Ninja Loạn Thị
Tên khác:
Rakudai Ninja Rantarou
Tác giả:
Amako Soubee
Thể loại:
Comedy , Shounen , Truyện scan
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
75.429
Nội dung:
Câu chuyện diễn ra trong thời kì Sengoku. Sau khi nghe lời cha, Rantarou quyết định lên đường rèn luyện để trở thành một ninja siêu đẳng. Thế nhưng sau này khi làm quen và kết thân với Kirimaru và Shinbee thì mọi thành quả đều là những thất bại... cái này không cần giới thiệu nhiều mọi người ai cũng biết rồi ha :)
Share:
Ninja Loạn Thị chap 70 Ninja Loạn Thị chap 69 Ninja Loạn Thị chap 68 Ninja Loạn Thị chap 67 Ninja Loạn Thị chap 66 Ninja Loạn Thị chap 65 Ninja Loạn Thị chap 64 Ninja Loạn Thị chap 63 Ninja Loạn Thị chap 62 Ninja Loạn Thị chap 61 Ninja Loạn Thị chap 60 Ninja Loạn Thị chap 59 Ninja Loạn Thị chap 58 Ninja Loạn Thị chap 57 Ninja Loạn Thị chap 56 Ninja Loạn Thị chap 55 Ninja Loạn Thị chap 54 Ninja Loạn Thị chap 53 Ninja Loạn Thị chap 52 Ninja Loạn Thị chap 51 Ninja Loạn Thị chap 50 Ninja Loạn Thị chap 49 Ninja Loạn Thị chap 48 Ninja Loạn Thị chap 47 Ninja Loạn Thị chap 46 Ninja Loạn Thị chap 45 Ninja Loạn Thị chap 44 Ninja Loạn Thị chap 43 Ninja Loạn Thị chap 42 Ninja Loạn Thị chap 41 Ninja Loạn Thị chap 40 Ninja Loạn Thị chap 39 Ninja Loạn Thị chap 38 Ninja Loạn Thị chap 37 Ninja Loạn Thị chap 36 Ninja Loạn Thị chap 35 Ninja Loạn Thị chap 34 Ninja Loạn Thị chap 33 Ninja Loạn Thị chap 32 Ninja Loạn Thị chap 31 Ninja Loạn Thị chap 30 Ninja Loạn Thị chap 29 Ninja Loạn Thị chap 28 Ninja Loạn Thị chap 27 Ninja Loạn Thị chap 26 Ninja Loạn Thị chap 25 Ninja Loạn Thị chap 24 Ninja Loạn Thị chap 23 Ninja Loạn Thị chap 22 Ninja Loạn Thị chap 21 Ninja Loạn Thị chap 20 Ninja Loạn Thị chap 19 Ninja Loạn Thị chap 18 Ninja Loạn Thị chap 17 Ninja Loạn Thị chap 16 Ninja Loạn Thị chap 15 Ninja Loạn Thị chap 14 Ninja Loạn Thị chap 13 Ninja Loạn Thị chap 12 Ninja Loạn Thị chap 11 Ninja Loạn Thị chap 8 Ninja Loạn Thị chap 7 Ninja Loạn Thị chap 6 Ninja Loạn Thị chap 5 Ninja Loạn Thị chap 4 Ninja Loạn Thị chap 3 Ninja Loạn Thị chap 2 Ninja Loạn Thị chap 1