Nanatsu no Daizai
Tên khác:
The Seven Deadly Sins; Thất đại ác nhân
Tác giả:
Suzuki Nakaba
Thể loại:
Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Shounen
Trạng thái:
Đang phát hành
Lượt xem:
27.099
Nội dung:
"Thất đại ác nhân", một nhóm chiến binh có tham vọng lật đổ vương quốc Britannia, được cho là đã bị tiêu diệt bởi các "hiệp sĩ thánh chiến" mặc dù vẫn còn 1 số người cho rằng họ vẫn còn sống. 10 năm sau, Các hiệp sĩ thánh chiến đã làm 1 cuộc đảo chính và khống chế đức vua, họ trở thành người cai trị độc tài mới của vương quốc. ...
Share:
Nanatsu no Daizai Chapter 302 Nanatsu no Daizai Chapter 301 Nanatsu no Daizai Chapter 300 Nanatsu no Daizai Chapter 299 Nanatsu no Daizai Chapter 298 Nanatsu no Daizai Chapter 297 Nanatsu no Daizai Chapter 296 Nanatsu no Daizai Chapter 295 Nanatsu no Daizai Chapter 294 Nanatsu no Daizai Chapter 293 Nanatsu no Daizai Chapter 292 Nanatsu no Daizai Chapter 291 Nanatsu no Daizai Chapter 290 Nanatsu no Daizai Chapter 289 Nanatsu no Daizai Chapter 288 Nanatsu no Daizai chapter 285 Nanatsu no Daizai chapter 284 Nanatsu no Daizai chapter 283 Nanatsu no Daizai chapter 282 Nanatsu no Daizai chapter 281 Nanatsu no Daizai chapter 280 Nanatsu no Daizai chapter 279 Nanatsu no Daizai chapter 278 Nanatsu no Daizai chapter 277 Nanatsu no Daizai chapter 276 Nanatsu no Daizai chapter 275.7 Nanatsu no Daizai chapter 275.6 Nanatsu no Daizai chapter 275.5 Nanatsu no Daizai chapter 275 Nanatsu no Daizai chapter 274 Nanatsu no Daizai chapter 273 Nanatsu no Daizai chapter 272 Nanatsu no Daizai chapter 271 Nanatsu no Daizai chapter 270 Nanatsu no Daizai chapter 269 Nanatsu no Daizai chapter 268 Nanatsu no Daizai chapter 267 Nanatsu no Daizai chapter 266 Nanatsu no Daizai chapter 265 Nanatsu no Daizai chapter 264 Nanatsu no Daizai chapter 263 Nanatsu no Daizai chapter 262 Nanatsu no Daizai chapter 261 Nanatsu no Daizai chapter 260 Nanatsu no Daizai chapter 259 Nanatsu no Daizai chapter 258 Nanatsu no Daizai chapter 257 Nanatsu no Daizai chapter 256 Nanatsu no Daizai chapter 255 Nanatsu no Daizai chapter 254 Nanatsu no Daizai chapter 253 Nanatsu no Daizai chapter 252 Nanatsu no Daizai chapter 251 Nanatsu no Daizai chapter 250 Nanatsu no Daizai chapter 249 Nanatsu no Daizai chapter 248 Nanatsu no Daizai chapter 247 Nanatsu no Daizai chapter 246 Nanatsu no Daizai chapter 245 Nanatsu no Daizai chapter 244 Nanatsu no Daizai chapter 243 Nanatsu no Daizai chapter 242 Nanatsu no Daizai chapter 241 Nanatsu no Daizai chapter 240 Nanatsu no Daizai chapter 239 Nanatsu no Daizai chapter 238 Nanatsu no Daizai chapter 237.4: - chap extra vol 06 Nanatsu no Daizai chapter 237.3: - chap extra vol 05 Nanatsu no Daizai chapter 237.2: - chap extra vol 04 Nanatsu no Daizai chapter 237.1: - chap extra vol 03 Nanatsu no Daizai chapter 237 Nanatsu no Daizai chapter 236 Nanatsu no Daizai chapter 235 Nanatsu no Daizai chapter 234 Nanatsu no Daizai chapter 233 Nanatsu no Daizai chapter 232 Nanatsu no Daizai chapter 231 Nanatsu no Daizai chapter 230 Nanatsu no Daizai chapter 229 Nanatsu no Daizai chapter 228 Nanatsu no Daizai chapter 227 Nanatsu no Daizai chapter 226 Nanatsu no Daizai chapter 225.3: - extra vol 5 Nanatsu no Daizai chapter 225.2: - extra vol 4 Nanatsu no Daizai chapter 225.1: - extra vol 3 Nanatsu no Daizai chapter 225 Nanatsu no Daizai chapter 224.3 Nanatsu no Daizai chapter 224.2 Nanatsu no Daizai chapter 224.1 Nanatsu no Daizai chapter 224 Nanatsu no Daizai chapter 223 Nanatsu no Daizai chapter 222 Nanatsu no Daizai chapter 221 Nanatsu no Daizai chapter 220.2: extra vol.02 Nanatsu no Daizai chapter 220.1: extra vol.01 Nanatsu no Daizai chapter 220 Nanatsu no Daizai chapter 219.5 Nanatsu no Daizai chapter 219 Nanatsu no Daizai chapter 218 Nanatsu no Daizai chapter 217 Nanatsu no Daizai chapter 216 Nanatsu no Daizai chapter 215 Nanatsu no Daizai chapter 214 Nanatsu no Daizai chapter 213 Nanatsu no Daizai chapter 212 Nanatsu no Daizai chapter 211.5 Nanatsu no Daizai chapter 211 Nanatsu no Daizai chapter 210 Nanatsu no Daizai chapter 209 Nanatsu no Daizai chapter 208 Nanatsu no Daizai chapter 207 Nanatsu no Daizai chapter 206 Nanatsu no Daizai chapter 205 Nanatsu no Daizai chapter 204 Nanatsu no Daizai chapter 203.1 Nanatsu no Daizai chapter 203 Nanatsu no Daizai chapter 202.1 Nanatsu no Daizai chapter 202 Nanatsu no Daizai chapter 201.5 Nanatsu no Daizai chapter 201.3 Nanatsu no Daizai chapter 201.2 Nanatsu no Daizai chapter 201.1 Nanatsu no Daizai chapter 201 Nanatsu no Daizai chapter 200 Nanatsu no Daizai chapter 199 Nanatsu no Daizai chapter 198 Nanatsu no Daizai chapter 197 Nanatsu no Daizai chapter 196 Nanatsu no Daizai chapter 195 Nanatsu no Daizai chapter 194 Nanatsu no Daizai chapter 193 Nanatsu no Daizai chapter 192 Nanatsu no Daizai chapter 191 Nanatsu no Daizai chapter 190 Nanatsu no Daizai chapter 189 Nanatsu no Daizai chapter 188 Nanatsu no Daizai chapter 187 Nanatsu no Daizai chapter 186 Nanatsu no Daizai chapter 185 Nanatsu no Daizai chapter 184.5: kỳ nghỉ của tội đồ Nanatsu no Daizai chapter 184 Nanatsu no Daizai chapter 183 Nanatsu no Daizai chapter 182 Nanatsu no Daizai chapter 181 Nanatsu no Daizai chapter 180 Nanatsu no Daizai chapter 179 Nanatsu no Daizai chapter 178 Nanatsu no Daizai chapter 177 Nanatsu no Daizai chapter 176 Nanatsu no Daizai chapter 175 Nanatsu no Daizai chapter 174 Nanatsu no Daizai chapter 173 Nanatsu no Daizai chapter 172 Nanatsu no Daizai chapter 171 Nanatsu no Daizai chapter 170 Nanatsu no Daizai chapter 169 Nanatsu no Daizai chapter 168 Nanatsu no Daizai chapter 167 Nanatsu no Daizai chapter 166 Nanatsu no Daizai chapter 165 Nanatsu no Daizai chapter 164 Nanatsu no Daizai chapter 163 Nanatsu no Daizai chapter 162 Nanatsu no Daizai chapter 161 Nanatsu no Daizai chapter 160 Nanatsu no Daizai chapter 159 Nanatsu no Daizai chapter 158 Nanatsu no Daizai chapter 157 Nanatsu no Daizai chapter 156 Nanatsu no Daizai chapter 155 Nanatsu no Daizai chapter 154 Nanatsu no Daizai chapter 153 Nanatsu no Daizai chapter 152 Nanatsu no Daizai chapter 151 Nanatsu no Daizai chapter 150 Nanatsu no Daizai chapter 149 Nanatsu no Daizai chapter 148 Nanatsu no Daizai chapter 147 Nanatsu no Daizai chapter 146 Nanatsu no Daizai chapter 145.5 Nanatsu no Daizai chapter 145 Nanatsu no Daizai chapter 144 Nanatsu no Daizai chapter 143 Nanatsu no Daizai chapter 142 Nanatsu no Daizai chapter 141 Nanatsu no Daizai chapter 140 Nanatsu no Daizai chapter 139 Nanatsu no Daizai chapter 138 Nanatsu no Daizai chapter 137 Nanatsu no Daizai chapter 136 Nanatsu no Daizai chapter 135 Nanatsu no Daizai chapter 134 Nanatsu no Daizai chapter 133 Nanatsu no Daizai chapter 132 Nanatsu no Daizai chapter 131 Nanatsu no Daizai chapter 130 Nanatsu no Daizai chapter 129 Nanatsu no Daizai chapter 128 Nanatsu no Daizai chapter 127 Nanatsu no Daizai chapter 126.2 Nanatsu no Daizai chapter 126.1 Nanatsu no Daizai chapter 126 Nanatsu no Daizai chapter 125 Nanatsu no Daizai chapter 124 Nanatsu no Daizai chapter 123 Nanatsu no Daizai chapter 122 Nanatsu no Daizai chapter 121 Nanatsu no Daizai chapter 120 Nanatsu no Daizai chapter 119.5 Nanatsu no Daizai chapter 119 Nanatsu no Daizai chapter 118.5 Nanatsu no Daizai chapter 118 Nanatsu no Daizai chapter 117 Nanatsu no Daizai chapter 116 Nanatsu no Daizai chapter 115.5 Nanatsu no Daizai chapter 115 Nanatsu no Daizai chapter 114 Nanatsu no Daizai chapter 113 Nanatsu no Daizai chapter 112.5 Nanatsu no Daizai chapter 112 Nanatsu no Daizai chapter 111 Nanatsu no Daizai chapter 110 Nanatsu no Daizai chapter 109 Nanatsu no Daizai chapter 108 Nanatsu no Daizai chapter 107 Nanatsu no Daizai chapter 106 Nanatsu no Daizai chapter 105 Nanatsu no Daizai chapter 104 Nanatsu no Daizai chapter 103 Nanatsu no Daizai chapter 102 Nanatsu no Daizai chapter 101 Nanatsu no Daizai chapter 100 Nanatsu no Daizai chapter 99 Nanatsu no Daizai chapter 98.5: bằng hữu Nanatsu no Daizai chapter 98.1 Nanatsu no Daizai chapter 98 Nanatsu no Daizai chapter 97 Nanatsu no Daizai chapter 96.1 Nanatsu no Daizai chapter 96 Nanatsu no Daizai chapter 95 Nanatsu no Daizai chapter 94 Nanatsu no Daizai chapter 93 Nanatsu no Daizai chapter 93 Nanatsu no Daizai chapter 92 Nanatsu no Daizai chapter 91 Nanatsu no Daizai chapter 90 Nanatsu no Daizai chapter 89 Nanatsu no Daizai chapter 88 Nanatsu no Daizai chapter 87 Nanatsu no Daizai chapter 86 Nanatsu no Daizai chapter 85 Nanatsu no Daizai chapter 84 Nanatsu no Daizai chapter 83 Nanatsu no Daizai chapter 82.5 Nanatsu no Daizai chapter 82.1 Nanatsu no Daizai chapter 82 Nanatsu no Daizai chapter 81 Nanatsu no Daizai chapter 80 Nanatsu no Daizai chapter 79 Nanatsu no Daizai chapter 78.5: chỉ là một khoảnh khắc mà cứ ngỡ là mãi mãi Nanatsu no Daizai chapter 78 Nanatsu no Daizai chapter 77 Nanatsu no Daizai chapter 76 Nanatsu no Daizai chapter 75 Nanatsu no Daizai chapter 74 Nanatsu no Daizai chapter 73.5 Nanatsu no Daizai chapter 73 Nanatsu no Daizai chapter 72 Nanatsu no Daizai chapter 71 Nanatsu no Daizai chapter 70 Nanatsu no Daizai chapter 69 Nanatsu no Daizai chapter 68 Nanatsu no Daizai chapter 67.5 Nanatsu no Daizai chapter 67 Nanatsu no Daizai chapter 66 Nanatsu no Daizai chapter 65 Nanatsu no Daizai chapter 64 Nanatsu no Daizai chapter 63 Nanatsu no Daizai chapter 62 Nanatsu no Daizai chapter 61 Nanatsu no Daizai chapter 60.5 Nanatsu no Daizai chapter 60 Nanatsu no Daizai chapter 59 Nanatsu no Daizai chapter 58 Nanatsu no Daizai chapter 57 Nanatsu no Daizai chapter 56 Nanatsu no Daizai chapter 55 Nanatsu no Daizai chapter 54 Nanatsu no Daizai chapter 53 Nanatsu no Daizai chapter 52 Nanatsu no Daizai chapter 51 Nanatsu no Daizai chapter 50 Nanatsu no Daizai chapter 49 Nanatsu no Daizai chapter 48 Nanatsu no Daizai chapter 47 Nanatsu no Daizai chapter 46 Nanatsu no Daizai chapter 45 Nanatsu no Daizai chapter 44 Nanatsu no Daizai chapter 43 Nanatsu no Daizai chapter 42 Nanatsu no Daizai chapter 41.6 Nanatsu no Daizai chapter 41.5 Nanatsu no Daizai chapter 41 Nanatsu no Daizai chapter 40 Nanatsu no Daizai chapter 39 Nanatsu no Daizai chapter 38 Nanatsu no Daizai chapter 37 Nanatsu no Daizai chapter 36 Nanatsu no Daizai chapter 35 Nanatsu no Daizai chapter 34 Nanatsu no Daizai chapter 33 Nanatsu no Daizai chapter 32 Nanatsu no Daizai chapter 31 Nanatsu no Daizai chapter 30 Nanatsu no Daizai chapter 29 Nanatsu no Daizai chapter 28 Nanatsu no Daizai chapter 27 Nanatsu no Daizai chapter 26 Nanatsu no Daizai chapter 25.5 Nanatsu no Daizai chapter 25 Nanatsu no Daizai chapter 24 Nanatsu no Daizai chapter 23 Nanatsu no Daizai chapter 22 Nanatsu no Daizai chapter 21 Nanatsu no Daizai chapter 20 Nanatsu no Daizai chapter 19.5 Nanatsu no Daizai chapter 19 Nanatsu no Daizai chapter 18 Nanatsu no Daizai chapter 17 Nanatsu no Daizai chapter 16 Nanatsu no Daizai chapter 15 Nanatsu no Daizai chapter 14 Nanatsu no Daizai chapter 13 Nanatsu no Daizai chapter 12 Nanatsu no Daizai chapter 11 Nanatsu no Daizai chapter 10 Nanatsu no Daizai chapter 9 Nanatsu no Daizai chapter 8 Nanatsu no Daizai chapter 7 Nanatsu no Daizai chapter 6 Nanatsu no Daizai chapter 5 Nanatsu no Daizai chapter 4 Nanatsu no Daizai chapter 3 Nanatsu no Daizai chapter 2 Nanatsu no Daizai chapter 1