New X-Men v2 - Academy X
Tác giả:
Marvel
Thể loại:
Action , Mature , Adventure , Comic
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
3.820
Nội dung:
Thời thế đã thay đổi, từ một học viện bí mật dành riêng cho những kẻ bị xã hội ruồng bỏ, hôm nay học viện Xavier công khai chào đón các thiếu niên mutant từ khắp nơi trên thế giới. Một thế hệ X-men tương lai đã ra đời, một câu chuyện mới lại bắt đầu từ đây.
Share:
New X-Men v2 - Academy X new x-men #special New X-Men v2 - Academy X new x-men #046 New X-Men v2 - Academy X new x-men #045 New X-Men v2 - Academy X new x-men #044 New X-Men v2 - Academy X new x-men #043 New X-Men v2 - Academy X new x-men #042 New X-Men v2 - Academy X new x-men #041 New X-Men v2 - Academy X new x-men #040 New X-Men v2 - Academy X new x-men #039 New X-Men v2 - Academy X new x-men #038 New X-Men v2 - Academy X new x-men #037 New X-Men v2 - Academy X new x-men #036 New X-Men v2 - Academy X new x-men #035 New X-Men v2 - Academy X new x-men #034 New X-Men v2 - Academy X new x-men #033 New X-Men v2 - Academy X new x-men #032 New X-Men v2 - Academy X new x-men #031 New X-Men v2 - Academy X new x-men #030 New X-Men v2 - Academy X new x-men #029 New X-Men v2 - Academy X new x-men #028 New X-Men v2 - Academy X new x-men #027 New X-Men v2 - Academy X new x-men #026 New X-Men v2 - Academy X new x-men #025 New X-Men v2 - Academy X new x-men #024 New X-Men v2 - Academy X new x-men #023 New X-Men v2 - Academy X new x-men #022 New X-Men v2 - Academy X new x-men #021 New X-Men v2 - Academy X new x-men #020 New X-Men v2 - Academy X new x-men #019 New X-Men v2 - Academy X new x-men #018 New X-Men v2 - Academy X new x-men #017 New X-Men v2 - Academy X new x-men #016 New X-Men v2 - Academy X new x-men #015 New X-Men v2 - Academy X new x-men #014 New X-Men v2 - Academy X new x-men #013 New X-Men v2 - Academy X new x-men #012 New X-Men v2 - Academy X new x-men #011 New X-Men v2 - Academy X new x-men #010 New X-Men v2 - Academy X new x-men #009 New X-Men v2 - Academy X new x-men #008 New X-Men v2 - Academy X new x-men #007 New X-Men v2 - Academy X new x-men #006 New X-Men v2 - Academy X new x-men #005 New X-Men v2 - Academy X new x-men #004 New X-Men v2 - Academy X new x-men #003 New X-Men v2 - Academy X new x-men #002 New X-Men v2 - Academy X new x-men #001