Nijiiro Togarashi
Tên khác:
Ớt Bảy Màu
Tác giả:
Adachi Mitsuru
Thể loại:
Action , Adventure , Comedy , Drama , Fantasy , Historical , Martial Arts , Romance , Sci-fi , Shounen , Tragedy
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
15.332
Nội dung:
Sau cái chết của mẹ, Shichimi lên đường đến sống với những người anh chị em cùng cha khác mẹ đang ở tại nhà trọ Karakuri, một nơi được chu cấp bởi người cha mà họ chưa bao giờ gặp. Cậu phát hiện ra rằng mỗi người lại có một người mẹ khác nhau (tất cả đều đã qua đời), nhưng cùng gọi một người đàn ông là cha. Không lâu sau khi Shichimi đến, anh em họ quyết định đi thăm mộ của từng người mẹ. Trong chuyến đi, họ gặp không ít những nguy hiểm rình rập trên đường.
Share:
Nijiiro Togarashi chapter 109 Nijiiro Togarashi chapter 108 Nijiiro Togarashi chapter 107 Nijiiro Togarashi chapter 106 Nijiiro Togarashi chapter 105 Nijiiro Togarashi chapter 104 Nijiiro Togarashi chapter 103 Nijiiro Togarashi chapter 102 Nijiiro Togarashi chapter 101 Nijiiro Togarashi chapter 100 Nijiiro Togarashi chapter 99 Nijiiro Togarashi chapter 98 Nijiiro Togarashi chapter 97 Nijiiro Togarashi chapter 96 Nijiiro Togarashi chapter 95 Nijiiro Togarashi chapter 94 Nijiiro Togarashi chapter 93 Nijiiro Togarashi chapter 92 Nijiiro Togarashi chapter 91 Nijiiro Togarashi chapter 90 Nijiiro Togarashi chapter 89 Nijiiro Togarashi chapter 88 Nijiiro Togarashi chapter 87 Nijiiro Togarashi chapter 86 Nijiiro Togarashi chapter 85 Nijiiro Togarashi chapter 84 Nijiiro Togarashi chapter 83 Nijiiro Togarashi chapter 82 Nijiiro Togarashi chapter 81 Nijiiro Togarashi chapter 80 Nijiiro Togarashi chapter 79 Nijiiro Togarashi chapter 78 Nijiiro Togarashi chapter 77 Nijiiro Togarashi chapter 76 Nijiiro Togarashi chapter 75 Nijiiro Togarashi chapter 74 Nijiiro Togarashi chapter 73 Nijiiro Togarashi chapter 72 Nijiiro Togarashi chapter 71 Nijiiro Togarashi chapter 70 Nijiiro Togarashi chapter 69 Nijiiro Togarashi chapter 68 Nijiiro Togarashi chapter 67 Nijiiro Togarashi chapter 66 Nijiiro Togarashi chapter 65 Nijiiro Togarashi chapter 64 Nijiiro Togarashi chapter 63 Nijiiro Togarashi chapter 62 Nijiiro Togarashi chapter 61 Nijiiro Togarashi chapter 60 Nijiiro Togarashi chapter 59 Nijiiro Togarashi chapter 58 Nijiiro Togarashi chapter 57 Nijiiro Togarashi chapter 56 Nijiiro Togarashi chapter 55 Nijiiro Togarashi chapter 54 Nijiiro Togarashi chapter 53 Nijiiro Togarashi chapter 52 Nijiiro Togarashi chapter 51 Nijiiro Togarashi chapter 50 Nijiiro Togarashi chapter 49 Nijiiro Togarashi chapter 48 Nijiiro Togarashi chapter 47 Nijiiro Togarashi chapter 46 Nijiiro Togarashi chapter 45 Nijiiro Togarashi chapter 44 Nijiiro Togarashi chapter 43 Nijiiro Togarashi chapter 42 Nijiiro Togarashi chapter 41 Nijiiro Togarashi chapter 40 Nijiiro Togarashi chapter 39 Nijiiro Togarashi chapter 38 Nijiiro Togarashi chapter 37 Nijiiro Togarashi chapter 36 Nijiiro Togarashi chapter 35 Nijiiro Togarashi chapter 34 Nijiiro Togarashi chapter 33 Nijiiro Togarashi chapter 32 Nijiiro Togarashi chapter 31 Nijiiro Togarashi chapter 30 Nijiiro Togarashi chapter 29 Nijiiro Togarashi chapter 28 Nijiiro Togarashi chapter 27 Nijiiro Togarashi chapter 26 Nijiiro Togarashi chapter 25 Nijiiro Togarashi chapter 24 Nijiiro Togarashi chapter 23 Nijiiro Togarashi chapter 22 Nijiiro Togarashi chapter 21 Nijiiro Togarashi chapter 20 Nijiiro Togarashi chapter 19 Nijiiro Togarashi chapter 18 Nijiiro Togarashi chapter 17 Nijiiro Togarashi chapter 16 Nijiiro Togarashi chapter 15 Nijiiro Togarashi chapter 14 Nijiiro Togarashi chapter 13 Nijiiro Togarashi chapter 12 Nijiiro Togarashi chapter 11 Nijiiro Togarashi chapter 10 Nijiiro Togarashi chapter 9 Nijiiro Togarashi chapter 8 Nijiiro Togarashi chapter 7 Nijiiro Togarashi chapter 6 Nijiiro Togarashi chapter 5 Nijiiro Togarashi chapter 4 Nijiiro Togarashi chapter 3 Nijiiro Togarashi chapter 2 Nijiiro Togarashi chapter 1