Lưu Manh Thiên Tử
Tên khác:
Thiên Tử Truyền Kỳ 3
Tác giả:
Hoàng Ngọc Lang
Thể loại:
Action , Adventure , Historical , Manhua , Martial Arts , Shounen , Truyện Màu
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
8.557
Nội dung:
Ðạo Trời vô cùng. Lòng người bất trắc. Chỉ có Nhân và Nghĩa là thứ bảo vật bất biến vĩnh hằng. Nhân Nghĩa là bảo vật vì từ nghìn xưa cho tới nghìn sau, luôn luôn được ưa chuộng. Trái lại hung bạo bị căm thù. Ðược ưa thì thắng, bị ghét thì thua, cuộc đấu tranh trường diễn của lịch sử, lời tiên nho nói không sai : "Cương cường tất tử nhân nghĩa vương " Truyện Hán Sở tranh hùng là một minh họa có sức thuyết phục cho chân lý ấy . Tần Thủy Hoàng dùng sức mạnh tóm thâu lục quốc . Nhưng vì chỉ biết lấy bạo lực , không biết lấy nhân nghĩa thu phục lòng người mà lòng người rời bõ , rốt cuộc bị Hạng Vũ tiêu diệt . Nhưng thắng Tần rồi Hạng Vũ lại lầm đường đi vào vết xe đổ nên đã bị Lưu bang trừ khữ . Lưu Bang tức Hán Cao Tổ đã thấy sức mạnh và độ bền của Nhân , Nghĩa , biết dùng Nhân Nghĩa làm keo sơn gắn bó lòng người nên đã củng cố Hán tộc được khá lâu dài .
Share:
Lưu Manh Thiên Tử chapter 63: (end) : ô giang tự vẫn Lưu Manh Thiên Tử chapter 62: tứ diện sở ca Lưu Manh Thiên Tử chapter 61: sở hà hán giới Lưu Manh Thiên Tử chapter 60: sở hán tương tranh Lưu Manh Thiên Tử chapter 59: lửa thiêu cung a phòng Lưu Manh Thiên Tử chapter 58: hồng môn yến Lưu Manh Thiên Tử chapter 57: chôn sống hai mươi vạn tần binh - ước ... Lưu Manh Thiên Tử chapter 56: thế thiên hành đạo Lưu Manh Thiên Tử chapter 55: phong vương chi lộ Lưu Manh Thiên Tử chapter 54: vương đạo - bá đạo Lưu Manh Thiên Tử chapter 53: âm thần Lưu Manh Thiên Tử chapter 52: ai vào quan trung trước - người đó l ... Lưu Manh Thiên Tử chapter 51: nội chiến qủy minh Lưu Manh Thiên Tử chapter 50: tần hoàng phục sinh Lưu Manh Thiên Tử chapter 49: điên cuồng vô địch Lưu Manh Thiên Tử chapter 48: trảm bạch đế Lưu Manh Thiên Tử chapter 47: tần nhị thế đăng cơ Lưu Manh Thiên Tử chapter 46: kết nghĩa Lưu Manh Thiên Tử chapter 45 Lưu Manh Thiên Tử chapter 44 Lưu Manh Thiên Tử chapter 43 Lưu Manh Thiên Tử chapter 42 Lưu Manh Thiên Tử chapter 41 Lưu Manh Thiên Tử chapter 40 Lưu Manh Thiên Tử chapter 39 Lưu Manh Thiên Tử chapter 38 Lưu Manh Thiên Tử chapter 37 Lưu Manh Thiên Tử chapter 36 Lưu Manh Thiên Tử chapter 35 Lưu Manh Thiên Tử chapter 34 Lưu Manh Thiên Tử chapter 33 Lưu Manh Thiên Tử chapter 32 Lưu Manh Thiên Tử chapter 31 Lưu Manh Thiên Tử chapter 30 Lưu Manh Thiên Tử chapter 29 Lưu Manh Thiên Tử chapter 28 Lưu Manh Thiên Tử chapter 27 Lưu Manh Thiên Tử chapter 26 Lưu Manh Thiên Tử chapter 25 Lưu Manh Thiên Tử chapter 24 Lưu Manh Thiên Tử chapter 23 Lưu Manh Thiên Tử chapter 22 Lưu Manh Thiên Tử chapter 21 Lưu Manh Thiên Tử chapter 20 Lưu Manh Thiên Tử chapter 19 Lưu Manh Thiên Tử chapter 18 Lưu Manh Thiên Tử chapter 17 Lưu Manh Thiên Tử chapter 16 Lưu Manh Thiên Tử chapter 15 Lưu Manh Thiên Tử chapter 14 Lưu Manh Thiên Tử chapter 13 Lưu Manh Thiên Tử chapter 12 Lưu Manh Thiên Tử chapter 11 Lưu Manh Thiên Tử chapter 10 Lưu Manh Thiên Tử chapter 9 Lưu Manh Thiên Tử chapter 8 Lưu Manh Thiên Tử chapter 7 Lưu Manh Thiên Tử chapter 6 Lưu Manh Thiên Tử chapter 5 Lưu Manh Thiên Tử chapter 4 Lưu Manh Thiên Tử chapter 3 Lưu Manh Thiên Tử chapter 2 Lưu Manh Thiên Tử chapter 1