Mononoke
Tác giả:
Ninagawa Yaeko
Thể loại:
Historical , Horror , Mystery , Seinen , Supernatural , Tragedy
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
3.215
Nội dung:
Câu chuyện theo chân một người bán thuốc dạo lần lược thanh tẩy những Mononoke (Một loại yêu quái trong truyền thuyết của Nhật hay còn hiểu là những "linh hồn oán hận"). Để tiêu diệt được con quỷ, người bán thuốc cần phải dùng thanh kiếm của mình nhưng phải đáp ứng 3 yêu cầu mới có thể rút nó ra.
Share: