Mãnh quỷ quán
Tên khác:
Âm dương lộ 2
Tác giả:
Hoàng ngọc bang , quỷ quán
Thể loại:
Horror
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
949
Nội dung:
Truyện nói về những tội lỗi của con người , tất cả tội lỗi từ con người mà ra , lợi dụng những điều đó , quỷ đã sai khiến con người bước vào những con đường đến cái CHẾT
Share: