Như Lai Thần Chưởng
Tên khác:
Thiên Tử Truyền Kỳ 5: Như Lai Thần Chưởng
Tác giả:
Hoàng Ngọc Lang
Thể loại:
Action , Adventure , Manhua , Martial Arts , Truyện Màu
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
30.315
Nội dung:
Long Qua Nhi -Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ,được nhận vào Long Hoa Tự làm đệ tử tục gia. Từ khi còn bé đến lúc trưởng thành ngày nào Long Qua Nhi cũng ăn loại Ếch Đỏ,chứa độc lực cực lớn, kẻ thường ăn thì đau bụng chết đi sống lại, nhưng Long Qua Nhi thì nhờ nó mà có sức khỏe hơn hẳn người thường, cũng từ đó trong thân anh mang chất kịch độc....Y tiên Phụng Thiên cũng đã chấn đoán Long Qua Nhi không sống quá 1 năm... Nhờ cơ duyên, trong lúc đau bụng đi ngoài, Long Qua Nhi gặp Thần Chưởng Truyền Nhân Lý Vô Danh đang chạy trốn kẻ thù...và được truyền dạy Ly Hỏa Huyền Băng Công, Đệ Nhất, Nhị, Tam thức Như Lai Thần Chưởng. Sau khi Lý Vô Danh đắc đạo Hồng Hóa, Long Qua Nhi được sở hữu Đệ Nhất Phật Binh Vạn Hoa Kim Long Đoạt và Hỏa Vân Chiến Giáp...Theo lời sư phụ Long Qua Nhi định sẽ đi tìm 2 cao tăng Nhất Nạn và Nhất Ngộ nhưng....
Share:
Như Lai Thần Chưởng chapter 214 Như Lai Thần Chưởng chapter 213 Như Lai Thần Chưởng chapter 212 Như Lai Thần Chưởng chapter 211 Như Lai Thần Chưởng chapter 210 Như Lai Thần Chưởng chapter 209 Như Lai Thần Chưởng chapter 208 Như Lai Thần Chưởng chapter 207 Như Lai Thần Chưởng chapter 206 Như Lai Thần Chưởng chapter 205 Như Lai Thần Chưởng chapter 204 Như Lai Thần Chưởng chapter 203 Như Lai Thần Chưởng chapter 202 Như Lai Thần Chưởng chapter 201 Như Lai Thần Chưởng chapter 200 Như Lai Thần Chưởng chapter 199 Như Lai Thần Chưởng chapter 198 Như Lai Thần Chưởng chapter 197 Như Lai Thần Chưởng chapter 196 Như Lai Thần Chưởng chapter 195 Như Lai Thần Chưởng chapter 194 Như Lai Thần Chưởng chapter 193 Như Lai Thần Chưởng chapter 192 Như Lai Thần Chưởng chapter 191 Như Lai Thần Chưởng chapter 190 Như Lai Thần Chưởng chapter 189 Như Lai Thần Chưởng chapter 188 Như Lai Thần Chưởng chapter 187 Như Lai Thần Chưởng chapter 186 Như Lai Thần Chưởng chapter 185 Như Lai Thần Chưởng chapter 184 Như Lai Thần Chưởng chapter 183 Như Lai Thần Chưởng chapter 182 Như Lai Thần Chưởng chapter 181 Như Lai Thần Chưởng chapter 180 Như Lai Thần Chưởng chapter 179 Như Lai Thần Chưởng chapter 178 Như Lai Thần Chưởng chapter 177 Như Lai Thần Chưởng chapter 176 Như Lai Thần Chưởng chapter 175 Như Lai Thần Chưởng chapter 174 Như Lai Thần Chưởng chapter 173 Như Lai Thần Chưởng chapter 172 Như Lai Thần Chưởng chapter 171 Như Lai Thần Chưởng chapter 170 Như Lai Thần Chưởng chapter 169 Như Lai Thần Chưởng chapter 168 Như Lai Thần Chưởng chapter 167 Như Lai Thần Chưởng chapter 166 Như Lai Thần Chưởng chapter 165 Như Lai Thần Chưởng chapter 164 Như Lai Thần Chưởng chapter 163 Như Lai Thần Chưởng chapter 162 Như Lai Thần Chưởng chapter 161 Như Lai Thần Chưởng chapter 160 Như Lai Thần Chưởng chapter 159 Như Lai Thần Chưởng chapter 158 Như Lai Thần Chưởng chapter 157 Như Lai Thần Chưởng chapter 155 Như Lai Thần Chưởng chapter 154 Như Lai Thần Chưởng chapter 153 Như Lai Thần Chưởng chapter 152 Như Lai Thần Chưởng chapter 151 Như Lai Thần Chưởng chapter 150 Như Lai Thần Chưởng chapter 149 Như Lai Thần Chưởng chapter 148 Như Lai Thần Chưởng chapter 147 Như Lai Thần Chưởng chapter 146 Như Lai Thần Chưởng chapter 145 Như Lai Thần Chưởng chapter 144 Như Lai Thần Chưởng chapter 143 Như Lai Thần Chưởng chapter 142 Như Lai Thần Chưởng chapter 141 Như Lai Thần Chưởng chapter 140 Như Lai Thần Chưởng chapter 139 Như Lai Thần Chưởng chapter 138 Như Lai Thần Chưởng chapter 137 Như Lai Thần Chưởng chapter 136 Như Lai Thần Chưởng chapter 135 Như Lai Thần Chưởng chapter 134 Như Lai Thần Chưởng chapter 133 Như Lai Thần Chưởng chapter 132 Như Lai Thần Chưởng chapter 131 Như Lai Thần Chưởng chapter 130 Như Lai Thần Chưởng chapter 129 Như Lai Thần Chưởng chapter 128 Như Lai Thần Chưởng chapter 127 Như Lai Thần Chưởng chapter 126 Như Lai Thần Chưởng chapter 125 Như Lai Thần Chưởng chapter 124 Như Lai Thần Chưởng chapter 123 Như Lai Thần Chưởng chapter 122 Như Lai Thần Chưởng chapter 121 Như Lai Thần Chưởng chapter 120 Như Lai Thần Chưởng chapter 119 Như Lai Thần Chưởng chapter 118 Như Lai Thần Chưởng chapter 117 Như Lai Thần Chưởng chapter 116 Như Lai Thần Chưởng chapter 115 Như Lai Thần Chưởng chapter 114 Như Lai Thần Chưởng chapter 113 Như Lai Thần Chưởng chapter 112 Như Lai Thần Chưởng chapter 111 Như Lai Thần Chưởng chapter 110 Như Lai Thần Chưởng chapter 109 Như Lai Thần Chưởng chapter 108 Như Lai Thần Chưởng chapter 107 Như Lai Thần Chưởng chapter 106 Như Lai Thần Chưởng chapter 105 Như Lai Thần Chưởng chapter 104 Như Lai Thần Chưởng chapter 103 Như Lai Thần Chưởng chapter 102 Như Lai Thần Chưởng chapter 101 Như Lai Thần Chưởng chapter 100 Như Lai Thần Chưởng chapter 99 Như Lai Thần Chưởng chapter 98 Như Lai Thần Chưởng chapter 97 Như Lai Thần Chưởng chapter 96 Như Lai Thần Chưởng chapter 95 Như Lai Thần Chưởng chapter 94 Như Lai Thần Chưởng chapter 93 Như Lai Thần Chưởng chapter 92 Như Lai Thần Chưởng chapter 91 Như Lai Thần Chưởng chapter 90 Như Lai Thần Chưởng chapter 89 Như Lai Thần Chưởng chapter 88 Như Lai Thần Chưởng chapter 87 Như Lai Thần Chưởng chapter 86 Như Lai Thần Chưởng chapter 85 Như Lai Thần Chưởng chapter 84 Như Lai Thần Chưởng chapter 83 Như Lai Thần Chưởng chapter 82 Như Lai Thần Chưởng chapter 81 Như Lai Thần Chưởng chapter 80 Như Lai Thần Chưởng chapter 79 Như Lai Thần Chưởng chapter 78 Như Lai Thần Chưởng chapter 77 Như Lai Thần Chưởng chapter 76 Như Lai Thần Chưởng chapter 75 Như Lai Thần Chưởng chapter 74 Như Lai Thần Chưởng chapter 73 Như Lai Thần Chưởng chapter 72 Như Lai Thần Chưởng chapter 71 Như Lai Thần Chưởng chapter 70 Như Lai Thần Chưởng chapter 69 Như Lai Thần Chưởng chapter 68 Như Lai Thần Chưởng chapter 67 Như Lai Thần Chưởng chapter 66 Như Lai Thần Chưởng chapter 65 Như Lai Thần Chưởng chapter 64 Như Lai Thần Chưởng chapter 63 Như Lai Thần Chưởng chapter 62 Như Lai Thần Chưởng chapter 61 Như Lai Thần Chưởng chapter 60 Như Lai Thần Chưởng chapter 59 Như Lai Thần Chưởng chapter 58 Như Lai Thần Chưởng chapter 57 Như Lai Thần Chưởng chapter 56 Như Lai Thần Chưởng chapter 55 Như Lai Thần Chưởng chapter 54 Như Lai Thần Chưởng chapter 53 Như Lai Thần Chưởng chapter 52 Như Lai Thần Chưởng chapter 51 Như Lai Thần Chưởng chapter 50 Như Lai Thần Chưởng chapter 49 Như Lai Thần Chưởng chapter 48 Như Lai Thần Chưởng chapter 47 Như Lai Thần Chưởng chapter 46 Như Lai Thần Chưởng chapter 45 Như Lai Thần Chưởng chapter 44 Như Lai Thần Chưởng chapter 43 Như Lai Thần Chưởng chapter 42 Như Lai Thần Chưởng chapter 41 Như Lai Thần Chưởng chapter 40 Như Lai Thần Chưởng chapter 39 Như Lai Thần Chưởng chapter 38 Như Lai Thần Chưởng chapter 37 Như Lai Thần Chưởng chapter 36 Như Lai Thần Chưởng chapter 35 Như Lai Thần Chưởng chapter 34 Như Lai Thần Chưởng chapter 33 Như Lai Thần Chưởng chapter 32 Như Lai Thần Chưởng chapter 31 Như Lai Thần Chưởng chapter 30 Như Lai Thần Chưởng chapter 29 Như Lai Thần Chưởng chapter 28 Như Lai Thần Chưởng chapter 27 Như Lai Thần Chưởng chapter 26 Như Lai Thần Chưởng chapter 25 Như Lai Thần Chưởng chapter 24 Như Lai Thần Chưởng chapter 23 Như Lai Thần Chưởng chapter 22 Như Lai Thần Chưởng chapter 21 Như Lai Thần Chưởng chapter 20 Như Lai Thần Chưởng chapter 19 Như Lai Thần Chưởng chapter 18 Như Lai Thần Chưởng chapter 17 Như Lai Thần Chưởng chapter 16 Như Lai Thần Chưởng chapter 15 Như Lai Thần Chưởng chapter 14 Như Lai Thần Chưởng chapter 13 Như Lai Thần Chưởng chapter 12 Như Lai Thần Chưởng chapter 11 Như Lai Thần Chưởng chapter 10 Như Lai Thần Chưởng chapter 9 Như Lai Thần Chưởng chapter 8 Như Lai Thần Chưởng chapter 7 Như Lai Thần Chưởng chapter 6 Như Lai Thần Chưởng chapter 5 Như Lai Thần Chưởng chapter 4 Như Lai Thần Chưởng chapter 3 Như Lai Thần Chưởng chapter 2 Như Lai Thần Chưởng chapter 1: - mở đầu