Marvel 5 Ronin
Tác giả:
Freedman , Coker , Marvel , Milligan
Thể loại:
Action , Adventure , Comic
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
1.150
Nội dung:
Mọi chuyện sẽ như thế nào nếu các anh hùng của Marvel tồn tại ở thời Edo???
Share: