One Piece chapter 331 One Piece chapter 330 One Piece chapter 329 One Piece chapter 328 One Piece chapter 327 One Piece chapter 326 One Piece chapter 325 One Piece chapter 324 One Piece chapter 323 One Piece chapter 322 One Piece chapter 321 One Piece chapter 320 One Piece chapter 319 One Piece chapter 318 One Piece chapter 317 One Piece chapter 316 One Piece chapter 315 One Piece chapter 314 One Piece chapter 313 One Piece chapter 312 One Piece chapter 311 One Piece chapter 310 One Piece chapter 309 One Piece chapter 308 One Piece chapter 307 One Piece chapter 306 One Piece chapter 305 One Piece chapter 304 One Piece chapter 303 One Piece chapter 302 One Piece chapter 301 One Piece chapter 300 One Piece chapter 299 One Piece chapter 298 One Piece chapter 297 One Piece chapter 296 One Piece chapter 295 One Piece chapter 294 One Piece chapter 293 One Piece chapter 292 One Piece chapter 291 One Piece chapter 290 One Piece chapter 289 One Piece chapter 288 One Piece chapter 287 One Piece chapter 286 One Piece chapter 285 One Piece chapter 284 One Piece chapter 283 One Piece chapter 282 One Piece chapter 281 One Piece chapter 280 One Piece chapter 279 One Piece chapter 278 One Piece chapter 277 One Piece chapter 276 One Piece chapter 275 One Piece chapter 274 One Piece chapter 273 One Piece chapter 272 One Piece chapter 271 One Piece chapter 270 One Piece chapter 269 One Piece chapter 268 One Piece chapter 267 One Piece chapter 266 One Piece chapter 265 One Piece chapter 264 One Piece chapter 263 One Piece chapter 262 One Piece chapter 261 One Piece chapter 260 One Piece chapter 259 One Piece chapter 258 One Piece chapter 257 One Piece chapter 256 One Piece chapter 255 One Piece chapter 254 One Piece chapter 253 One Piece chapter 252 One Piece chapter 251 One Piece chapter 250 One Piece chapter 249 One Piece chapter 248 One Piece chapter 247 One Piece chapter 246 One Piece chapter 245 One Piece chapter 244 One Piece chapter 243 One Piece chapter 242 One Piece chapter 241 One Piece chapter 240 One Piece chapter 239 One Piece chapter 238 One Piece chapter 237 One Piece chapter 236 One Piece chapter 235 One Piece chapter 234 One Piece chapter 233 One Piece chapter 232 One Piece chapter 231 One Piece chapter 230 One Piece chapter 229 One Piece chapter 228 One Piece chapter 227 One Piece chapter 226 One Piece chapter 225 One Piece chapter 224 One Piece chapter 223 One Piece chapter 222 One Piece chapter 221 One Piece chapter 220 One Piece chapter 219 One Piece chapter 218 One Piece chapter 217 One Piece chapter 216 One Piece chapter 215 One Piece chapter 214 One Piece chapter 213 One Piece chapter 212 One Piece chapter 211 One Piece chapter 210 One Piece chapter 209 One Piece chapter 208 One Piece chapter 207 One Piece chapter 206 One Piece chapter 205 One Piece chapter 204 One Piece chapter 203 One Piece chapter 202 One Piece chapter 201 One Piece chapter 200 One Piece chapter 199 One Piece chapter 198 One Piece chapter 197 One Piece chapter 196 One Piece chapter 195 One Piece chapter 194 One Piece chapter 193 One Piece chapter 192 One Piece chapter 191 One Piece chapter 190 One Piece chapter 189 One Piece chapter 188 One Piece chapter 187 One Piece chapter 186 One Piece chapter 185 One Piece chapter 184 One Piece chapter 183 One Piece chapter 182 One Piece chapter 181 One Piece chapter 180 One Piece chapter 179 One Piece chapter 178 One Piece chapter 177 One Piece chapter 176 One Piece chapter 175 One Piece chapter 174 One Piece chapter 173 One Piece chapter 172 One Piece chapter 171 One Piece chapter 170 One Piece chapter 169 One Piece chapter 168 One Piece chapter 167 One Piece chapter 166 One Piece chapter 165 One Piece chapter 164 One Piece chapter 163 One Piece chapter 162 One Piece chapter 161 One Piece chapter 160 One Piece chapter 159 One Piece chapter 158 One Piece chapter 157 One Piece chapter 156 One Piece chapter 155 One Piece chapter 154 One Piece chapter 153 One Piece chapter 152 One Piece chapter 151 One Piece chapter 150 One Piece chapter 149 One Piece chapter 148 One Piece chapter 147 One Piece chapter 146 One Piece chapter 145 One Piece chapter 144 One Piece chapter 143 One Piece chapter 142 One Piece chapter 141 One Piece chapter 140 One Piece chapter 139 One Piece chapter 138 One Piece chapter 137 One Piece chapter 136 One Piece chapter 135 One Piece chapter 134 One Piece chapter 133 One Piece chapter 132 One Piece chapter 131 One Piece chapter 130 One Piece chapter 129 One Piece chapter 128 One Piece chapter 127 One Piece chapter 126 One Piece chapter 125 One Piece chapter 124 One Piece chapter 123 One Piece chapter 122 One Piece chapter 121 One Piece chapter 120 One Piece chapter 119 One Piece chapter 118 One Piece chapter 117 One Piece chapter 116 One Piece chapter 115 One Piece chapter 114 One Piece chapter 113 One Piece chapter 112 One Piece chapter 111 One Piece chapter 110 One Piece chapter 109 One Piece chapter 108 One Piece chapter 107 One Piece chapter 106 One Piece chapter 105 One Piece chapter 104 One Piece chapter 103 One Piece chapter 102 One Piece chapter 101 One Piece chapter 100 One Piece chapter 99 One Piece chapter 98 One Piece chapter 97 One Piece chapter 96 One Piece chapter 95 One Piece chapter 94 One Piece chapter 93 One Piece chapter 92 One Piece chapter 91 One Piece chapter 90 One Piece chapter 89 One Piece chapter 88 One Piece chapter 87 One Piece chapter 86 One Piece chapter 85 One Piece chapter 84 One Piece chapter 83 One Piece chapter 82 One Piece chapter 81 One Piece chapter 80 One Piece chapter 79 One Piece chapter 78 One Piece chapter 77 One Piece chapter 76 One Piece chapter 75 One Piece chapter 74 One Piece chapter 73 One Piece chapter 72 One Piece chapter 71 One Piece chapter 70 One Piece chapter 69 One Piece chapter 68 One Piece chapter 67 One Piece chapter 66 One Piece chapter 65 One Piece chapter 64 One Piece chapter 63 One Piece chapter 62 One Piece chapter 61 One Piece chapter 60 One Piece chapter 59 One Piece chapter 58 One Piece chapter 57 One Piece chapter 56 One Piece chapter 55 One Piece chapter 54 One Piece chapter 53 One Piece chapter 52 One Piece chapter 51 One Piece chapter 50 One Piece chapter 49 One Piece chapter 48 One Piece chapter 47 One Piece chapter 46 One Piece chapter 45 One Piece chapter 44 One Piece chapter 43 One Piece chapter 42 One Piece chapter 41 One Piece chapter 40 One Piece chapter 39 One Piece chapter 38 One Piece chapter 37 One Piece chapter 36 One Piece chapter 35 One Piece chapter 34 One Piece chapter 33 One Piece chapter 32 One Piece chapter 31 One Piece chapter 30 One Piece chapter 29 One Piece chapter 28 One Piece chapter 27 One Piece chapter 26 One Piece chapter 25 One Piece chapter 24 One Piece chapter 23 One Piece chapter 23 One Piece chapter 22 One Piece chapter 21 One Piece chapter 20 One Piece chapter 19 One Piece chapter 18 One Piece chapter 17 One Piece chapter 16 One Piece chapter 15 One Piece chapter 14 One Piece chapter 13 One Piece chapter 12 One Piece chapter 11 One Piece chapter 10 One Piece chapter 09 One Piece chapter 08 One Piece chapter 07 One Piece chapter 06 One Piece chapter 05 One Piece chapter 04 One Piece chapter 03 One Piece chapter 02 One Piece chapter 01