Nhiệm Vụ Đặc Biệt
Tên khác:
Gamon The Demolition Man; Kowashiya Gamon
Tác giả:
FUJIKI Syun
Thể loại:
Action , Adventure , Comedy , Martial Arts , Shounen
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
11.779
Nội dung:
Cha của Gamon mất tích một cách bí ẩn , cậu ta trở thành trụ cột của một gia đình gồm 3 đứa em nhỏ và phải gánh vác chứ vụ giám đốc tại công ty của cha cậu để lại - dù chỉ mới học cấp 3 Công ty mà Gamon là giám đốc rất đặc biêt : Nhận phá hủy bất cứ thứ gì , và công cụ để thực hiện chính là "Thần Pháp" của Gamon , Trong suốt câu chuyện sẽ xuất hiện nhiều loại thần pháp khác nhau , đồng thời dần hé lộ các bí rất ghê ghớm ....
Share:
Nhiệm Vụ Đặc Biệt kowashiya gamon phụ chương Nhiệm Vụ Đặc Biệt kowashiya gamon chương cuối Nhiệm Vụ Đặc Biệt kowashiya gamon chương 87 Nhiệm Vụ Đặc Biệt kowashiya gamon chương 86 Nhiệm Vụ Đặc Biệt kowashiya gamon chương 85 Nhiệm Vụ Đặc Biệt kowashiya gamon chương 84 Nhiệm Vụ Đặc Biệt kowashiya gamon chương 83 Nhiệm Vụ Đặc Biệt kowashiya gamon chương 82 Nhiệm Vụ Đặc Biệt kowashiya gamon chương 81 Nhiệm Vụ Đặc Biệt kowashiya gamon chương 80 Nhiệm Vụ Đặc Biệt kowashiya gamon chương 79 Nhiệm Vụ Đặc Biệt kowashiya gamon chương 78 Nhiệm Vụ Đặc Biệt kowashiya gamon chương 77 Nhiệm Vụ Đặc Biệt kowashiya gamon chương 76 Nhiệm Vụ Đặc Biệt kowashiya gamon chương 75 Nhiệm Vụ Đặc Biệt kowashiya gamon chương 74 Nhiệm Vụ Đặc Biệt kowashiya gamon chương 73 Nhiệm Vụ Đặc Biệt kowashiya gamon chương 72 Nhiệm Vụ Đặc Biệt kowashiya gamon chương 71 Nhiệm Vụ Đặc Biệt kowashiya gamon chương 70 Nhiệm Vụ Đặc Biệt kowashiya gamon chương 69 Nhiệm Vụ Đặc Biệt kowashiya gamon chương 68 Nhiệm Vụ Đặc Biệt kowashiya gamon chương 67 Nhiệm Vụ Đặc Biệt kowashiya gamon chương 66 Nhiệm Vụ Đặc Biệt kowashiya gamon chương 65 Nhiệm Vụ Đặc Biệt kowashiya gamon chương 64 Nhiệm Vụ Đặc Biệt kowashiya gamon chương 63 Nhiệm Vụ Đặc Biệt kowashiya gamon chương 62 Nhiệm Vụ Đặc Biệt kowashiya gamon chương 61 Nhiệm Vụ Đặc Biệt kowashiya gamon chương 60 Nhiệm Vụ Đặc Biệt kowashiya gamon chương 59 Nhiệm Vụ Đặc Biệt kowashiya gamon chương 58 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 57 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 56 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 55 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 54 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 53 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 52 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 51 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 50 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 49 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 48 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 47 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 46 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 45 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 44 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 43 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 42 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 41 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 40 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 39 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 38 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 37 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 36 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 35 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 34 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 33 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 32 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 31 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 30 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 29 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 28 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 27 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 26 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 25 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 24 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 23 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 22 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 21 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 20 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 19 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 18 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 17 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 16 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 15 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 14 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 13 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 12 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 11 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 10 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 9 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 8 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 7 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 6 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 5 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 4 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 3 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 2 Nhiệm Vụ Đặc Biệt chap 1