Naruto
Tác giả:
Đang cập nhật 
Thể loại:
Action , Adventure , Comedy , Drama , Fantasy , manga
Trạng thái:
Đang phát hành
Lượt xem:
40.792
Nội dung:
Naruto là một cậu bé có mơ ước trở thành hokage của làng Konoha, được Hokage phong ấn trong người một trong 9 quái vật của thể giới : Cửu vĩ Hồ ly. Vì cho cậu là một con quái vật, ko ai dám chơi với cậu! Vì muốn được thừa nhận nên rất phá phách. Khi tốt nghiệp trướng ninja, lần đầu tiên cậu đã được thừa nhận và có một người bạn thân là Sasuke.Hai năm sau, Sasuke đã rời bỏ làng lá để đi
Share:
Naruto chapter 700.5 Naruto chapter 700 Naruto chapter 699 Naruto chapter 698 Naruto chapter 697 Naruto chapter 696 Naruto chapter 695 Naruto chapter 694 Naruto chapter 693 Naruto chapter 692 Naruto chapter 691 Naruto chapter 690 Naruto chapter 689 Naruto chapter 688 Naruto chapter 687 Naruto chapter 686 Naruto chapter 685 Naruto chapter 684 Naruto chapter 683 Naruto chapter 682 Naruto chapter 681 Naruto chapter 680 Naruto chapter 679 Naruto chapter 678 Naruto chapter 677 Naruto chapter 676 Naruto chapter 675 Naruto chapter 674 Naruto chapter 673 Naruto chapter 672 Naruto chapter 671 Naruto chapter 670 Naruto chapter 669 Naruto chapter 668 Naruto chapter 667 Naruto chapter 666 Naruto chapter 665 Naruto chapter 664 Naruto chapter 663 Naruto chapter 662 Naruto chapter 661 Naruto chapter 660 Naruto chapter 659 Naruto chapter 658 Naruto chapter 657 Naruto chapter 656 Naruto chapter 655 Naruto chapter 654 Naruto chapter 653 Naruto chapter 652 Naruto chapter 651 Naruto chapter 650 Naruto chapter 649 Naruto chapter 648 Naruto chapter 647 Naruto chapter 646 Naruto chapter 645 Naruto chapter 644 Naruto chapter 643 Naruto chapter 642 Naruto chapter 641 Naruto chapter 640 Naruto chapter 639 Naruto chapter 638 Naruto chapter 637 Naruto chapter 636 Naruto chapter 635 Naruto chapter 634 Naruto chapter 633 Naruto chapter 632 Naruto chapter 631 Naruto chapter 630 Naruto chapter 629 Naruto chapter 628 Naruto chapter 627 Naruto chapter 626 Naruto chapter 625 Naruto chapter 624 Naruto chapter 623 Naruto chapter 622 Naruto chapter 621 Naruto chapter 620 Naruto chapter 619 Naruto chapter 618 Naruto chapter 617 Naruto chapter 616 Naruto chapter 615 Naruto chapter 614 Naruto chapter 613 Naruto chapter 612 Naruto chapter 611 Naruto chapter 610 Naruto chapter 609 Naruto chapter 608 Naruto chapter 607 Naruto chapter 606 Naruto chapter 605 Naruto chapter 604 Naruto chapter 603 Naruto chapter 602 Naruto chapter 601 Naruto chapter 600 Naruto chapter 599 Naruto chapter 596 Naruto chapter 595 Naruto chapter 594.5 Naruto chapter 594 Naruto chapter 593 Naruto chapter 592 Naruto chapter 591 Naruto chapter 590 Naruto chapter 589 Naruto chapter 588 Naruto chapter 587 Naruto chapter 586 Naruto chapter 585 Naruto chapter 584 Naruto chapter 583 Naruto chapter 582 Naruto chapter 581 Naruto chapter 580 Naruto chapter 579 Naruto chapter 578 Naruto chapter 577 Naruto chapter 576 Naruto chapter 575 Naruto chapter 574 Naruto chapter 573 Naruto chapter 572 Naruto chapter 571 Naruto chapter 570 Naruto chapter 569 Naruto chapter 568 Naruto chapter 567 Naruto chapter 566 Naruto chapter 565 Naruto chapter 564 Naruto chapter 563 Naruto chapter 562 Naruto chapter 561 Naruto chapter 560 Naruto chapter 559 Naruto chapter 558 Naruto chapter 557 Naruto chapter 556 Naruto chapter 555 Naruto chapter 554 Naruto chapter 553 Naruto chapter 552 Naruto chapter 551 Naruto chapter 550 Naruto chapter 549 Naruto chapter 548 Naruto chapter 547 Naruto chapter 546 Naruto chapter 545 Naruto chapter 544 Naruto chapter 543 Naruto chapter 542 Naruto chapter 541 Naruto chapter 540 Naruto chapter 539 Naruto chapter 538 Naruto chapter 537 Naruto chapter 536 Naruto chapter 535 Naruto chapter 534 Naruto chapter 533 Naruto chapter 532 Naruto chapter 531 Naruto chapter 530 Naruto chapter 529 Naruto chapter 528 Naruto chapter 527 Naruto chapter 526 Naruto chapter 525 Naruto chapter 524 Naruto chapter 523 Naruto chapter 522 Naruto chapter 521 Naruto chapter 520 Naruto chapter 519 Naruto chapter 518 Naruto chapter 517 Naruto chapter 516 Naruto chapter 515 Naruto chapter 514 Naruto chapter 513 Naruto chapter 512 Naruto chapter 511 Naruto chapter 510 Naruto chapter 509 Naruto chapter 508 Naruto chapter 507 Naruto chapter 506 Naruto chapter 505 Naruto chapter 504 Naruto chapter 503 Naruto chapter 502 Naruto chapter 501 Naruto chapter 500 Naruto chapter 499 Naruto chapter 498 Naruto chapter 497 Naruto chapter 496 Naruto chapter 495 Naruto chapter 494 Naruto chapter 493 Naruto chapter 492 Naruto chapter 491 Naruto chapter 490 Naruto chapter 489 Naruto chapter 488 Naruto chapter 487 Naruto chapter 486 Naruto chapter 485 Naruto chapter 484 Naruto chapter 483 Naruto chapter 482 Naruto chapter 481 Naruto chapter 480 Naruto chapter 479 Naruto chapter 478 Naruto chapter 477 Naruto chapter 476 Naruto chapter 475 Naruto chapter 474 Naruto chapter 473 Naruto chapter 472 Naruto chapter 471 Naruto chapter 470 Naruto chapter 469 Naruto chapter 468 Naruto chapter 467 Naruto chapter 466 Naruto chapter 465 Naruto chapter 464 Naruto chapter 463 Naruto chapter 462 Naruto chapter 461 Naruto chapter 460 Naruto chapter 459 Naruto chapter 458 Naruto chapter 457 Naruto chapter 456 Naruto chapter 455 Naruto chapter 454 Naruto chapter 453 Naruto chapter 452 Naruto chapter 451 Naruto chapter 450 Naruto chapter 449 Naruto chapter 448 Naruto chapter 447 Naruto chapter 446 Naruto chapter 445 Naruto chapter 444 Naruto chapter 443 Naruto chapter 442 Naruto chapter 441 Naruto chapter 440 Naruto chapter 439 Naruto chapter 438 Naruto chapter 437 Naruto chapter 436 Naruto chapter 435 Naruto chapter 434 Naruto chapter 433 Naruto chapter 432 Naruto chapter 431 Naruto chapter 430 Naruto chapter 429 Naruto chapter 428 Naruto chapter 427 Naruto chapter 426 Naruto chapter 425 Naruto chapter 424 Naruto chapter 423 Naruto chapter 422 Naruto chapter 421 Naruto chapter 420 Naruto chapter 419 Naruto chapter 418 Naruto chapter 417 Naruto chapter 416 Naruto chapter 415 Naruto chapter 414 Naruto chapter 413 Naruto chapter 412 Naruto chapter 411 Naruto chapter 410 Naruto chapter 409 Naruto chapter 408 Naruto chapter 407 Naruto chapter 406 Naruto chapter 405 Naruto chapter 404 Naruto chapter 403 Naruto chapter 402 Naruto chapter 401 Naruto chapter 400 Naruto chapter 399 Naruto chapter 398 Naruto chapter 397 Naruto chapter 396 Naruto chapter 395 Naruto chapter 394 Naruto chapter 393 Naruto chapter 392 Naruto chapter 391 Naruto chapter 390 Naruto chapter 389 Naruto chapter 388 Naruto chapter 387 Naruto chapter 386 Naruto chapter 385 Naruto chapter 384 Naruto chapter 383 Naruto chapter 382 Naruto chapter 381 Naruto chapter 380 Naruto chapter 379 Naruto chapter 378 Naruto chapter 377 Naruto chapter 376 Naruto chapter 375 Naruto chapter 374 Naruto chapter 373 Naruto chapter 372 Naruto chapter 371 Naruto chapter 370 Naruto chapter 369 Naruto chapter 368 Naruto chapter 367 Naruto chapter 366 Naruto chapter 365 Naruto chapter 364 Naruto chapter 363 Naruto chapter 362 Naruto chapter 361 Naruto chapter 360 Naruto chapter 359 Naruto chapter 358 Naruto chapter 357 Naruto chapter 356 Naruto chapter 355 Naruto chapter 354 Naruto chapter 353 Naruto chapter 352 Naruto chapter 351 Naruto chapter 350 Naruto chapter 349 Naruto chapter 348 Naruto chapter 347 Naruto chapter 346 Naruto chapter 345 Naruto chapter 344 Naruto chapter 343 Naruto chapter 342 Naruto chapter 341 Naruto chapter 340 Naruto chapter 339 Naruto chapter 338 Naruto chapter 337 Naruto chapter 336 Naruto chapter 335 Naruto chapter 334 Naruto chapter 333 Naruto chapter 332 Naruto chapter 331 Naruto chapter 330 Naruto chapter 329 Naruto chapter 328 Naruto chapter 327 Naruto chapter 326 Naruto chapter 325 Naruto chapter 324 Naruto chapter 323 Naruto chapter 322 Naruto chapter 321 Naruto chapter 320 Naruto chapter 319 Naruto chapter 318 Naruto chapter 317 Naruto chapter 316 Naruto chapter 315 Naruto chapter 314 Naruto chapter 313 Naruto chapter 312 Naruto chapter 311 Naruto chapter 310 Naruto chapter 309 Naruto chapter 308 Naruto chapter 307 Naruto chapter 306 Naruto chapter 305 Naruto chapter 304 Naruto chapter 303 Naruto chapter 302 Naruto chapter 301 Naruto chapter 300 Naruto chapter 299 Naruto chapter 298 Naruto chapter 297 Naruto chapter 296 Naruto chapter 295 Naruto chapter 294 Naruto chapter 293 Naruto chapter 292 Naruto chapter 291 Naruto chapter 290 Naruto chapter 289 Naruto chapter 288 Naruto chapter 287 Naruto chapter 286 Naruto chapter 285 Naruto chapter 284 Naruto chapter 283 Naruto chapter 282 Naruto chapter 281 Naruto chapter 280 Naruto chapter 279 Naruto chapter 278 Naruto chapter 277 Naruto chapter 276 Naruto chapter 275 Naruto chapter 274 Naruto chapter 273 Naruto chapter 272 Naruto chapter 271 Naruto chapter 270 Naruto chapter 269 Naruto chapter 268 Naruto chapter 267 Naruto chapter 266 Naruto chapter 265 Naruto chapter 264 Naruto chapter 263 Naruto chapter 262 Naruto chapter 261 Naruto chapter 260 Naruto chapter 259 Naruto chapter 258 Naruto chapter 257 Naruto chapter 256 Naruto chapter 255 Naruto chapter 254 Naruto chapter 253 Naruto chapter 252 Naruto chapter 251 Naruto chapter 250 Naruto chapter 249 Naruto chapter 248 Naruto chapter 247 Naruto chapter 246 Naruto chapter 245 Naruto chapter 244 Naruto chapter 243 Naruto chapter 242 Naruto chapter 241 Naruto chapter 240 Naruto chapter 239 Naruto chapter 238 Naruto chapter 237 Naruto chapter 236 Naruto chapter 235 Naruto chapter 234 Naruto chapter 233 Naruto chapter 232 Naruto chapter 231 Naruto chapter 230 Naruto chapter 229 Naruto chapter 228 Naruto chapter 227 Naruto chapter 226 Naruto chapter 225 Naruto chapter 224 Naruto chapter 223 Naruto chapter 222 Naruto chapter 221 Naruto chapter 220 Naruto chapter 219 Naruto chapter 218 Naruto chapter 217 Naruto chapter 216 Naruto chapter 215 Naruto chapter 214 Naruto chapter 213 Naruto chapter 212 Naruto chapter 211 Naruto chapter 210 Naruto chapter 209 Naruto chapter 208 Naruto chapter 207 Naruto chapter 206 Naruto chapter 205 Naruto chapter 204 Naruto chapter 203 Naruto chapter 202 Naruto chapter 201 Naruto chapter 200 Naruto chapter 199 Naruto chapter 198 Naruto chapter 197 Naruto chapter 196 Naruto chapter 195 Naruto chapter 194 Naruto chapter 193 Naruto chapter 192 Naruto chapter 191 Naruto chapter 190 Naruto chapter 189 Naruto chapter 188 Naruto chapter 187 Naruto chapter 186 Naruto chapter 185 Naruto chapter 184 Naruto chapter 183 Naruto chapter 182 Naruto chapter 181 Naruto chapter 180 Naruto chapter 179 Naruto chapter 178 Naruto chapter 177 Naruto chapter 176 Naruto chapter 175 Naruto chapter 174 Naruto chapter 173 Naruto chapter 172 Naruto chapter 171 Naruto chapter 170 Naruto chapter 169 Naruto chapter 168 Naruto chapter 167 Naruto chapter 166 Naruto chapter 165 Naruto chapter 164 Naruto chapter 163 Naruto chapter 162 Naruto chapter 161 Naruto chapter 160 Naruto chapter 159 Naruto chapter 158 Naruto chapter 157 Naruto chapter 156 Naruto chapter 155 Naruto chapter 154 Naruto chapter 153 Naruto chapter 152 Naruto chapter 151 Naruto chapter 150 Naruto chapter 149 Naruto chapter 148 Naruto chapter 147 Naruto chapter 146 Naruto chapter 145 Naruto chapter 144 Naruto chapter 143 Naruto chapter 142 Naruto chapter 141 Naruto chapter 140 Naruto chapter 139 Naruto chapter 138 Naruto chapter 137 Naruto chapter 136 Naruto chapter 135 Naruto chapter 134 Naruto chapter 133 Naruto chapter 132 Naruto chapter 131 Naruto chapter 130 Naruto chapter 129 Naruto chapter 128 Naruto chapter 127 Naruto chapter 126 Naruto chapter 125 Naruto chapter 124 Naruto chapter 123 Naruto chapter 122 Naruto chapter 121 Naruto chapter 120 Naruto chapter 119 Naruto chapter 118 Naruto chapter 117 Naruto chapter 116 Naruto chapter 115 Naruto chapter 114 Naruto chapter 113 Naruto chapter 112 Naruto chapter 111 Naruto chapter 110 Naruto chapter 109 Naruto chapter 108 Naruto chapter 107 Naruto chapter 106 Naruto chapter 105 Naruto chapter 104 Naruto chapter 103 Naruto chapter 102 Naruto chapter 101 Naruto chapter 100 Naruto chapter 99 Naruto chapter 98 Naruto chapter 97 Naruto chapter 96 Naruto chapter 95 Naruto chapter 94 Naruto chapter 93 Naruto chapter 92 Naruto chapter 91 Naruto chapter 90 Naruto chapter 89 Naruto chapter 88 Naruto chapter 87 Naruto chapter 86 Naruto chapter 85 Naruto chapter 84 Naruto chapter 83 Naruto chapter 82 Naruto chapter 81 Naruto chapter 80 Naruto chapter 79 Naruto chapter 78 Naruto chapter 77 Naruto chapter 76 Naruto chapter 75 Naruto chapter 74 Naruto chapter 73 Naruto chapter 72 Naruto chapter 71 Naruto chapter 70 Naruto chapter 69 Naruto chapter 68 Naruto chapter 67 Naruto chapter 66 Naruto chapter 65 Naruto chapter 64 Naruto chapter 63 Naruto chapter 62 Naruto chapter 61 Naruto chapter 60 Naruto chapter 59 Naruto chapter 58 Naruto chapter 57 Naruto chapter 56 Naruto chapter 55 Naruto chapter 54 Naruto chapter 53 Naruto chapter 52 Naruto chapter 51 Naruto chapter 50 Naruto chapter 49 Naruto chapter 48 Naruto chapter 47 Naruto chapter 46 Naruto chapter 45 Naruto chapter 44 Naruto chapter 43 Naruto chapter 42 Naruto chapter 41 Naruto chapter 40 Naruto chapter 39 Naruto chapter 38 Naruto chapter 37 Naruto chapter 36 Naruto chapter 35 Naruto chapter 34 Naruto chapter 33 Naruto chapter 32 Naruto chapter 31 Naruto chapter 30 Naruto chapter 29 Naruto chapter 28 Naruto chapter 27 Naruto chapter 26 Naruto chapter 25 Naruto chapter 24 Naruto chapter 23 Naruto chapter 22 Naruto chapter 21 Naruto chapter 20 Naruto chapter 19 Naruto chapter 18 Naruto chapter 17 Naruto chapter 16 Naruto chapter 15 Naruto chapter 14 Naruto chapter 13 Naruto chapter 12 Naruto chapter 11 Naruto chapter 10 Naruto chapter 9 Naruto chapter 8 Naruto chapter 7 Naruto chapter 6 Naruto chapter 5 Naruto chapter 4 Naruto chapter 3 Naruto chapter 2 Naruto chapter 1