Monkey Peak
Tên khác:
Đỉnh núi khỉ
Tác giả:
Đang cập nhật 
Thể loại:
Horror , manga , Seinen
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
3.829
Nội dung:
Cả nhóm đi leo núi và chết từng người từng người bởi con vượn quỹ. Nhưng bất ngờ hơn là ngoài con vượn ra còn 1 kẻ sát nhân khác nữa. Cùng khám phá nhé
Share:
Monkey Peak chapter 120: (hết) (cần donate để tiếp tục f2) Monkey Peak chapter 119 Monkey Peak chapter 118 Monkey Peak chapter 117 Monkey Peak chapter 116 Monkey Peak chapter 115 Monkey Peak chapter 114 Monkey Peak chapter 113 Monkey Peak chapter 112 Monkey Peak chapter 111 Monkey Peak chapter 110 Monkey Peak chapter 109 Monkey Peak chapter 108 Monkey Peak chapter 107 Monkey Peak chapter 106 Monkey Peak chapter 105 Monkey Peak chapter 104 Monkey Peak chapter 103 Monkey Peak chapter 102 Monkey Peak chapter 101 Monkey Peak chapter 100 Monkey Peak chapter 99 Monkey Peak chapter 98 Monkey Peak chapter 97 Monkey Peak chapter 96 Monkey Peak chapter 95 Monkey Peak chapter 94 Monkey Peak chapter 93 Monkey Peak chapter 92 Monkey Peak chapter 91 Monkey Peak chapter 90 Monkey Peak chapter 89 Monkey Peak chapter 88 Monkey Peak chapter 87 Monkey Peak chapter 86 Monkey Peak chapter 85 Monkey Peak chapter 84 Monkey Peak chapter 83 Monkey Peak chapter 82 Monkey Peak chapter 81 Monkey Peak chapter 80 Monkey Peak chapter 79 Monkey Peak chapter 78 Monkey Peak chapter 77 Monkey Peak chapter 76 Monkey Peak chapter 75 Monkey Peak chapter 74 Monkey Peak chapter 73 Monkey Peak chapter 72 Monkey Peak chapter 71 Monkey Peak chapter 70 Monkey Peak chapter 69 Monkey Peak chapter 68 Monkey Peak chapter 67 Monkey Peak chapter 66 Monkey Peak chapter 65 Monkey Peak chapter 64 Monkey Peak chapter 63 Monkey Peak chapter 62 Monkey Peak chapter 61 Monkey Peak chapter 60 Monkey Peak chapter 59 Monkey Peak chapter 58 Monkey Peak chapter 57 Monkey Peak chapter 56 Monkey Peak chapter 55 Monkey Peak chapter 54 Monkey Peak chapter 53 Monkey Peak chapter 52 Monkey Peak chapter 51 Monkey Peak chapter 50 Monkey Peak chapter 49 Monkey Peak chapter 48 Monkey Peak chapter 47 Monkey Peak chapter 46 Monkey Peak chapter 45 Monkey Peak chapter 44 Monkey Peak chapter 43 Monkey Peak chapter 42 Monkey Peak chapter 41 Monkey Peak chapter 40 Monkey Peak chapter 39 Monkey Peak chapter 38 Monkey Peak chapter 37 Monkey Peak chapter 36 Monkey Peak chapter 35 Monkey Peak chapter 34 Monkey Peak chapter 33 Monkey Peak chapter 32 Monkey Peak chapter 31 Monkey Peak chapter 30 Monkey Peak chapter 29 Monkey Peak chapter 28 Monkey Peak chapter 27 Monkey Peak chapter 26 Monkey Peak chapter 25 Monkey Peak chapter 24 Monkey Peak chapter 23 Monkey Peak chapter 22 Monkey Peak chapter 21 Monkey Peak chapter 20 Monkey Peak chapter 19 Monkey Peak chapter 18 Monkey Peak chapter 17 Monkey Peak chapter 16 Monkey Peak chapter 15 Monkey Peak chapter 14 Monkey Peak chapter 13 Monkey Peak chapter 12 Monkey Peak chapter 11 Monkey Peak chapter 10 Monkey Peak chapter 9 Monkey Peak chapter 8 Monkey Peak chapter 7 Monkey Peak chapter 6 Monkey Peak chapter 5 Monkey Peak chapter 4 Monkey Peak chapter 3 Monkey Peak chapter 2 Monkey Peak chapter 1